a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00298

Datum:

22-07-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft reclame op Facebook van Esser Clinics en een aanbieding op de website esserclinics.nl waarin telkens melding wordt gemaakt van 15% korting op een botulinetoxine (Botox) behandeling gedurende de maand juni 2021 (“De hele maand juni 15% korting per zone, op de eerste behandeling”). 

 

Samenvatting van de klacht

De advertentie dwingt ertoe om binnen een bepaalde tijd een afspraak te maken om aanspraak te kunnen maken op de korting. Hierdoor is sprake van tijdsdruk. Dit is niet toegestaan bij advertenties voor cosmetische ingrepen. Klager verwijst naar de beslissing in dossier 2019/00470.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder was zich er niet van bewust dat deze vorm van reclame niet is toegestaan en heeft alle uitingen van deze vorm verwijderd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Naar het oordeel van de voorzitter doet zich in deze zaak een vergelijkbare situatie voor als in dossier 2019/00470. In die eerdere zaak betrof het eveneens reclame voor een cosmetische behandeling in de zin van de Code Medische Cosmetische behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA), en kreeg men gedurende een maand korting op een dergelijke behandeling. Overeenkomstig hetgeen in die eerdere zaak is geoordeeld, oordeelt de voorzitter ook nu dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel 2 aanhef en onder a CCBA, dat bepaalt dat reclame die het rationeel gebruik maken van een medische cosmetische behandeling niet bevordert, niet is toegestaan, waarbij in het bijzonder is bepaald dat het daarom verboden is om enige vorm van tijdsdruk op te nemen of te suggereren. Adverteerder overtreedt dit verbod door een actie te voeren met een beperkte geldigheidsduur. Dit bevordert immers niet het rationeel gebruik van een medische cosmetische behandeling en resulteert onvermijdelijk in enige tijdsdruk.

2)  Adverteerder heeft de fout erkend en heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de bestreden reclame-uitingen heeft verwijderd en niet meer zal gebruiken. Gelet hierop zal de voorzitter de klacht als volgt toewijzen en daarbij gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 aanhef en onder a CCBA.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken