a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00619

Datum:

25-01-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Herkenbaarheid adverteerder

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van GSK waarin het volgende wordt gezegd:
“Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK.”

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster stelt dat de radiocommercial eindigt met de woorden: “Deze informatiecampagne wordt mogelijk gemaakt door GSK.” Deze mededeling suggereert dat het om een informatiecampagne van de overheid gaat. Weinig mensen zullen weten dat de in de radiocommercial genoemde GSK de farmaceut is die eigenlijk reclame maakt voor haar eigen product.

 

Samenvatting van de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad die namens de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) het toezicht uitoefent op de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De radiocommercial is, voor zover hier relevant, door de Keuringsraad toegelaten om de volgende reden. De uiting betreft een awareness campagne voor de aandoening gordelroos. Er wordt uitsluitend gezegd dat gordelroos een vervelende aandoening is die bij 1 op de 4 mensen voorkomt. Daarnaast wordt in de uiting ingegaan op de oorzaken van gordelroos en welke leeftijdsgroep vooral wordt getroffen. Tot slot wordt gezegd dat men zich kan laten informeren en voor meer informatie kan kijken op een bepaalde website. Ook wordt transparant gemaakt wie de afzender is. Er wordt in de uiting niets gezegd over vaccinatie, preventieve behandelingen, noch wordt verwezen naar huisarts of GGD. Er is daarom geen sprake van ontoelaatbare publieksreclame voor geneesmiddelen/vaccinatie. Evenmin wordt gesuggereerd dat dit een campagne is van de overheid. Een eerdere radiocommercial van adverteerder voldeed niet aan de regels. De aangepaste commercial heeft de bezwaren weggenomen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder wil door middel van de radiocommercial voorzien in een informatiebehoefte over het ziektebeeld gordelroos. Zij doet dit blijkens de toelating door de Keuringsraad KOAG/KAG op een wijze die voldoet aan de wet- en regelgeving.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter begrijpt uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG dat er twee versies van de radiocommercial zijn geweest, en dat de eerste versie op 30 november 2020 is ‘stopgezet’ omdat deze volgens de Keuringsraad niet voldeed aan de regelgeving. Gelet op de datum van het indienen van de klacht (5 december 2021), gaat de voorzitter ervan uit dat deze is gericht tegen de tweede versie van de commercial, die hierboven als de bestreden reclame-uiting is weergegeven. De voorzitter zal de beoordeling op die commercial toespitsen.

2)  De voorzitter neemt nota van het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de in deze zaak te beoordelen uiting voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De voorzitter onderschrijft dit standpunt. Los van het feit dat klaagster een niet geheel correcte omschrijving geeft van het einde van de radiocommercial, geldt dat het publiek de mededeling dat de informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK niet in deze zin zal opvatten dat het om informatie van de overheid gaat. De aanduiding ‘GSK’ als afzender van de uiting, verwijst immers niet naar een bepaalde overheidsdienst, maar naar een farmaceutisch bedrijf. Daarbij is de uiting voldoende herkenbaar als een reclame-uiting van dit bedrijf. Meer in het bijzonder betreft het een aanprijzing van het denkbeeld dat men er goed aan doet zich te informeren over gordelroos wegens de aanzienlijke kans dat men deze ziekte zal krijgen. De wijze waarop dit denkbeeld wordt geuit, kan niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code worden geacht. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken