a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00257

Datum:

27-05-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.magimix-acties.nl.

Daarin staat onder de aanhef “DE CREATIEF KOKEN KIT CADEAU!”:

“Bij aankoop van een Magimix foodprocessor 3200XL een creatief koken kit cadeau.

 De actieperiode loopt tussen 26-10-2018 t/m 27-01-2019”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de bestreden uiting, te zien in het openingsscherm, staat niet dat sommige verkooppunten niet meedoen aan de actie. Na klikken op de button “lees meer” komt men in het tweede scherm met de titel “Hoe ontvangt u de creatief koken kit cadeau?”. Ook op dit scherm (…) is niet vermeld dat sommige verkooppunten niet meedoen.

Na het klikken op de button “Voorwaarden” verschijnt een derde scherm (..) waarin als voorwaarde 1 (van 8) is vermeld:

“bij alle deelnemende Magimix verkooppunten in Nederland.” Hier ontbreekt echter een lijst of uitklapscherm met alle deelnemende verkooppunten, aldus klager. Als “naïeve consument” veronderstelt klager dat de Sligro aan de actie deelneemt, omdat de Sligro op de website van adverteerder wordt genoemd onder: “Officiële Magimix dealers en verkooppunten van Magimix machines.”

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht is adverteerder bekend en tussen klager en adverteerder is eerdere correspondentie gevoerd. Klager maakt er bezwaar tegen dat zijn aanvraag voor een gratis product na aanschaf van een Magimix foodprocessor is afgewezen, op de grond dat hij een niet deelnemende foodprocessor (de betreffende kleur was geen deelnemende kleur) bij een niet deelnemende dealer heeft aangeschaft.

De onderhavige promotie wordt door Magimix aangeboden aan consumenten in door Magimix geselecteerde “detailhandels winkels” en een beperkt aantal online retailers zoals Coolblue, Bol en Fonq. Uitsluitend aangesloten en deelnemende winkels ontvangen van Magimix reclamemateriaal en uiten aldus dat zij deelnemer zijn aan de actie. Adressen zijn ook te vinden op de actiewebsite, www.magimix-acties.nl. Het bezoeken van deze website wordt gestimuleerd op de site www.magimix.nl, op sites van online retailers en op Magimix flyers in de deelnemende winkels. Onder de button “actievoorwaarden” is de lijst met “aanvraag voorwaarden” te vinden.

Klager kocht zijn Magimix foodprocessor (een uitvoering die niet is opgenomen in de lijst met deelnemende artikelen) niet in een “detailhandels winkel” maar bij een horeca grossier, de Sligro. Hier kan men, alleen na een bedrijfsmatige registratie en toetsing, als zakelijke koper, op horeca en grootverbruik gerichte producten kopen. In de Sligro vestigingen wordt nergens een Magimix consumentenactie gecommuniceerd. Magimix heeft ook niet gecommuniceerd dat de actie ook geldig is bij Sligro verkooppunten. Sterker nog, in de actievoorwaarden op de folders en op de actiewebsite is vermeld dat deelname van horeca grossiers en horeca, waaronder Sligro vestigingen vallen, zijn uitgesloten van bedoelde actie.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat de klacht, zoals klager die bij de Commissie heeft ingediend, er op neerkomt dat in de bestreden uiting niet is vermeld dat bepaalde Magimix verkooppunten van de actie “DE CREATIEF KOKEN KIT CADEAU!” zijn uitgezonderd. In deze klacht is niet aan de orde of klager al dan niet een “deelnemende foodprocessor”/“deelnemende kleur”, zoals gesteld in het verweer heeft aangeschaft, zodat de Commissie haar oordeel zal beperken tot bovenbedoelde “verkooppunten”.

Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht en uit de overgelegde afdrukken van de website www.magimix-acties.nl begrijpt de Commissie dat in het derde scherm onder “Voorwaarden” is te lezen:

“Dit aanbod is geldig bij iedere aankoop van een Compact 3200 (XL) tussen 26 okt. 2018 t/m 27 jan. 2019 bij alle deelnemende Magimix verkooppunten in Nederland. Grossiers en horeca uitgesloten”.

Uit deze voorwaarde zal de gemiddelde consument weliswaar begrijpen dat de actie niet geldig is bij grossiers, zoals bijvoorbeeld de Sligro, maar naar het oordeel van de Commissie betreft deze beperking essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu in het eerste scherm niet reeds wordt gewezen op de onderhavige beperkende voorwaarde, althans een duidelijke verwijzing daarnaar ontbreekt, is er sprake van een op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken