a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2020/00068

Datum:

16-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden uitingen

Het gaat om twee uitingen van Etos over een actie waarbij door middel van spaarkaarten geurstokjes kunnen worden gespaard. In beide uitingen staat onder meer “OP=OP” en de datum tot wanneer volle spaarkaarten kunnen worden verzilverd.

De samenvatting van de klacht

Etos gebruikt volgens klager verschillende termen en data door elkaar. Zo worden de voorwaarden “OP=OP” en “Lever je volle spaarkaarten in t/m 26 januari 2020” gebruikt. Verder wordt ook de voorwaarde “Uitsluitend volle spaarkaarten kunnen t/m 12 januari 2020 worden verzilverd” genoemd. Dat klager niet tijdig op de hoogte is gebracht van het einde van de actie, vindt klager in combinatie met het gebruik van de verschillende voorwaarden en data misleidend. Bovendien is adverteerder inmiddels overgegaan tot de verkoop van dezelfde geurstokjes voor een hogere prijs.

De samenvatting van het verweer

Op de spaarkaart en in de actievoorwaarden is vermeld dat het om een OP=OP-actie ging en dat, als de gewenste variant geurstokjes niet meer op voorraad was, er in dat geval de keus was uit één van de overige varianten zolang de voorraad strekte. De term OP=OP wordt bij dergelijke acties breed in de markt gebruikt om de klant te wijzen op beperkte beschikbaarheid. Het doen van een aanbieding met beperkte beschikbaarheid is toegestaan, mits duidelijk gecommuniceerd en er een redelijke voorraad artikelen aanwezig is, aldus Etos. Etos meent dat door de duidelijke communicatie dat voor de actie de voorwaarde OP=OP geldt en er de keuze is uit één van de varianten zolang de voorraad strekt, de gemiddelde consument er op bedacht zal zijn dat de voorraad op kan raken gedurende de verzilverperiode en volle spaarkaarten in dat geval niet langer konden worden ingewisseld. Overigens worden er op het moment dat bekend wordt dat een voorraad onverhoopt uitverkocht is geraakt gedurende de actieperiode geen spaarpunten meer uitgegeven. Ten aanzien van de door klager genoemde voorwaarde “Uitsluitend volle spaarkaarten kunnen t/m 12 januari 2020 worden verzilverd”, merkt Etos op dat dit een fout is die in de online te raadplegen actievoorwaarden is geslopen. Er had 26 januari 2020 moeten staan. Etos betreurt deze fout, echter dit heeft volgens haar verder geen invloed op de situatie van klager nu deze op 17 januari geen gebruik meer kon maken van de actie omdat de voorraad op was (en niet omdat de verzilverperiode weliet zou zijn verstreken).

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op, dat klager de uitingen misleidend vindt omdat de voorwaarden onduidelijk zijn en hij onvoldoende is geïnformeerd over het einde van de actie. De Commissie is van oordeel dat, nu in de uitingen diverse malen tot uitdrukking is gebracht dat de voorraad geurstokjes beperkt is (Op = Op), de gemiddelde consument voldoende duidelijk wordt gewezen op de mogelijkheid dat de voorraad op kan zijn, voordat de duur van de actie is verstreken. De Commissie ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat sprake is geweest van een ‘lokkertje’. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de Commissie

Gelet op het bovenstaande wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken