a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00220

Datum:

22-07-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website (e-store) samsung.nl voor zover daarin, in combinatie met een Quickdrive wasmachine, wordt gezegd: “Koop nu en ontvang een Velorettii fiets t.w.v. €399, of €200 voordeel, na registratie”. 

 

Samenvatting van de klacht

In de reclame-uiting wordt geadverteerd met de promotie “Koop nu en ontvang een Veloretti fiets t.w.v. €399, of €200 voordeel, na registratie”. Naar aanleiding van de uiting heeft klager een wasmachine gekocht en daarna gepoogd te registreren. Bij registratie bleek dat er slechts een voordeel van € 100,- kon worden verkregen. De klantenservice van adverteerder vertelde dat zij bekend was met de fout, maar weigerde desondanks aan klager € 200,- voordeel te geven. Het gesprek is opgenomen. Adverteerder weigert klager een kopie hiervan te geven zoals dat geregeld is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

 

Samenvatting van het verweer

Na intern onderzoek is gebleken dat adverteerder in haar e-store een fout heeft gemaakt. Zij heeft gecommuniceerd: “200 euro cashback”, maar dat had moeten zijn: “tot 200 euro cashback” of “100 euro cashback”. De fout is beperkt zichtbaar geweest voor de consument, te weten alleen op de productpagina. In andere uitingen is wel correct geadverteerd met de cashback. Dat neemt niet weg dat klager de overtuiging had kunnen hebben dat in zijn geval de cashback € 200,- zou bedragen. Adverteerder biedt hiervoor excuses aan en biedt klager alsnog de € 200,- cashback aan. Intern is onderzocht hoe de fout heeft kunnen ontstaan. De fout is inmiddels verholpen zoals blijkt uit de verbeterde productpagina, waar nu per model is vermeld wat de hoogte van de cashback is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder heeft erkend dat de bestreden reclame-uiting een fout bevat, doordat daarin een cashback van € 200,- wordt beloofd voor het geval men de voorkeur geeft aan “voordeel” in plaats van een fiets. In werkelijkheid gaat het om een voordeel van € 100,-. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  Voor zover klager een kopie wenst van de opname van het door hem met de klantenservice van adverteerder gevoerde telefoongesprek, volstaat de voorzitter met op te merken dat dit geen kwestie is waarover in het kader van een klacht over een reclame-uiting kan worden geoordeeld.

3)  De voorzitter constateert dat adverteerder onderzoek naar de fout heeft gedaan en dat zij de uiting inmiddels heeft aangepast zoals blijkt uit een overgelegde bijlage. De voorzitter ziet hierin aanleiding gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken