a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2019/00643 - CVB

Datum:

11-02-2020

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

Het College van Beroep [11 februari 2020]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie        

De klacht betreft een televisiecommercial van Procter & Gamble waarin de luchtverfrisser ‘Ambi Pur badkamer & toilet’ wordt aangeprezen. In de commercial wordt door de voice-over gezegd: “Wist je dat bij elke keer doortrekken vieze luchtjes op zachte oppervlakken terecht komen? Deze komen later weer vrij in de lucht, zodat je ze blijft ruiken. Vies hè? Daarom heeft Ambi Pur de nieuwe Badkamer & Toilet gecreëerd. (…) Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen, tot wel 45 dagen. (…).”

De inleidende klacht komt in essentie erop neer dat het technisch onmogelijk is dat het aangeprezen product toiletgeuren verwijdert door deze te onttrekken aan zachte badkameroppervlakken.

De Commissie heeft geoordeeld dat Procter & Gamble onvoldoende heeft onderbouwd dat geuren die ontstaan bij het doortrekken van het toilet in zachte materialen kunnen blijven hangen. Daarnaast is de enkele mededeling van Procter & Gamble dat volgens haar eigen onderzoek de Ambi Pur luchtverfrisser geuren op zachte oppervlakken verwijdert en verwijderd houdt, onvoldoende om als verifieerbaar bewijs te gelden voor de werking die in de commercial wordt geclaimd. Nu aldus niet aannemelijk is gemaakt dat de claim “Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen” juist is, acht de Commissie de televisiecommercial misleidend.

 

De grieven

Deze worden als volgt weergegeven.
De in de televisiecommercial gemaakte claim “Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen, tot wel 45 dagen” berust op robuuste wetenschappelijke onderbouwing. Nare geuren in de badkamer of het toilet ontstaan door vluchtige geurmoleculen. Geurhinder kan worden veroorzaakt door primaire bronnen (zoals de ontlasting of urine) en secundaire bronnen (zoals zachte oppervlakten die de nare geuren die door de primaire bron zijn veroorzaakt vasthouden en afgeven). Nare geuren kunnen in zachte oppervlakken blijven hangen. Onderzoek bevestigt dat vluchtige stoffen worden geabsorbeerd door, en na verloop van tijd weer vrijkomen van permeabele materialen zoals weefsels/stoffen, behang en zelfs gipsplaten. Ambi Pur Badkamer & Toilet verwijdert de geuren door deze te neutraliseren dankzij patenteerbare technologieën. Het gaat dus niet om geurmaskering, maar om geureliminatie. Procter & Gamble legt in verband met het voorgaande een octrooiaanvraag over (publicatienummer WO2019/089739A1) alsmede externe studies waarop hieronder in het oordeel zal worden teruggekomen. De geureliminatie gebeurt doordat Ambi Pur Badkamer & Toilet over technologieën beschikt die zeer vluchtig zijn en daardoor voortdurend vrijkomen uit het bijbehorende apparaat. Dit gebeurt via passieve luchtstroming. De technologieën zijn zeer reactief met ammoniak/thiol geuren en worden gemakkelijk opgenomen door zachte permeabele oppervlakken. Dit wordt bevestigd door middel van eigen sensoriële evaluaties in klimaatkamers, uitgevoerd met de Ambi Pur variant met de zwakste geur, en met een geurloos product met geurverwijderende technologieën. Deze tests tonen aan dat Ambi Pur in staat is geuren uit zachte permeabele oppervlakken te verwijderen.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van Procter & Gamble is toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie. Verder zijn geurmonsters overhandigd die ter zitting zijn geprepareerd.

 

Het oordeel van het College

1. Nu Procter & Gamble in de uiting een specifieke werking van het bewuste product claimt en deze werking in de inleidende klacht voldoende gemotiveerd is betwist, dient zij deze werking aannemelijk te maken. De Commissie heeft op basis van de toen aanwezige stukken geoordeeld dat Procter & Gamble hierin niet was geslaagd. In beroep heeft Procter & Gamble de geclaimde werking nader toegelicht en de volgende stukken overgelegd ter onderbouwing hiervan:

  1. Lifting the lid on toilet plume aerosol: A literature review with suggestions for future research, David L. Johnson et al, American journal of infection control; dit betreft een studie naar het risico op infectieziekten als gevolg van de ‘toiletpluim’, dat wil zeggen de verspreiding van microscopische deeltjes als gevolg van het doorspoelen van een toilet;
  2. Aerosol Generation by Modern Flush Toilets, David L. Jonhnson et al, PMC 2015; dit betreft een studie naar de medische risico’s van vluchtige stoffen als gevolg van het doorspoelen van een toilet;
  3. Characterization of urea hydrolysis in fresh human urine and inhibition by chemical addition. H. Ray et al, Environmental Science: Water Research & Technology 2017; dit betreft een studie naar (het meten van) ureumhydrolyse en effectieve ureaseremmers;
  4. Sorptive Interactions between VOCs and Indoor Materials, D. Won et al, Indoor Air 2001; dit betreft een onderzoek naar vluchtige organische stoffen (VOCS) en de interacties tussen VOCS en diverse indoor oppervlaktematerialen, waarbij die materialen VOCS blijken te kunnen opnemen en uitstoten;
  5. Quantifying Object and Material Surface Areas in Residences, Alfred T. Hodgson et al, Indoor Environment Group 2004; dit betreft een pilotstudie naar woningen om een??methode te ontwikkelen voor het kwantificeren van oppervlakken van objecten en materialen in kamers;
  6. een testrapport van het Kaken Test Center in Japan, gedateerd 27 mei 2019 waarbij een ‘Removal performance evaluation test’ is uitgevoerd op de producten ‘Phizzie’ en ‘Lavender Soloist’; uit het testrapport blijkt dat deze producten in staat zijn “ammonia gas” en “Simulated urine odor” te verwijderen;
  7. Experimental Report on Ammonia Released from Different Materials; dit betreft een niet nader aangeduide studie naar het opnemen en uitstoten van ammonia door onder meer textieloppervlakken;
  8. Test Report of Ammonia Released by Different Materials; dit betreft een niet nader aangeduide studie naar het uitstoten van ammonia door textieloppervlakken en andere materialen.

2. Het College acht het op grond van de overgelegde stukken en hetgeen Procter & Gamble verder in beroep heeft aangevoerd voldoende aannemelijk geworden dat door de mens als ‘vies’ ervaren geuren zich aan of in zachte stoffen en andere oppervlaktematerialen kunnen hechten. Tevens acht het College voldoende aannemelijk geworden dat deze geuren daar in ieder geval enige tijd actief kunnen blijven en op deze wijze als secundaire geurbron door de mens kunnen worden waargenomen. Uit het testrapport sub 6 blijkt dat de geteste producten daadwerkelijk effectief zijn in het verwijderen van deze geuren. Volgens de bij deze test met apparatuur (gastec-ammoniakdetectorbuizen) uitgevoerde Removal performance evaluation testen zijn deze producten immers in staat ‘ammonia gas’ en ‘Simulated urine odor’ (vrijwel) geheel te verwijderen. Uit hetgeen Procter & Gamble stelt, volgt dat de werking van de testproducten berust op dezelfde technologieën als de in de televisiecommercial aangeprezen Ambi Pur Badkamer en Toilet, zodat dit de in de televisiecommercial gemaakte claim onderbouwt.

3. Het testrapport sub 6 biedt bovendien objectieve steun voor de interne testen die zijn uitgevoerd op diverse varianten Ambi Pur, waarop Procter & Gamble zich in deze procedure eveneens uitdrukkelijk beroept. Deze testen en de resultaten zijn gedetailleerd in het beroepschrift omschreven. Het betreft testen uitgevoerd door een panel van geur-experts waarbij diverse varianten Ambi Pur zijn getest. Ook is getest met een variant zonder parfum, waarbij uit de testresultaten blijkt dat dit product in staat is geuren in de lucht en op zachte oppervlakken te verwijderen.

4. Al met al acht het College op grond van de in beroep overgelegde stukken, waarover de Commissie niet kon beschikken en die niet door geïntimeerde zijn betwist, voldoende aannemelijk geworden dat het aangeprezen product in staat is toiletgeuren in de lucht en op zachte oppervlakken te verwijderen in plaats van deze uitsluitend te maskeren. Dit impliceert dat Procter & Gamble de in de televisiecommercial gemaakte claim in beroep alsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Om die reden beslist het College als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College vernietigt de beslissing van de Commissie en wijst de klacht alsnog af.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [15 november 2019]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van adverteerder, waarin de luchtverfrisser ‘Ambi Pur badkamer & toilet’ wordt aangeprezen. In de commercial wordt door de voice-over gezegd:“Wist je dat bij elke keer doortrekken vieze luchtjes op zachte oppervlakken terecht komen?” (Met getekende pijlen wordt gevisualiseerd dat in een badkamer luchtjes vanuit het toilet terechtkomen in handdoeken, een douchegordijn en een kleed). “Deze komen later weer vrij in de lucht, zodat je ze blijft ruiken. Vies hè? Daarom heeft Ambi Pur de nieuwe ‘badkamer & toilet’ gecreëerd. Druk ‘em stevig in en het begint meteen te werken. Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen, tot wel 45 dagen. (…).”

 

De klacht

In de commercial wordt beweerd dat de Ambi Pur luchtverfrisser in staat is om nare toiletgeurtjes uit een ruimte te verwijderen door ze te onttrekken aan zachte badkameroppervlakken (zoals handdoeken en douchegordijnen) in plaats van de luchtjes te maskeren met een andere geur. Volgens klager is deze eigenschap technisch niet mogelijk. De reclame is daarom misleidend en in strijd met artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
De claim “Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken” wordt volgens adverteerder onderbouwd door ‘robuust en technisch bewijsmateriaal’. In de eerste plaats is uit wetenschappelijk en consumentenonderzoek gebleken dat geuren die blijven hangen in de badkamer en het toilet hoofdzakelijk worden veroorzaakt door vluchtige moleculen die vrijkomen uit ontlasting of urine. Een deel van deze geurmoleculen kan worden geabsorbeerd door permeabele of zachte oppervlakken en later geleidelijk weer vrijkomen, waardoor deze een geur veroorzaken die blijft hangen. Adverteerder verwijst in dit verband naar het artikel “Sorptive interactions between VOCs and indoor materials”, Won D, 2001.

In de tweede plaats wordt volgens adverteerder door “gevalideerde testmethodes” bevestigd dat Ambi Pur slechte geuren volledig verwijdert op permeabele materialen en daarmee voorkomt dat deze weer vrijkomen in de lucht. Dit is mogelijk dankzij een unieke geurverwijderende technologie/ingrediënten voor het elimineren van geuren in de lucht en op permeabele materialen. De samenstelling van de luchtverfrisser is zo dat deze zeer goed verdampt, zeer reactief is met geurmoleculen en een hoge affiniteit heeft en daardoor gemakkelijk wordt opgenomen door zachte oppervlakken. Bij langdurig gebruik geeft de Ambi Pur luchtverfrisser steeds meer van deze technologie vrij en gaat deze een ‘coating’ leggen op de zachte oppervlakken, waardoor geurmoleculen onmiddellijk worden geneutraliseerd en de cyclus van aanhoudende nare geurtjes, die blijven hangen in badkamer of toilet, wordt doorbroken. In het verweer heeft adverteerder een korte beschrijving gegeven van de “door Procter & Gamble gehanteerde testmethode” van bovenstaande eigenschappen van de luchtverfrisser.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht betreft de claim van adverteerder dat haar Ambi Pur luchtverfrisser ‘badkamer & toilet’ vieze luchtjes, die na het doortrekken van het toilet op zachte oppervlakken terecht komen, niet zoals andere gels maskeert, maar “continu verwijdert uit de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen”. De kern van de klacht van klager is dat de luchtverfrisser deze werking niet kan hebben. Gegeven deze stellingname is het aan adverteerder om de juistheid van haar claim aannemelijk te maken.

Volgens adverteerder is de claim onderbouwd met “robuust en technisch bewijsmateriaal”. Zij heeft in dit verband één wetenschappelijk artikel genoemd: “Sorptive interactions between VOCs and indoor materials” (Won D, 2001). De Commissie begrijpt dat hierin is beschreven dat bepaalde geuren (onder andere) in zachte materialen kunnen blijven hangen. Niet duidelijk is echter of dit ook geldt voor geuren die ontstaan bij het doortrekken van het toilet, zoals in de commercial wordt gezegd. Adverteerder heeft verder ter onderbouwing van de claim een korte beschrijving gegeven van door haar zelf uitgevoerde tests, waarbij door “een getraind panel van experten (handelend overeenkomstig een strikt protocol) de geurintensiteit op het oppervlak en in de lucht van de kamer” is beoordeeld. Adverteerder heeft van deze tests geen stukken of resultaten overgelegd. De enkele mededeling van adverteerder dat volgens haar eigen onderzoek de Ambi Pur luchtverfrisser geuren op zachte oppervlakken verwijdert en verwijderd houdt, is onvoldoende om als verifieerbaar bewijs te gelden voor de werking die in de commercial wordt geclaimd.

Nu adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de claim “Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen” juist is, wordt in de commercial onjuiste informatie verstrekt over een van de voornaamste kenmerken van de luchtverfrisser, te weten de van het gebruik te verwachten resultaten. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC, en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken