a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00488

Datum:

03-09-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de radiocommercial van Charlie Temple die als volgt luidt:

“Bij al je outfits past een té gekke bril van charlietemple.com. Inclusief standaard glazen op sterkte. Voor maar 25 euro. 25 euro! En bestel je hem vandaag, dan heb je hem morgen al in huis. Bestel nu je nieuwe bril op charlietemple.com.”

Tag-on: “En ook je zonnebril op sterkte bestel je voor slechts 25 euro, op charlietemple.com.”

 

De klacht

In de commercial wordt gezegd dat op de website van Charlie Temple een complete bril of zonnebril inclusief glazen op sterkte kan worden besteld voor € 25,-. Er wordt niet verwezen naar voorwaarden of beperkingen die voor de aanbieding gelden. Het is klager echter gebleken dat er geen bril voor € 25,- beschikbaar is bij een sterkte van +6.25 of -6.25 of hoger. Voor een bril met glazen met deze hogere sterkte wordt een meerprijs in rekening gebracht. Omdat niet op deze beperking wordt gewezen, vindt klager de commercial misleidend.

 

Het verweer

Charlie Temple meent dat de klacht moet worden afgewezen en voert daartoe – samengevat – het volgende aan.

Brillenglazen hebben dioptriegrenzen waarbinnen de glazen beschikbaar zijn. Omdat het bestaan van deze grenzen vanzelfsprekend is, noemt Charlie Temple – net als alle andere brillenaanbieders – deze grenzen niet in de commercial. Charlie Temple hanteert de algemeen in de markt geaccepteerde grenzen voor glazen en voldoet daarmee aan de verwachting die klanten redelijkerwijs mogen hebben. De geadverteerde bril is voor een zeer grote meerderheid (ongeveer 95%) van de potentiële klanten beschikbaar. Bovendien is standaardglas de glassoort die bij Charlie Temple het meest wordt verkocht en die dus representatief is voor het aanbod. In de commercial wordt bewust en expliciet gesproken over ‘standaard glazen’ in plaats van de algemenere term ‘glazen’, om verwarring met andere, hoger geprijsde glassoorten te voorkomen. Dat Charlie Temple standaardglas niet beschikbaar maakt voor klanten met zeer hoge sterktes heeft louter technische redenen. Standaardglazen worden in die gevallen te dik en passen niet meer in het montuur of maken de bril te zwaar. Klanten met zeer hoge sterktes wordt een alternatief geboden in de vorm van andere glassoorten, waaraan een iets hogere kostprijs is verbonden. Tijdens het bestelproces wordt zo vroeg en duidelijk mogelijk informatie over eventuele meerprijzen verstrekt.

 

Het oordeel van de Commissie

In de radiocommercial biedt Charlie Temple een “bril inclusief standaard glazen op sterkte” en een “zonnebril op sterkte” aan voor € 25,-. Als onweersproken is komen vast te staan dat deze aanbieding niet geldt voor glazen met een sterkte van -6.25 of +6.25 of hoger. Naar het oordeel van de Commissie is dit een beperking van het aanbod, waarop de gemiddelde consument niet zonder meer bedacht behoeft te zijn en waarop hij daarom in de commercial attent moet worden gemaakt. De enkele aanduiding “standaard” (glazen) – welke aanduiding overigens met betrekking tot de zonnebril niet is gebruikt – is daartoe onvoldoende. Van de gemiddelde consument kan niet worden verwacht dat hij uit de aanduiding “standaard” afleidt dat de aanbieding beperkt is tot glazen van een bepaalde sterkte en welke sterkte dat is. Dat de gehanteerde sterktes binnen de algemeen in de markt gehanteerde grenzen zouden vallen, zoals bij verweer is aangevoerd, maakt dit niet anders.

Om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet ten aanzien van de inhoud en omvang van de aanbieding, moet hij in de commercial attent worden gemaakt op het bestaan van de beperkende voorwaarde. Dit geldt ook indien de beperking voor het merendeel van de potentiële klanten niet geldt, zoals Charlie Temple stelt. Nu in de commercial niet naar de beperkende voorwaarde(n) wordt verwezen, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de radiocommercial misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken