a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00596

Datum:

26-11-2019

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Praxis voor zover daarop Bosch gereedschap met 25% korting wordt aangeboden.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder maakt reclame met 25% korting op veel elektrisch gereedschap van het merk Bosch. Eerst heeft adverteerder echter de prijzen aanzienlijk verhoogd, waardoor men in feite de normale prijs betaalt. Klager verwijst naar een eerder door hem ingediende klacht over deze werkwijze van adverteerder en de toezegging die adverteerder toen heeft gedaan maar blijkens deze nieuwe klacht niet is nagekomen.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder heeft tot haar spijt geconstateerd dat ondanks eerdere instructies per abuis opnieuw de interne advertentie richtlijnen niet zijn opgevolgd. Zij heeft verscherpte maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft onweersproken gesteld dat adverteerder voorafgaand aan de onderhavige 25% kortingsactie de prijzen aanzienlijk heeft verhoogd, waardoor men in feite de normale prijs betaalt. Op grond hiervan suggereert de reclame-uiting een (reëel) prijsvoordeel dat er in werkelijkheid niet is. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  Adverteerder heeft de fout erkend en gesteld dat zij verscherpte maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Hierbij kan echter niet worden voorbijgaan aan het feit dat adverteerder een eerdere, vergelijkbare toezegging naar aanleiding van een vorige klacht van klager niet is nagekomen. Gelet hierop zal de voorzitter een aanbeveling doen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, voor zover nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken