a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00068/A

Datum:

08-04-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft:

  1. een radiocommercial van Drukwerkdeal waarin wordt gezegd: “De mondkapjes van Drukwerkdeal hebben het nieuwe NEN-keurmerk. Getest en goedgekeurd voor onze veiligheid en comfort” en “Ga voor bedrukte mondklapjes met NEN keurmerk naar mondkapjes.nl”,
  2. de website drukwerkdeal.nl voor zover daarop staat:
    “Veilig rondlopen in openbare ruimtes, maar net zo graag ook stijlvol? (…). Wil je zeker weten dat de mondkapjes voldoende bescherming bieden, ga dan voor onze Budget, Budget Shape, Basic of Fashion Premium mondkapjes met NEN-keurmerk. (…)
    Mondkapjes bestellen met NEN-keurmerk
    Op elke hoek van de straat worden mondkapjes verkocht. Maar hoe weet je nou of die jou en je omgeving goed genoeg beschermen? Om deze onzekerheid weg te nemen, is er sinds kort het NEN-keurmerk (Nederlandse Norm). Deze onafhankelijke partij beoordeelt producten op hun veiligheid en kwaliteit. (…) Onze Budget,  Budget Shape. Basic en Fashion Premium mondkapjes zijn getest en goedgekeurd: allen hebben ze het NEN-keurmerk verdiend.”

         

Samenvatting van de klacht

De bewering dat de mondkapjes een NEN-keurmerk hebben, is onjuist. Dat het product is getest volgens bepaalde normen, betekent niet dat het aan een keurmerk voldoet. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is geen keurende instantie en staat als zodanig niet geregistreerd als keuringsinstelling bij de Raad voor Accreditatie. Klager stelt dat de consument door de uiting op het verkeerde been wordt gezet.

 

Samenvatting van het verweer

NEN heeft op 15 december 2020 het certificatieschema gepubliceerd dat is bedoeld voor mondkapjes voor publiek gebruik. Dit is gebaseerd op de eerder gepubliceerde NEN-spec 1-2. Hierin staan eisen voor producenten van mondkapjes voor publiek gebruik. Door te laten testen volgens het certificatieschema kunnen fabrikanten aantonen dat hun mondkapjes voldoen aan de eisen. De mondkapjes van adverteerder zijn door het testinstituut KIWA uitvoerig en succesvol getest volgens deze norm, Adverteerder heeft op 21 januari 2021 het officiële NEN-keurmerk voor mondkapjes voor publiek gebruik ontvangen, hetgeen ook op de website van het NEN is gepubliceerd zoals blijkt uit de door adverteerder overgelegde bijlage. De reclame is dus feitelijk juist. Het is niet de intentie van adverteerder te suggereren dat de mondkapjes de drager zelf beschermen. Om verwarring hierover te vermijden, heeft adverteerder de tekst op de website aangepast. Adverteerder verwijst ter staving hiervan naar de huidige tekst van de website.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder heeft, onder overlegging van stukken, aangetoond dat haar mondkapjes door KIWA zijn getest en voldoen aan de NEN-normen met betrekking tot “Community masks requirements for producents and importers with respect to Covid-19”, zodat deze “the NCS certification mark for Community masks” mogen dragen. Op de website van het NEN zelf staat met zoveel woorden: “Welke mondkapjes hebben een NEN-keurmerk?” gevolgd door een tabel waarin men ook de naam van adverteerder ziet met een link naar het certificeringsdocument waarop zij zich in deze procedure beroept. Gelet hierop is de klacht op een evident onjuiste aanname gebaseerd voor zover klager stelt dat de mondkapjes niet een dergelijk keurmerk hebben.

2)  Met betrekking tot de website wordt de consument echter wel ten aanzien van een ander aspect op het verkeerde been gezet, te weten voor zover daar staat: “Veilig rondlopen in openbare ruimtes (…) Maar hoe weet je nou of die jou en je omgeving goed genoeg beschermen?” Deze uitingen suggereren onmiskenbaar dat de mondkapjes van adverteerder ook de drager zelf beschermen. Op de website van het NEN staat in verband met de eisen van het door adverteerder ingeroepen keurmerk evenwel het volgende: “Een mondkapje is bedoeld om anderen te beschermen, niet de drager zelf”. In zoverre is geen juiste informatie verstrekt op de website van adverteerder over een van de belangrijkste kenmerken van het product, te weten de voordelen, als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting in dat opzicht misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
Omdat adverteerder, zoals zij heeft gesteld en de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, de bewuste passages inmiddels van de website heeft verwijderd, zal de voorzitter gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) is vermeld, acht de voorzitter de bestreden uiting op de website, zoals die luidde ten tijde van het indienen van de klacht, in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken