a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2019/00309

Datum:

10-07-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft uitingen op de websites van Siemens, Neff en Bosch met betrekking tot de aanbieding van verlenging van de garantietermijn van 2 naar 5 jaar bij aankoop van vier of meer inbouwapparaten.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Bosch, Siemens en Neff zijn merken van BSH. Voor deze drie merken geldt een garantieverlenging tot 5 jaar bij aankoop van vier inbouwapparaten. De garantieregeling is volgens klaagster oneerlijk. In de eerste plaats omdat de verplichting blijkt te gelden dat de vier apparaten in één keer (bij één leverancier) moeten worden aangeschaft, hoewel het geen actie betreft van de winkel waar de apparaten worden gekocht. In de voorwaarden van de garantieregeling staat dat de apparaten moeten worden gekocht bij een erkende leverancier en binnen drie maanden na aanschaf moeten worden geregistreerd. Het zou dus niet uit moeten maken of alle apparaten bij één of bij verschillende leveranciers zijn gekocht, aldus klaagster. In de tweede plaats maakt klaagster bezwaar tegen de garantieregeling, omdat daarbij niet apparaten van de drie verschillende merken van BSH mogen worden gecombineerd, hoewel voor alle merken dezelfde garantieregeling van 5 jaar geldt. Door de beperking van de regeling tot aankoop bij één leverancier en tot één merkgroep is sprake van oneerlijke (kartel)afspraken, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

BSH merkt op dat de klacht niet ziet op onduidelijke voorwaarden van de aangeboden ‘5 jaar garantie bij 4 inbouwapparaten’. Klaagster stelt dat zij door de garantieregeling van BSH op oneigenlijke wijze wordt beperkt in haar keuzevrijheid en dat sprake is van oneigenlijke mededinging, nu zij niet het recht heeft de apparaten te kiezen uit de gehele range van de verschillende door BSH gevoerde merken. Nu de Commissie niet bevoegd is te oordelen over klachten met betrekking tot mogelijk mededingingsbeperkende gedragingen van een marktpartij, verzoekt BSH om klaagster niet-ontvankelijk te verklaren.

Voor zover klaagster wel ontvankelijk wordt geacht, stelt BSH zich op het standpunt dat de klacht ongegrond is. Klaagster heeft recht op 2 jaar wettelijke garantie op de apparaten die zij naar keuze wenst aan te schaffen. BSH biedt verschillende opties aan om de wettelijke garantietermijn te verlengen. Het staat BSH vrij om de voorwaarden voor deze aanvullende mogelijkheden zelf te bepalen. Klaagster wordt daarom niet op oneigenlijke wijze beperkt in haar keuzevrijheid. Er is ook geen sprake van kartelafspraken, nu BSH geheel onafhankelijk en zelfstandig haar beleid bepaalt ten aanzien van aanbiedingen voor een verlengde garantie en de daarvoor geldende voorwaarden.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aangeboden aanvullende garantie van Siemens, Bosch en Neff worden voldoende duidelijk op de verschillende websites vermeld. De garantie wordt steeds per merk met eigen garantievoorwaarden op de betreffende website aangeboden, waarbij de merken geen enkele keer in combinatie worden genoemd. Verder volgt uit de voorwaarden dat het de aankoop van vier of meer verschillende apparaten bij dezelfde leverancier betreft. Niettemin heeft BSH besloten, om elke verwarring te voorkomen, al in de inleidende tekst bij de garantieaanbieding op de websites van de drie merken te vermelden: “Standaard krijg je op [Bosch/Siemens/Neff] inbouwapparaten 2 jaar garantie. Deze verlengde garantie geldt indien je in één keer vier [Bosch/Siemens/Neff] inbouwapparaten aanschaft bij dezelfde Nederlandse leverancier. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dien je binnen 30 dagen na oplevering van de keuken met minimaal vier [Bosch/Siemens/Neff] inbouwapparaten, het aanvraagformulier voor 5 jaar garantie volledig in te vullen en in te sturen.”

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van BSH is nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

De bestreden uitingen op de websites van respectievelijk Bosch, Siemens en Neff hebben betrekking op de mogelijkheid de garantietermijn voor inbouwapparatuur gratis te verlengen. Vast staat dat de consument, om in aanmerking te komen voor de verlengde garantietermijn, minimaal vier inbouwapparaten van hetzelfde merk in één koop bij dezelfde leverancier moet aanschaffen en deze apparaten binnen 3 maanden na aankoop/levering moet registreren.

De Commissie begrijpt de klacht zo dat klaagster de voorwaarden van de garantieregeling oneerlijk vindt, omdat naar haar mening BSH geen goede reden heeft om de regeling te beperken tot apparatuur van één merk en aanschaf bij één leverancier, nu Bosch, Siemens en Neff alle drie merken van BSH zijn. Hiermee maakt klaagster in feite bezwaar tegen de aangeprezen actie voor een verlengde garantietermijn op zich. Deze klacht kan niet slagen. Het staat adverteerder vrij voorwaarden aan de door haar gevoerde actie te verbinden. De Commissie beoordeelt niet de actie voor garantieverlenging op zich, maar toetst of de wijze waarop de actie in de uitingen wordt aangeprezen voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code. Naar het oordeel van de Commissie is dat het geval. Klaagster heeft niet gesteld en anderszins is niet gebleken dat de uitingen op de websites van Siemens, Neff en Bosch onjuistheden bevatten of onduidelijk zijn ten aanzien van de (hiervoor genoemde) voorwaarden die gelden voor de toepasselijkheid van de garantieverlenging.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken