a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00214

Datum:

24-06-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een afdekzeil op de achterkant van een vrachtauto. Op het afdekzeil is tegen een witte achtergrond een ontblote rug van een vrouw te zien, terwijl zij in haar handen een profiel vasthoudt. Bij de afbeelding staat de tekst:

“Prima profiel”
“www.primaprofiel.nl“

De klacht

Klaagster vindt de uiting seksistisch en denigrerend. De uiting is vrouwonvriendelijk en herleidt vrouwen puur tot een object. Vrouwen zijn geen gewillige, onderdanige, steeds beschikbare, inhoudsloze seksobjecten. De bestreden uiting verspreidt een dergelijk vrouwbeeld en draagt volgens klaagster bij aan een foutieve beeldvorming over de vrouw.

Het verweer

Adverteerder is specialist op het gebied van profielen. Het beeld op het afdekzeil van de vrachtauto is 15 jaar geleden ontworpen door een professioneel reclamebureau, aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Adverteerder heeft zes (vracht)auto’s met de betreffende reclame-uiting rijden, voornamelijk over snelwegen en industriegebieden. De onderhavige klacht is de eerste klacht in 15 jaar.

Volgens adverteerder is de bestreden uiting niet in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen. Adverteerder heeft begrip voor het feit dat niet iedereen de bestreden uiting zal waarderen, maar naar haar mening is de grens van het toelaatbare niet overschreden.

De combinatie van beeld en woord in de bestreden uiting gaat het toelaatbare niet te buiten. Er is geen sprake van opvallend bloot of van expliciete seksualiteit. De foto is van mooie kwaliteit met een persoon die krachtig rechtop staat. In de uiting is in de pose van de persoon het silhouet te zien, dat volgens de reclameontwerper synoniem staat aan profiel (“en profiel”). Een eventuele erotische lading ontbreekt, temeer nu de tekst geen seksistische lading of seksistische dubbel-zinnigheden bevat. In de uiting wordt geen enkele suggestie in die richting gewekt. De persoon wordt niet als lustobject afgebeeld en het beeld en de tekst hebben geen negatieve strekking.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de bewuste uiting nodeloos kwetsend acht en/of in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 4 respectievelijk artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met (één van) deze criteria, stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. Beoordeeld wordt of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grens van het toelaatbare te buiten gaat, mede gelet op de wijze waarop de uiting is gepubliceerd en het effect dat deze daardoor op het publiek heeft. Tevens wordt rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting van adverteerder, wat betekent dat moet worden beoordeeld of sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte om de uiting te weren. Met inachtneming van voornoemde uitgangspunten overweegt de Commissie als volgt.

Op de uiting is tegen een witte achtergrond een foto van een ontblote rug van een vrouw te zien, terwijl zij in haar handen een profiel vasthoudt. De uiting als geheel betreft de aanprijzing van adverteerder die gespecialiseerd is in profielen. De afbeelding wordt vergezeld door de tekst “Prima profiel” en een verwijzing naar de website van adverteerder: “www.primaprofiel.nl”. De Commissie heeft er begrip voor dat de uiting door de dubbele betekenis van de woorden “prima profiel” (deze woorden kunnen zowel slaan op het product van adverteerder als op de afgebeelde vrouw), niet door iedereen zal worden gewaardeerd, maar in het geheel van de uiting ziet zij onvoldoende aanleiding om te oordelen dat deze ontoelaatbaar is. De Commissie beslist als volgt.

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken