a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2019/00167

Datum:

05-04-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

In de brievenbus van klager is ongeadresseerde reclame gedeponeerd hoewel deze brievenbus is voorzien van een zogenaamde Nee/Nee-sticker. Klager heeft hierover geklaagd bij de afzender en meegedeeld dat hij geen reclamedrukwerk wenst te ontvangen van afzender. Afzender heeft klager op 26 februari 2019 per e-mail welgemeende excuses aangeboden en daarbij vermeld dat zij het adres van klager nu hebben opgenomen in hun bestand en de volgende reclame geadresseerd zullen versturen.

 

Reactie afzender

Afzender heeft ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe niet op de klacht zoals ingediend bij de Stichting Reclame Code gereageerd en kennelijk volstaan met zijn direct aan klager gerichte e-mail zoals hiervoor omschreven van 26 februari 2019.

 

Het oordeel van de voorzitter
Als erkend is komen vast te staan dat ongeadresseerde reclame is gedeponeerd in de brievenbus van klager, welke brievenbus is voorzien van een Nee/Nee-sticker in de zin van de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen.

Gezien het voorgaande is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

Verder heeft klager duidelijk schriftelijk meegedeeld (per e-mail van 25 februari 2019) dat hij in het geheel geen reclamedrukwerk van afzender wenst te ontvangen. Afzender dient er in dat geval voor te zorgen dat deze wens zo spoedig mogelijk en zonder restrictie wordt ingewilligd.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken