a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2020/00274

Datum:

11-08-2020

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Dekbed-discounter waarin wordt gezegd:

“Gratis kussens ter waarde van 139 euro. Ja ja, 4 gratis kussens. 120.000 mensen gingen je voor. Nu bij Dekbed-discounter.nl.”
“4 gratis kussens ter waarde van 139 euro bij Dekbed-discounter.nl.”

 

De klacht

Klager stelt dat, zonder verwijzing naar voorwaarden, de suggestie wordt gewekt dat je vier gratis kussens kunt bestellen. Dit klopt niet, aldus klager.

 

Het verweer

De actie die online door adverteerder werd aangeboden betreft vier gratis kussens bij een besteding van minimaal €49,99 aan producten uit de actiecategorie. In de nieuwsbrief en per e-mail wordt de actie uitgelegd en ook op de actiepagina op de website worden de voorwaarden door middel van een stappenplan nader toegelicht. Volgens adverteerder is geen sprake van misleidende reclame, nu de actievoorwaarden meermaals duidelijk worden uitgelegd. In de televisiecommercial wordt de actie aangeduid en op de website wordt ingegaan op de stappen die gevolgd moeten worden om aan de actie mee te kunnen doen.

Adverteerder merkt op dat de televisiecommercial inmiddels niet meer wordt uitgezonden en ook offline is gehaald. Tevens deelt adverteerder mee dat bij nieuwe commercials de voorwaarden in de spot genoemd zullen worden.

 

Het oordeel van de voorzitter

Vooropgesteld wordt dat de klacht uitsluitend is gericht tegen de hierboven omschreven televisiecommercial van adverteerder. Deze commercial is een zelfstandige reclame-uiting die, los van de overige uitingen waarnaar adverteerder verwijst, aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dient te voldoen.

Vaststaat dat actievoorwaarden van toepassing zijn om de vier gratis kussens ter waarde van 139 euro te bemachtigen. In de bestreden commercial wordt echter zonder enig voorbehoud meegedeeld: “4 gratis kussens ter waarde van 139 euro”, terwijl in feite de voorwaarde wordt gesteld dat men eerst voor minimaal €49,99 aan producten uit de actiecategorie dient te bestellen om in aanmerking te komen voor de gratis kussens. De voorzitter is van oordeel dat deze actievoorwaarde essentiële informatie betreft waarover de consument tijdig moet worden geïnformeerd. Zonder deze informatie kan de reclame-uiting immers niet anders worden begrepen dan dat men bij adverteerder vier gratis kussens kan bestellen. Nu deze informatie ontbreekt, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat adverteerder bedoelde informatie wel via andere uitingen (zoals de website, e-mail, nieuwsbrief) vermeldt, neemt de misleiding niet weg. De consument ziet deze informatie te laat, immers pas nadat hij op grond van de televisiecommercial heeft besloten tot een transactie in de vorm van het plaatsen van de bestelling op de website van adverteerder over te gaan.

Nu adverteerder de televisiecommercial niet meer laat uitzenden, zal de aanbeveling om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om voortaan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken