a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00068

Datum:

08-04-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Kwalificaties

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van Drukwerkdeal waarin wordt gezegd: “De mondkapjes van Drukwerkdeal hebben het nieuwe NEN-keurmerk. Getest en goedgekeurd voor onze veiligheid en comfort” en “Ga voor bedrukte mondklapjes met NEN keurmerk naar mondkapjes.nl”.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

De bewering dat de mondkapjes een NEN-keurmerk hebben is onjuist. NEN is geen certificerende instelling en keurt dus geen mondkapjes. Bovendien is hier geen sprake van beschermende mondkapjes omdat de betreffende NEN-norm geen eisen stelt aan bescherming tegen virussen. Verder acht klager het onjuist dat adverteerder spreekt over “veilig op pad” en over een gebruiksduur van 8 uur. Klager stelt dat op grond van het voorgaande sprake is van misleidende reclame.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

NEN heeft op 15 december het certificatieschema voor mondkapjes voor publiek gebruik gepubliceerd. Dit is gebaseerd op de eerder gepubliceerde NEN-spec 1-2. Hierin staan eisen beschreven voor producenten van mondkapjes voor publiek gebruik. Door te laten testen volgens het certificatieschema kunnen fabrikanten aantonen dat hun mondkapjes voldoen aan de eisen. De mondkapjes van adverteerder zijn door het testinstituut KIWA uitvoerig en succesvol getest volgens deze norm. Adverteerder heeft op 21 januari 2021 het officiële NEN-keurmerk voor mondkapjes voor publiek gebruik ontvangen, hetgeen ook op de website van het NEN is gepubliceerd en blijkt uit de door adverteerder overgelegde bijlage. De reclame is dus feitelijk juist. Adverteerder suggereert niet dat de drager van haar mondkapjes niet besmet zou kunnen worden. Op haar website staat nu een gebruiksduur van 4 uur.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter stelt voorop dat in de bestreden reclame-uiting niet wordt gesproken over ‘beschermende werking’. Evenmin wordt in deze uiting gesproken over “veilig op pad” of over een gebruiksduur van 8 uur. De voorzitter beschikt niet over een uiting waarin dergelijke mededelingen wel worden gedaan. De voorzitter zal daarom uitsluitend beoordelen of adverteerder mag stellen dat haar mondkapjes zijn voorzien van een NEN-keurmerk.

2)  Adverteerder heeft, onder overlegging van stukken, aangetoond dat haar mondkapjes door KIWA zijn getest en voldoen aan de NEN-normen met betrekking tot “Community masks requirements for producents and importers with respect to Covid-19”, zodat deze “the NCS certification mark for Community masks” mogen dragen. Op de website van het NEN zelf staat met zoveel woorden: “Welke mondkapjes hebben een NEN-keurmerk?” gevolgd door een tabel waarin men ook de naam van adverteerder ziet met een link naar het certificeringsdocument waarop zij zich in deze procedure beroept. Gelet hierop is de klacht op een evident onjuiste aanname gebaseerd en kan deze daarom niet slagen. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken