a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00172

Datum:

02-06-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van SodaStream waarin de werking van het gelijknamige systeem wordt getoond. Daarbij wordt onder meer gezegd: ”Verfrissend voor Thuis. Beter voor het milieu”. Deze boodschap verschijnt ook als tekst in beeld. Hierna is te zien hoe een vrouw een cilinder omruilt bij de klantenservice van een supermarkt.

 

Samenvatting van de klacht

Het product wordt in de reclame ten onrechte geafficheerd als duurzaam, nu “pure CO2” aan het water wordt toegevoegd. Het CO2 ontsnapt vervolgens in de atmosfeer en voegt letterlijk CO2 toe.

 

Samenvatting van het verweer

Het product van adverteerder draagt, in vergelijking tot normale koolzuurhoudende waterflessen voor eenmalig gebruik, wel degelijk bij aan een beter milieu. Het product is een geloofwaardig en duurzaam alternatief voor plastic flessen voor eenmalig gebruik, omdat het altijd effectiever is om de productie van plastic afval te voorkomen dan om het te recyclen. Het product reduceert het plastic verbruik van consumenten die normaal gesproken hun koolzuurhoudend water in de winkels kopen. De SodaStream-fles is uniek, omdat ze de consument in staat stelt koolzuur te maken en te drinken uit dezelfde fles. De SodaStream-fles wordt ook gebruikt door consumenten voor niet-koolzuurhoudende dranken. Alle SodaStream-flessen zijn BPA-vrij, en vervangen de behoefte aan duizenden plastic flessen voor eenmalig gebruik. Ook anderszins zijn de Sodastream-producten beter voor het milieu. Met een SodaStream CO2-cilinder kan tot 60 liter koolzuurhoudend water worden gemaakt. De SodaStream cilinders zelf zijn ontworpen voor hergebruik en geproduceerd voor een gesloten kringloop. De levenscyclus begint bij de productie, het vullen, het gebruik en het terugbrengen door consumenten, het schoonmaken en hervullen, en het opnieuw introduceren op de lokale markt voor herdistributie. Ook verder is adverteerder bezig haar CO2-voetafdruk te verminderen. Zij licht toe welke maatregelen zij in dit kader neemt. De zogenaamde “Cradle-to-Grave” emissie-uitstoot geassocieerd met een liter bruisend water gemaakt met behulp van het product van adverteerder is (ten minste de helft) lager dan de emissie-uitstoot voor een liter mineraalwater in een plastic fles voor eenmalig gebruik. Anders dan klager stelt, claimt adverteerder ook niet dat het toevoegen van koolzuur beter voor het milieu is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter stelt voorop dat het woord ‘duurzaam’ niet in de uiting wordt gebruikt. In zoverre berust de klacht op een onjuiste weergave van de reclame-uiting. De voorzitter begrijpt de klacht daarom zo, dat klager bezwaar maakt tegen de woorden “Beter voor het milieu”. Deze klacht is gebaseerd op de stelling dat het product CO2 toevoegt aan het milieu. Dit is op zichzelf genomen niet door adverteerder betwist. De voorzitter acht dit echter onvoldoende om te oordelen dat adverteerder niet zou mogen claimen dat haar product beter voor het milieu is. Hierbij is van belang dat het aangeprezen product moet worden gezien als alternatief voor producten in de vorm van ‘bruisend’ water die los verpakt in de winkel worden verkocht. De voorzitter gaat ervan uit dat de consument het product van adverteerder koopt om niet langer los verpakte flessen met koolzuurhoudend water,, waar CO2 aan is toegevoegd, te hoeven kopen, waardoor het product van adverteerder per saldo niet leidt tot toename van CO2 in de atmosfeer. Daarnaast is het volgende van belang.

2)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik van haar product, een systeem dat met een vaste fles werkt, het plastic verbruik van consumenten die voorheen hun koolzuurhoudend water los verpakt in de winkels kochten, effectief vermindert. Men spaart immers de plastic verpakkingen uit en hoeft deze ook niet te recyclen. Verder heeft adverteerder toegelicht dat de cilinders waarmee haar systeem werkt, zijn ontworpen voor hergebruik en worden geproduceerd voor een gesloten kringloop. Naar dit laatste wordt in de televisiecommercial verwezen door middel van de beelden waarin het omwisselen van cilinders is te zien. Het besparen van plastic verpakkingen en het werken met een dergelijk omwisselsysteem zal door de gemiddelde consument worden gezien als een milieuvoordeel. Op grond van het voorgaande maakt adverteerder de in de televisiecommercial gebruikte milieuclaim “Beter voor het milieu” daadwerkelijk waar, zodat de klacht niet kan slagen. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken