a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00211

Datum:

01-06-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Lidl waarin een op 21 april 2021 beginnende actie-aanbieding van (onder meer) plantenbogen staat voor € 9,99 per stuk. Hierbij zijn 3 varianten te zien, waaronder een rozenboog.

 

Samenvatting van de klacht

Toen klaagster op 21 april 2021 om 10.16 uur bij een Lidl-filiaal was, zag zij dat er nog 3 rozenbogen waren. De volgende dag bleken de rozenbogen uitverkocht te zijn. Dat bleek ook in een ander filiaal het geval te zijn. Aan klaagster is door een filiaal verteld dat het van de drie aangeboden varianten in totaal 30 stuks heeft ontvangen.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder kijkt bij actieproducten naar de trends, ontwikkelingen op de markt en waar mogelijk ook naar eerdere verkoopgegevens. De rozenboog is in voorgaande jaren niet door adverteerder aangeboden. Bij het bepalen van de voorraad zoekt adverteerder steeds naar de balans tussen de te verwachten vraag naar het product en een passend aanbod. De stelling van klaagster dat adverteerder een minimale voorraad heeft aangehouden, is onjuist. Adverteerder licht toe welke voorraad er was. Op basis van de cijfers zou de voorraad onder normale omstandigheden ruim voldoende zijn geweest. Uit de klacht blijkt dat er ten tijde van het bezoek van klaagster nog rozenbogen voorradig waren. Klaagster is een dag later naar een ander filiaal gegaan. Het is adverteerder niet duidelijk welk filiaal het betreft waardoor zij de juistheid van de stellingen van klaagster over de voorraad in dat filiaal niet kan nagaan. Uit de administratie van adverteerder blijkt overigens dat meerdere filialen op zaterdag 24 april 2021 de producten nog voorradig hadden. Op het moment van inkopen (9 tot 12 maanden van tevoren) had adverteerder niet kunnen bevatten dat de vraag naar tuinproducten als gevolg van het Corona-virus bovengemiddeld zou zijn. Ten tijde van de actieperiode was het voor de consument slechts mogelijk om op afspraak bij andere aanbieders van tuinartikelen te winkelen. Het gemak waarmee, gedurende deze periode, tuin- en klusartikelen bij adverteerder aangeschaft konden worden, heeft er voor gezorgd dat de populariteit van die artikelen aanzienlijk is vergroot. Dit kon adverteerder op het moment van inkopen niet voorzien. Door deze bijzonderheden is de rozenboog in bepaalde filialen, ondanks zorgvuldig inkoopbeleid en planning, sneller uitverkocht dan verwacht zonder dat adverteerder hiermee rekening kon houden.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter begrijpt de klacht aldus, dat volgens klaagster sprake was van onvoldoende voorraad in de winkel, gelet op de voor de rozenbogen gemaakte reclame. De voorzitter oordeelt als volgt.

2)  Adverteerder dient ervoor te zorgen dat aan het begin van de actie het actieproduct in een zekere mate in ieder filiaal verkrijgbaar is, nu in de reclame-uiting geen filialen van de actie zijn uitgezonderd. Aan deze eis is blijkens de klacht voldaan. Uit de klacht blijkt immers dat er een voorraad actieproducten in de op 21 april 2021 door klaagster bezochte winkel aanwezig was. Ten aanzien van de omvang van de voorraad (de beschikbaarheid) is verder het volgende van belang.

3)  Uit de folder en de aard van de aanbieding (een rozenboog) blijkt dat het gaat om een actieaanbieding van een product dat niet tot het vaste assortiment van adverteerder (een supermarkt) behoort. In geval van een dergelijk bijzonder aanbod moet de adverteerder ervoor zorgdragen dat er, in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame, een redelijke voorraad actie-artikelen beschikbaar is. Adverteerder heeft gesteld dat zij de vraag naar het product per filiaal zo goed mogelijk heeft ingeschat. Adverteerder heeft cijfermatige informatie verstrekt die inzicht biedt in de wijze waarop zij dat heeft gedaan. De voorzitter ziet op grond van deze informatie geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder een inschattingsfout heeft gemaakt of dat sommige filialen de producten in het geheel niet geleverd hebben gekregen. Adverteerder heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat voor haar niet voorzienbaar was dat de voorraad zo snel zou zijn uitverkocht. Hierbij heeft blijkbaar een rol gespeeld dat de tuincentra vanwege de coronacrisis tijdens de actieweek beperkt toegankelijk waren waardoor de vraag naar tuinproducten in de winkels van adverteerder onverwachts erg groot was. Uitgaande hiervan was er, voor zover adverteerder kon inschatten, voldoende voorraad per filiaal beschikbaar. Adverteerder kon, gelet op de gerechtvaardigde verwachting dat de voorraad in beginsel voldoende zou zijn, in de folder volstaan met erop te wijzen dat actie-artikelen door adverteerder worden verkocht zolang de voorraad strekt. Nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken gaat de voorzitter ervan uit dat deze mededeling als zodanig in de folder staat. Dat klaagster kort na aanvang van de actie het actieproduct niet meer kon kopen, betekent op grond van het voorgaande niet dat er sprake is van misleidende reclame. De voorzitter beslist om die reden als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken