a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00612

Datum:

30-09-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Revalide voor zover daarop staat dat zij een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanbiedt voordat een revalidatietraject wordt gestart

 

Samenvatting van de klacht

Klager is door de huisarts doorverwezen naar adverteerder voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek. Vervolgens zijn er twee afspraken gemaakt, te weten voor een “pre-intake” en een ‘Intake met de arts”. Uit het gesprek met de arts beek dat de behandeling niet geschikt was voor klager. Het tweede gesprek werd vervolgens opeens een consult genoemd en aan klager via zijn zorgverlener in rekening gebracht (eigen risico) omdat het consult deel zou uitmaken van het behandeltraject. Er wordt niet behandeld maar wel geld gevraagd. De informatie op de website is verwarrend. Klager acht adverteerder een “erg misleidend bedrijf”.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de mededeling op de website van adverteerder dat zij een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanbiedt voordat een revalidatietraject wordt gestart. Klager stelt dat dit onjuist is nu hem een consult in rekening is gebracht. Uit de overgelegde stukken blijkt evenwel dat aan dit consult een gesprek is voorafgegaan tussen klager en een fysiotherapeut waarbij een uitgebreide intake heeft plaatsgevonden met anamnese om een beeld te vormen van de medische klachten die klager ondervindt. Dit gesprek kan als kennismakingsgesprek worden beschouwd en is niet in rekening gebracht, zodat het ‘kosteloos’ is en in zoverre vrijblijvend. Dat klager voor het daarop volgende afzonderlijke consult wel een vergoeding moest betalen, is het gevolg van het feit dat dit consult deel uitmaakt van het behandeltraject op basis van de behandelovereenkomst die hij tijdens het eerste gesprek heeft ondertekend. Los van de vraag of dit voldoende duidelijk aan klager is gecommuniceerd, hetgeen de voorzitter niet kan beoordelen, geldt dat adverteerder aan klager een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek heeft aangeboden zoals in de uiting staat. Dat het behandeltraject met het eerste consult al is geëindigd, doet daaraan niet af. Nu de klacht niet kan slagen, wordt beslist als volgt

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken