a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00144

Datum:

08-04-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website www.leenbakker.nl, waarin staat:

“ALLE gordijnstoffen 10% korting + GRATIS op maat gemaakt!”

 

De klacht

In de uiting wordt korting aangeboden op alle gordijnen. ‘Inbetweens’ vallen hier ook onder, maar in de winkel ontving klaagster hierop geen korting. Toen klaagster hierover belde met Leen Bakker, werd haar meegedeeld dat haar niet de actiekorting op de inbetweens zou worden gegeven. Klaagster vindt de uiting misleidend.

 

Het verweer

Bij het afrekenen van de door klaagster bestelde inbetweens werd de geadverteerde korting van 10% door de kassa niet verwerkt. Toen klaagster hierover telefonisch contact zocht met Leen Bakker, heeft een medewerkster meegedeeld dat de kortingsactie uitzonderingen kent en inbetweens niet in de actie meelopen. Deze mededeling is echter niet juist. Het is niet de bedoeling geweest inbetweens van de actie uit te zonderen. De fout in het kassasysteem is direct hersteld. Verder heeft adverteerder klaagster aangeboden haar alsnog de korting op de gordijnen te verlenen, maar zij heeft van dit aanbod afgezien. Onder verwijzing naar een overgelegd screenshot van haar website met daarop de actievermelding bij inbetweens, stelt adverteerder zich op het standpunt dat geen sprake is van een onjuiste reclameboodschap.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) In de bestreden uiting wordt de actie ‘10% korting en gratis gemaakt’ op alle gordijnstoffen aangeprezen. Niet is in geschil dat deze actie ook gold voor de door klaagster bestelde inbetweens. De kortingsactie is echter niet op klaagsters bestelling toegepast en bovendien heeft een medewerkster van Leen Bakker klaagster op dit punt onjuist geïnformeerd. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de reclame-uiting met betrekking tot de kortingsactie op zich juist is te achten, maar de uitvoering ervan niet. Overigens maakt het voor de consument geen verschil of sprake is van een onjuiste reclame-uiting of van een reclame-uiting die weliswaar juist is, maar onjuist wordt toegepast. In beide gevallen krijgt de consument immers niet de korting die hij op grond van de uiting verwachtte, waardoor hij op het verkeerde been is gezet.

2) Naar het oordeel van de voorzitter brengen de eisen van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) mee dat een op zichzelf genomen juiste reclame-uiting ook op juiste wijze dient te worden uitgevoerd, om te voorkomen dat alsnog het economische gedrag van de gemiddelde consument wordt verstoord. In dit geval heeft adverteerder kennelijk onvoldoende gewaarborgd dat de reclame-uiting op juiste wijze zou worden uitgevoerd. De actie blijkt niet juist in het kassasysteem te zijn ingevoerd, en daar bovenop heeft een medewerkster onjuiste informatie over de actie verstrekt. De voorzitter is van oordeel dat adverteerder hierdoor in strijd met eerdergenoemde  vereisten van professionele toewijding in de zin van artikel 7 NRC heeft gehandeld.

3) Adverteerder heeft geprobeerd de nadelige effecten van de onjuiste uitvoering van de actie tegenover klaagster ongedaan te maken door haar alsnog de actiekorting aan te bieden. Verder heeft adverteerder de fout in het kassasysteem hersteld. In het voorgaande ziet adverteerder aanleiding om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en een aanbeveling achterwege te laten.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken