a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00466

Datum:

23-08-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Zwarte lijst (misleiding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Lidl voor zover daarin op pagina 15 een Bestway zwembad (ø 366 x 84 cm) wordt aangeprezen. Bovenaan de pagina staat “VANAF DO 18 JULI”. Bij de afbeelding van het zwembad staat, voor zover voor de klacht van belang:
“SUPER DEAL

PER STUK

99,99

50,-

VANAF DO 18 JUL”

en

“49% KORTING”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager zag de aanbieding in de folder (en tevens op de website van de Lidl) op 17 juli 2019. Toen hij op 18 juli naar de winkel ging, bleek het zwembad uitverkocht. Er waren er maar vier geleverd, volgens de medewerker. Toen klager de klantenservice van Lidl belde, werd hem verteld dat de zwembaden bij alle filialen op 18 juli al om 8.35 uur uitverkocht waren en dat er ook geen nieuwe meer geleverd zouden worden. Klager vindt de uiting misleidend, omdat er maar zo’n kleine voorraad was. Volgens klager is het ook zo, dat als er geen “op = op” of iets dergelijks bij de uiting staat, hij het product moet kunnen nabestellen. Klager hoopt dat de Reclame Code Commissie ervoor kan zorgen dat hij het zwembad alsnog voor de aangeboden prijs kan kopen.

 

Het verweer

Volgens Lidl is de aanbieding van het zwembad geen “lokkertje”. In de huis-aan-huisfolder van week 22 (eind mei 2019) heeft Lidl het zwembad ook aangeprezen. De voorraad voor de aanprijzing in week 29 (van 15 tot 22 juli) was aanzienlijk groter dan de voorraad voor de aanprijzing in week 22. De voorraad betrof een gebruikelijke voorraad die niet afwijkt van de voorraad van andere non-food artikelen die verkrijgbaar zijn in de Lidl-filialen en op de website lidl-shop.nl gedurende de zomerperiode.

Er is geen overmatige reclame gemaakt voor het zwembad: het zwembad is alleen in de huis-aan-huisfolder aangeprezen. Bovendien wordt het zwembad pas op pagina 15 aangeprezen.

Het zwembad is met grote korting aangeboden. Lidl biedt regelmatig producten aan met een hoge korting. Op het moment van inkopen en op het moment dat de folder is gedrukt kon Lidl niet voorspellen dat er een periode met temperaturen van boven de 40 graden Celsius in aantocht was. Het zwembad raakte in sommige Lidl-filialen vrijwel meteen uitverkocht, wat niet vreemd is gezien de actieprijs en de temperaturen. Deze gang van zaken is niet misleidend. Elk filiaal heeft bovendien hetzelfde aantal zwembaden als voorraad gekregen.

Volgens Lidl was het zwembad op 18 juli 2019 niet in alle filialen uitverkocht: uit de administratie van Lidl blijkt dat er op 29 juli 2019 in verschillende filialen door het land  nog 45 zwembaden verkrijgbaar waren. Inmiddels zijn de zwembaden wel uitverkocht.

In de administratie van Lidl is het contact dat klager met Lidl zou hebben gehad niet terug te vinden.

 

Het oordeel van de Commissie

1) Klager vindt de uiting misleidend, omdat de aanbieding naar zijn mening onvoldoende beschikbaar was.

2) Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient hij ervoor zorg te dragen dat er een – in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn.

3) Klager heeft gemotiveerd gesteld dat de aanbieding onvoldoende beschikbaar was. Het had vervolgens op de weg van Lidl gelegen om aannemelijk te maken dat er een– in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig was.

4) Naar het oordeel van de Commissie heeft Lidl dit onvoldoende gedaan. Adverteerder heeft meegedeeld dat de voorraad voor de aanprijzing in week 29 aanzienlijk groter is geweest dan de voorraad die Lidl voor de aanprijzing in week 22 had, en dat het een “gebruikelijke voorraad” betrof  die niet afwijkt van de voorraad van andere non-food actie artikelen die verkrijgbaar zijn in de Lidl-filialen en op de website lidl-shop.nl gedurende de zomerperiode. Elk filiaal heeft volgends Lidl hetzelfde aantal zwembaden ontvangen. Met deze (niet-concrete) informatie is echter niet zonder meer te bepalen of sprake is geweest van een redelijke voorraad.

5) Tegen klager is gezegd dat er vier zwembaden per filiaal beschikbaar waren. Dit aantal is niet door Lidl bevestigd, integendeel: Lidl heeft meegedeeld dat klager niet correct te woord is gestaan. Dat Lidl na de actie kennelijk nog 45 zwembaden over had, zegt eveneens onvoldoende over de redelijkheid van de voorraad of de voorraad per filiaal. Nog afgezien van het feit dat het aantal van 45 op een totaal van ruim 400 Lidl filialen in Nederland niet veel is (grofweg betekent dit dat er aan het einde van de actie bij één op de 10 Lidl filialen nog één zwembad over was), is het voor klager kennelijk niet mogelijk geweest om een van deze zwembaden die over waren (bijvoorbeeld uit een ander filiaal) te bemachtigen.     

6) Gelet op het voorgaande acht de Commissie, op basis van hetgeen Lidl heeft aangevoerd, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een redelijke voorraad beschikbaar is geweest en gaat zij ervan uit dat dat niet het geval is geweest.  

7) De Commissie oordeelt op grond van het voorgaande dat zich hier blijkbaar de situatie voordoet dat adverteerder producten met korting aanbiedt zonder te vermelden dat er een gegrond vermoeden bestaat dat zij gedurende de looptijd van de actie deze producten niet kan leveren in hoeveelheden die, rekening houdend met het product, de omvang en de voor het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn. Dit dient te worden beschouwd als onder alle omstandigheden misleidende reclame in de zin van nummer 5 van de bij artikel 8.5 behorende bijlage 1 (lokkertjes). Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

8) De Commissie merkt ten slotte op dat zij alleen beoordeelt of de reclame-uiting in lijn met de NRC is. Zij kan er niet voor zorgen dat adverteerder het zwembad alsnog aan klager levert. 

9) Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken