a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00381

Datum:

28-10-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Eye Wish waarbij als tekst in beeld verschijnt: “Nu 2 brillen voor de prijs van 1*”. De asterisk verwijst naar de onderin beeld staande tekst: “*Kijk voor de voorwaarden op Eyewish.nl”.

 

Samenvatting van de klacht, zoals deze na verdere toelichting luidt

In de reclame wordt gezegd: “tweede bril gratis”. Nergens wordt vermeld dat bij gebruikmaking van deze aanbieding de normale vergoeding van de zorgverzekering vervalt. Klaagster moest daardoor € 348,- betalen, terwijl zij van haar verzekering anders een volledige bril vergoed had gekregen. Klaagster vindt de reclame misleidend omdat adverteerder klanten niet op het voorgaande attendeert. Ook in de winkel is zij verkeerd geïnformeerd over bedoelde voorwaarde.

 

Samenvatting van het verweer zoals dit na verdere toelichting luidt

Tijdens de televisiecommercial is duidelijk een asterisk in beeld. Deze verwijst aan de onderzijde van het scherm naar de voorwaarden die op website van adverteerder zijn te vinden. Adverteerder legt screenshots over van de wijze waarop men op de website over die voorwaarden wordt geïnformeerd, waaronder de volgende voorwaarde: “De aanbieding geldt wel in combinatie met de brilvergoeding van uw zorgverzekeraar (uitgezonderd de complete bril uit de aanvullende verzekering van VGZ, Univé, IZZ en UMC). Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.” Adverteerder heeft met grote zorgvuldigheid de actie duidelijk gemaakt aan het relevante publiek.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klaagster de reclame misleidend vindt omdat daarin niet wordt gezegd dat de aanbieding niet gecombineerd kan worden met de complete bril uit de aanvullende verzekering van VGZ, Univé, IZZ en UMC. Men dient in die situatie een keuze te maken tussen hetzij één complete bril met volledige zorgvergoeding hetzij de tweede bril gratis zonder vergoeding van de eerste bril overeenkomstig de aanbieding. De voorzitter oordeelt dat het feit dat men in enkele situaties deze keuze moet maken geen essentiële informatie is die reeds in de televisiecommercial hoeft te worden vermeld. De informatie is daarvoor te specifiek en te gedetailleerd terwijl ook niet wezenlijk afbreuk wordt gedaan aan de aanbieding. Men kan immers kiezen voor een tweede bril gratis in plaats van één bril te laten vergoeden door de zorgverzekeraar.

2)  De televisiecommercial wekt over het voorgaande ook geen misverstanden. Achter de mededeling “Nu 2 brillen voor de prijs van 1” is een goed zichtbare asterisk geplaatst die dient te worden gezien in samenhang met de onderin beeld geplaatste verwijzing naar de voorwaarden op de website van adverteerder. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat men op deze website de actievoorwaarden gemakkelijk (via enkele klikken in een logische volgorde) kan raadplegen. Daarmee heeft adverteerder, gelet op de beperkingen van het communicatiemedium (vgl. artikel 8.1 van de Nederlandse Reclame Code) en de maatregelen die zij genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen (vgl. de toelichting bij artikel 8.3. Nederlandse Reclame Code) de gemiddelde consument voldoende in staat gesteld zich te informeren over de vraag of men wel of niet van de aanbieding gebruik zal maken gelet op de zorgverzekering die men heeft. Of klaagster ook in de winkel adequaat is geïnformeerd, doet voor de beoordeling van de klacht tegen de televisiecommercial verder niet ter zake. Nu de klacht niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken