a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00700

Datum:

17-12-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.somnishop.nl/shop/uitstekend-alternatief-voor-cpap/.

Daarin staat onder de aanhef “Provent Tegen Slaapapneu – Uitstekend Alternatief voor CPAP” onder meer:
“(…)

? Effectief: Bij positieonafhankelijke lichte en matige obstructieve slaapapneu (OSAS).

? Eenvoudig: Gebruik één Provent neuspleister per neusvleugel zodat ze compleet zijn afgedekt. In de ochtend eenvoudigweg verwijderen en weggooien. Beginners moeten leren Provent te gebruiken met het startpakket.

? Werkt: Het neuspleister van Provent vertraagt het uitademen door de neus. Daardoor raken de luchtwegen uitgezet en gestabiliseerd. Provent maakt ongehinderd inademen zonder problemen mogelijk”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Anders dan in de uiting wordt beweerd, kan het onderhavige product nooit eenzelfde effect hebben als de CPAP-therapie, noch kan het een alternatief zijn voor deze therapie.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Omdat in de klacht elke onderbouwing ontbreekt, zou deze moeten worden verworpen.

Provent is een erkend, CE-gecertificeerd medisch hulpmiddel, dat slaapapneu effectief behandelt. De talrijke klinische studies over Provent bewijzen dat het een zeer goed alternatief is voor CPAP (Continuous Positivo Airway pressure)-therapie, de huidige standaardtherapie voor slaapapneu, aldus adverteerder.

Een CPAP-apparaat genereert een lichte overdruk, die via een CPAP-masker op het gezicht in de luchtwegen wordt geleid. Deze lichte overdruk houdt de luchtwegen vrij. Het voorkomt dat de luchtwegen instorten en zo de ademhaling tijdens de slaap wordt onderbroken. CPAP therapie is effectief, maar het grootste probleem bij deze therapie is de therapietrouw: veel patiënten stoppen met de therapie, vooral omdat ze niet aan het CPAP-masker kunnen wennen.

EPAP therapie (Expiratory Positive Airway Pressure) Provent is een goed alternatief  voor CPAP, vooral voor laatstbedoelde patiënten. Provent is veel kleiner dan een CPAP-masker en gebruikt de natuurlijke ademlucht van de patiënt. Het is een eenvoudige en tegelijkertijd effectieve therapie tegen slaapapneu: voor het slapengaan wordt een Provent-plelster aangebracht op elk van de twee neusgaten, zodat deze volledig bedekt zijn. De Provent pleisters vertragen vervolgens de uitademing door de neus. De luchtwegen worden zo verbreed en gestabiliseerd, terwijl het nog steeds mogelijk is om ongehinderd door de neus te ademen, aldus adverteerder.

Voor meer informatie over het gebruik van Provent verwijst zij naar htttps://www.proventtherapy.com/getting-started-and-using-provent.php.

Provent moet niet verward worden met conventionele neuspleisters zoals Breathe Right, aldus adverteerder. Deze worden aan de buitenkant van de neusgaten geplakt en verbreden de neusgaten. In tegenstelling tot Provent hebben deze conventionele pleisters geen bewezen effect op slaapapneu.

In gerenommeerde tijdschriften zijn talrijke medische studies over Provent gepubliceerd die de medische werkzaamheid van Provent als CPAP-alternatief bevestigen. In 2011 vond wat dit betreft een meta-analyse plaats door Stanford-arts Rajiv Doshi.  Daarbij was sprake van een cohort van 749 patiënten, waardoor het belang van deze meta-analyse zeer groot is, aldus adverteerder. De meta-analyse werd in 2011 gepubliceerd in het gerespecteerde tijdschrift Respiratoire Therapie en wordt als bijlage 1 bij het verweer overgelegd.  

De samenvatting van Rajiv Doshi kan niet duidelijker zijn, aldus adverteerder:

“Multiple clinical studies of Provent nasal EPAP have been published including a large sham-controlled randomized trial. These studies have consistently demonstrated that the device is associated with excellent compliance and highly significant reductions in AHI in patients with mild, moderate and severe OSA, including patients who have previously failed CPAP. Snoring reductions and improvements in sleepiness have also been consistently demonstrated across these studies. Provent nasal EPAP represents an important new treatment option for patients with OSA and the healthcare providers who care for them.”

Doshi’s meta-analyse bevestigt dus, aldus adverteerder, dat Provent het aantal ademstops (gemeten aan de hand van de AHI-waarde) sterk vermindert en dus effectief is tegen slaapapneu. Deze meta-analyse bewijst ook dat adverteerders stelling over Provent als CPAP-alternatief juist en wetenschappelijk bewezen is.

Gelet op het bovenstaande verzoekt adverteerder de Commissie om de klacht te verwerpen en om eventuele kosten van deze procedure op klager te verhalen.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht wordt door de Commissie zo opgevat dat klager bezwaar maakt tegen de mededeling “Provent Tegen Slaapapneu – Uitstekend Alternatief voor CPAP”. Klager heeft in dit verband gesteld dat het onderhavige product nooit eenzelfde effect kan hebben als de CPAP-therapie en dat het evenmin een alternatief kan zijn voor deze therapie. Klager heeft echter niet toegelicht waarom hij bovengenoemd standpunt inneemt; niet duidelijk is of klager bijvoorbeeld uit eigen ervaring spreekt of dat hij slechts een vermoeden uit.

Gegeven het bovenstaande oordeelt de Commissie als volgt.

“Provent Tegen Slaapapneu” wordt in de uiting  aangeduid als “Uitstekend Alternatief voor CPAP”. Niet wordt gesproken over “eenzelfde effect” noch wordt gesuggereerd dat “Provent” “eenzelfde effect” heeft als CPAP. Bovendien wordt direct onder de aanduiding vermeld: “Effectief: Bij positieafhankelijke lichte en matige obstructive slaapapneu (OSAS). Gegeven die toevoeging zal de gemiddelde consument de uiting opvatten in die zin dat “Provent” een alternatief ofwel een andere mogelijkheid vormt om apneu tegen te gaan, meer in het bijzonder, zoals nader toegelicht in de uiting: “positieonafhankelijke lichte en matige obstructieve slaapapneu (OSAS)”.

Onder verwijzing naar een (bij het verweer overgelegde) meta-analyse van verschillende studies en de daarin opgenomen conclusies, heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat de voor Provent kenmerkende EPAP therapie is te beschouwen als een alternatieve therapie voor CPAP, voor  patiënten met een lichte en matige slaapapneu. Gelet hierop acht de Commissie de klacht ongegrond.   

Ten slotte overweegt de Commissie dat het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep geen grondslag biedt voor het oordeel dat eventuele kosten verbonden aan een procedure bij de Commissie, gemaakt door de ene partij, moeten worden betaald door de andere partij.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken