a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2020/00360

Datum:

24-08-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:
– advertenties van Uniek Slapen in de Barneveldse krant waarin telkens onder meer staat: “tweede matras gratis”; bovenaan worden steeds opeenvolgende data in blokken vermeld,
– de website uniekslapen.nl voor zover hierop staat: “Profiteer nu van onze actie: 2e matras gratis” en daarbij een terugtellende digitale klok is te zien.

 

Samenvatting van de klacht

Klager volgt sinds 18 juni 2020 de krantenadvertenties en heeft geconstateerd dat de tweede matras altijd gratis is en de actie altijd geldig is. De uiting wekt echter de indruk dat men maar enkele dagen heeft om van de actie gebruik te maken. Klager volgt de website van adverteerder vanaf 23 juni 2020. Hiervan heeft hij sindsdien bijna elke dag een screenshot gemaakt. De klok die aangeeft hoelang de ‘2e matras gratis actie’ geldt, geeft altijd twee dagen en een aantal uren weer en telt af.

 

Samenvatting van het verweer

Nergens in de krantenadvertentie wordt gesuggereerd dat de vermelding: ‘2e matras gratis’ van tijdelijke aard is. Er wordt in de advertentie weliswaar gebruik gemaakt van datablokken waarin de dagen van opening worden aangeduid, maar nergens staat dat de aanbieding uitsluitend voor een bepaalde dag of week geldt. Met betrekking tot de uiting op de website geldt dat hier slechts wordt verwezen naar een actie met de uitnodiging: ‘profiteer nu van onze actie’ en daarbij een duidelijke aanduiding van de openingstijden. Van misleiding is geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen uitingen die de indruk wekken dat sprake is van een tijdelijke aanbieding. Voor wat betreft de krantenadvertenties is dit het gevolg van het uitdrukkelijk en opvallend noemen van een reeks opeenvolgende data in blokken geheel bovenaan deze uitingen. De opmaak en context van de advertenties suggereren onmiskenbaar dat die dagen de looptijd van de actie weergeven. Voor wat betreft de website wordt de indruk dat het een tijdelijke actie betreft gewekt doordat wordt gesproken over een ‘actie’ waarvan men ‘nu’ kan profiteren in combinatie met de afbeelding van een aftellende klok.

2)  De gemiddelde consument zal op grond van het voorgaande de boodschap van de uitingen zo opvatten dat hij binnen een beperkte periode van de aanbieding gebruik kan maken. In werkelijkheid is er geen sprake van een in tijd beperkte aanbieding. Niet in geschil is immers dat het gaat om een doorlopend aanbod. Nu de uitingen een wezenlijk andere indruk wekken, zijn deze misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de uitingen misleidend en daarom oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande zijn de bestreden reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken