a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00358

Datum:

20-09-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft en uiting van Pearle Opticiens op www.pearle.nl. Daarin staat onder meer:

“2 maanden gratis lenzen

    bij een abonnement”

en

“Tijdelijk ontvang je jouw lenzen de eerste 2 maanden gratis!”.

 

Samenvatting van de klacht

Op 16 juni 2021 sloot klaagster een lenzenabonnement af op basis van het aanbod “eerste 2 maanden gratis”. Daarop ontving zij voor 2 maanden lenzen, maar reeds op 1 juli 2021, nog geen 14 dagen na ontvangst van de lenzen, werd via automatische incasso voor de eerste keer het volledige maandbedrag van haar rekening afgeschreven. Nadat klaagster contact opnam met Pearle, werd verwezen naar de voorwaarden/kleine lettertjes en gezegd dat de tweede set een reserveset is. Naar klaagsters mening wordt het onderhavige aanbod niet gestand gedaan.    

 

Het verweer
 
De klacht is, onder verwijzing naar bijlagen bij het verweer, uitvoerig gemotiveerd weersproken. Daarbij heeft adverteerder onder meer het volgende meegedeeld.
Bij het online afsluiten van een lenzenabonnement via de Pearlewebsite kan worden geklikt op de knop “Meer informatie over het lenzenabonnement”. Vervolgens komt men op een webpagina met twee informatieknoppen, namelijk: “Bekijk alle lenzen” en “Vertel mij eerst nog wat meer”. De informatieknop “Vertel mij eerst nog wat meer” leidt naar de webpagina met meest gestelde vragen over het Pearle lenzenabonnement, waaronder de “Actievoorwaarden bij gratis lenzen abonnement”. In de actievoorwaarden, waarmee men tijdens het bestelproces akkoord dient te gaan, staat onder meer:  
“Je ontvangt bij het afsluiten van een Pearle lenzenabonnement tijdens de actieperiode 2 maanden gratis lenzen. In de winkel krijg je deze lenzen direct van ons mee. 1 set is bedoeld voor de eerste maand en de 2e set is een reserveset. Het abonnement gaat 1 maand na het afsluiten in”
en
“De eerste incasso wordt (ter verificatie van je gegevens) 14 dagen na afsluiten automatisch
afgeschreven”
Uit de actievoorwaarden blijkt dus dat bij het afsluiten van het Pearle lenzenabonnement tijdens de
actieperiode voor 2 maanden gratis lenzen wordt verstrekt, waarbij één set is bedoeld voor de eerste maand en de tweede set een reserveset is. Tevens staat in de voorwaarden dat de eerste incasso 14 dagen na afsluiten van het abonnement wordt afgeschreven.
Naar de mening van adverteerder is er geen sprake van strijd met de artikelen 8.2 sub d, 8.3 sub c, 8.4 sub k en/of 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Zo houdt de reclame-uiting  weliswaar niet de toelichting zelf in, aldus adverteerder, maar bevat de website tijdens het bestellen van de lenzen meerdere mogelijkheden en verwijzingen om de actievoorwaarden te lezen. Verder was het de bedoeling van de reclame-uiting dat de consument bij het afsluiten van een abonnement voor twee maaneden gratis lenzen zou ontvangen. Klaagster heeft na het afsluiten van haar abonnement, conform de reclame-uiting, daadwerkelijk twee gratis maandlenzensets ontvangen.
 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht op in die zin dat in de uiting de indruk wordt gewekt dat men na het afsluiten van een lenzenabonnement gedurende de eerste twee maanden nog geen betalingen in het kader van het abonnement behoeft te doen. Deze indruk acht klaagster onjuist, omdat de eerste incasso van het volledige maandbedrag al twee weken na afsluiting van het abonnement plaatsvindt. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Zoals adverteerder ook bij verweer heeft meegedeeld, is er in dit geval sprake van een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand. Gelet daarop moet op grond van artikel 8.4 aanhef en onder k NRC op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie worden verstrekt over de wijze van betaling. Naar het oordeel van de Commissie is dat in dit geval niet gebeurd, om de volgende reden.

Door zowel de mededeling “2 maanden gratis lenzen bij een abonnement” als “Tijdelijk ontvang je jouw lenzen de eerste 2 maanden gratis!” kan gemakkelijk de onjuiste indruk ontstaan dat men  in het kader van het abonnement  gedurende 2 maanden na het afsluiten van het abonnement  niets voor de lenzen hoeft te betalen. In werkelijkheid  vindt 14 dagen na afsluiten van het abonnement al de eerste incasso  plaats van het te betalen maandbedrag. Deze incasso, “ter verificatie van je gegevens”, valt weliswaar op te maken uit de elders op de website (via “Meestgestelde vragen over het lenzenabonnement”) te lezen actievoorwaarden, maar is moeilijk te verenigen met de  absolute mededelingen “2 maanden gratis lenzen bij een abonnement” en “Tijdelijk ontvang je jouw lenzen de eerste 2 maanden gratis!”, waarbij een directe nadere toelichting  ontbreekt. De gemiddelde consument zal de uiting zo begrijpen dat hij/zij gedurende 2 maanden na het afsluiten van het abonnement geen betalingen voor de lenzen hoeft te doen. 

Op grond van het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder k NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken