a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00692

Datum:

02-12-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanprijzing van de actie ‘dubbele brilvergoeding’ op de website www.hansanders.nl. In de uiting staat, voor zover hier van belang:

“Dubbele brilvergoeding

Heb je dit jaar nog recht op brilvergoeding van je zorgverzekeraar? Wij verdubbelen ‘m.

Ongeacht de hoogte ervan.

(…)

Check je brilvergoeding

Heb jij dit jaar nog recht op brilvergoeding van je zorgverzekeraar? Check het in onze zorgcalculator of kom naar de winkel met je zorgpas.

Verdubbel dat bedrag

Bij Hans Anders is je brilvergoeding nú het dubbele waard. Hetzelfde bedrag krijg je extra als korting op een complete bril.

Zoek je nieuwe bril uit

Je kunt je bril aanpassen aan jouw wensen, en misschien hoef je niets bij te betalen voor je nieuwe bril.

Check hier jouw brilvergoeding (= weblink)

Actievoorwaarden

Deze actie geldt t/m 1 december 2019.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Hans Anders beweert dat de brilvergoeding van de verzekeraar wordt verdubbeld, ongeacht de hoogte ervan. Via het calculatorsysteem op de website van Hans Anders (“check hier jouw brilvergoeding”) heeft klaagster berekend dat zij van haar verzekering (VGZ) een basisbril ter waarde van € 159,- vergoed krijgt. Ondanks de reclame wil Hans Anders de vergoeding van           € 159,- niet verdubbelen. Dit staat haaks op de reclame voor de verdubbeling van de brilvergoeding, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Bij de actie ‘dubbele brilvergoeding’ krijgt een klant een korting toegekend die gelijk is aan het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed bij aanschaf van een bril. Een aantal verzekeraars, waaronder klaagsters verzekeraar VGZ, keert echter geen brilvergoeding in geld uit, maar in natura. Dit betekent dat klaagster op grond van haar verzekering eens per drie jaar recht heeft op een basisbril, zoals ook wordt vermeld door de zorgcalculator op de website die door klaagster is ingevuld. Adverteerder legt hiervan een schermprint over, waarin onder meer staat:

“Je vergoeding is een basisbril per 3 kalenderjaren.

Van je zorgverzekeraar krijg je bij Hans Anders een basisbril vergoed. (…). Je ontvangt een enkelvoudige bril t.w.v. maximaal 159,- of een Varifocus Basic-bril t.w.v. maximaal 209,-. (…).”

Het bedrag van € 159,- dat klaagster noemt, betreft de maximale waarde van de bril en is niet het bedrag waarvoor VGZ de bril heeft ingekocht en dat VGZ vergoedt. Adverteerder verwijst in dit verband naar de actievoorwaarden, waar staat:

“Met de zorgverzekeraars Aevitae VGZ, Caresco/Nedasco VGZ, IZZ, Menzis, Univé en VGZ heeft u recht op 1 basis of uitgebreide bril zonder bijbetalen. U krijgt van ons dan een speciale korting over onze reguliere prijzen. Het is niet mogelijk deze korting in combinatie met andere acties en voordeelregelingen van Hans Anders te combineren. Check bij uw zorgverzekeraar of in onze zorgcalculator op welke bril u recht hebt. Wilt u toch liever van deze actie profiteren, informeer dan in de winkel naar de mogelijkheden.”

Voor klaagster is het vergoedingsbedrag uit haar zorgverzekering € 49,-. Bij verdubbeling van dit vergoedingsbedrag, zou zij bij aanschaf van de bril een korting van € 49,- hebben gekregen. In de winkel is haar een andere kortingsactie toegekend, namelijk € 100,-, waardoor zij voordeliger uit is dan het geval zou zijn geweest met de actie ‘dubbele brilvergoeding’.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie vat de klacht zo op dat klaagster de uiting “Dubbele brilvergoeding. Heb je dit jaar nog recht op brilvergoeding van je zorgverzekeraar? Wij verdubbelen ‘m. Ongeacht de hoogte ervan” onjuist en om die reden misleidend vindt, omdat Hans Anders weigerde de brilvergoeding van haar zorgverzekeraar van € 159,- te verdubbelen.

2.

Op grond van de stukken gaat de Commissie uit van het volgende. Hans Anders blijkt bij de verdubbelingsactie onderscheid te maken tussen het toekennen door de zorgverzekeraar van een brilvergoeding in geld en in natura. Slechts in geval de zorgverzekeraar aan de verzekerde bij aanschaf van een bril een geldbedrag als vergoeding toekent, kan gebruik worden gemaakt van de actie ‘dubbele brilvergoeding’. Volgens de ‘zorgcalculator’ op de website van Hans Anders heeft klaagster op grond van haar zorgverzekering bij VGZ recht op (een keer per drie kalenderjaren) “vergoeding van een basisbril t.w.v. maximaal €159,-”. Dit is een vergoeding in natura, die klaagster niet kan combineren met de actie ‘dubbele brilvergoeding’.

3.

Dat van de verdubbelingsactie geen gebruik kan worden gemaakt wanneer de zorgverzekeraar een brilvergoeding in natura toekent, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Dit geldt te meer nu uit het verweer blijkt dat verschillende (grote) zorgverzekeraars hebben gekozen voor een brilvergoeding in natura en deze vorm van vergoeding dus niet uitzonderlijk is. De essentiële informatie moet de consument daarom tijdig en duidelijk worden verstrekt. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat de gemiddelde consument niet zonder meer bedacht behoeft te zijn op de uitleg die Hans Anders in het kader van deze actie geeft aan het woord   ‘brilvergoeding’.

4.

Naar het oordeel van de Commissie voldoet de bestreden uiting niet aan het vereiste van tijdige en voldoende duidelijkheid. Met de tekst “Dubbele brilvergoeding” en “Heb je dit jaar nog recht op brilvergoeding van je zorgverzekeraar?” in de aanhef en in het stappenplan wordt niet duidelijk gemaakt dat met “brilvergoeding” alleen wordt gedoeld op vergoeding in de vorm van een geldbedrag en niet op vergoeding in natura voor het daarmee corresponderende bedrag. Ook de tekst in de zorgcalculator maakt naar het oordeel van de Commissie onvoldoende duidelijk dat de verzekerde bij een vergoeding in natura uitgesloten is van de verdubbelingsactie. Eerst in de bij verweer genoemde actievoorwaarden – die overigens niet in de bij de klacht overgelegde print voorkomen – wordt duidelijker op de toepasselijkheid van de verdubbelingsactie ingegaan. Voor het verstrekken van de vereiste duidelijkheid is dit echter te laat.

5.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uiting sprake is van het op onduidelijke wijze en/of te laat verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken