a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00478

Datum:

18-01-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

Uitingen over de AEG stofzuigers “VX7-2-CR-A” respectievelijk “VX6-2-CR-A” op www.aeg.nl.

Over de eerste stofzuiger is onder het kopje “Voordelen en specificaties” onder meer vermeld:

“Silence Pro System™ voor een rustigere schoonmaakbeurt
Schoonmaken zonder lawaai. De VX7 is met stilte in het achterhoofd ontworpen. De motor met
geoptimaliseerde lawaaidemping zorgt samen met de constructie van de stofzuiger en het nieuwe Dust MagnetSilent™ mondstuk voor een rustigere schoonmaakbeurt – zonder in te boeten aan prestaties.

? Stofzuiger met slechts 70 dB(A)”.

Over de tweede stofzuiger is onder het kopje “Voordelen en specificaties” onder meer vermeld:

“? Stofzuiger met slechts 76 dB(A)”.

2.

Een advertentie van OneDayOnly voor de AEG stofzuiger “VX7-2-CR-A”, in NRC Handelsblad van 4 oktober 2021.

Daarin staat over deze stofzuiger onder meer:

“Geluidsniveau van slechts 70 dB”.  

 

Samenvatting van de klacht

Met het woord “slechts” bagatelliseert AEG het verschil in geluidniveaus tussen haar verschillende stofzuigers: laag versus hoog. Hierdoor worden consumenten misleid over het geluid van de stofzuigers. Klager voert hiertoe het volgende aan.
Bij de stille stofzuigers VX82-1-4mb2 en VX82-1-5db2 spreekt AEG over “met slechts 57 dB(A)”, “met stilte ontworpen” en “geruisloos”, terwijl bij de ‘lawaai’ stofzuigers VX7-2-CR-A en VX6-2-CR-A, aldus klager, ook is vermeld: “met slechts 70 respectievelijk 76 dB(A). De stofzuiger met 76 dB(A) produceert veel lawaai, namelijk 6 maal meer dan die met 57 dB(A). Over de stofzuiger met 70 dB(A) schrijft Bol.com “kan als wat luid worden ervaren”. De stofzuiger met 76 dB(A) produceert 2 maal zoveel geluid als die met 70 dB(A), aldus klager. Boven de 60 dB(A) is niet stil, zo stelt klager.

 

Samenvatting van het verweer van verweerder sub 1

Op de AEG website heeft verweerder het bijvoeglijk naamwoord ‘stil’ waar mogelijk weggehaald. Op sommige plaatsen moet dit nog gebeuren, ter voorkoming van onduidelijkheden als de onderhavige. ‘Stil’ is een subjectief begrip, dat niet in objectieve specificaties thuis hoort, aldus verweerder.

 

Samenvatting van het verweer van verweerder sub 2

Verweerder heeft contact opgenomen met haar partner en leverancier Electrolux betreffende de
AEG-aanbieding met producttype VX7-2-CR-A. Volgens Electrolux is deze stofzuiger ongeveer 10 jaar geleden ontwikkeld met de gedachte: ‘het aanbieden van een stille stofzuiger’.
Inmiddels zijn er stillere stofzuigers verkrijgbaar, bijvoorbeeld de types met 57DB van AEG. In die zin kan dus worden gesteld dat de eerder gecreëerde marketinguitingen mogelijk niet
meer up-to-date zijn. Daar zal verweerder bij nieuwe aanbiedingen, in overleg met haar partner, rekening mee houden.
Verder onderschrijven zowel Electrolux als OneDayOnly dat geluid van “Slechts 70DB” nog steeds als hinderlijk kan worden ervaren. De stofzuiger moet echter wel in de context van de huidige stofzuigermarkt worden bekeken. Voor een betrouwbare benchmark stelt Electrolux dat bijvoorbeeld kan worden gekeken naar Coolblue. Coolblue stelt dat er op dit moment slechts 9 stofzuigers in haar assortiment beschikbaar zijn met een geluidsniveau tot en met 60DB. De volgende stap is de groep stofzuigers van 61 tot en met 70DB: 30 stuks. Het merendeel van
de stofzuigers wordt als luid getypeerd (vanaf 76DB): ruim 130 stuks. Als gevolg hiervan denkt Electrolux dat het gerechtvaardigd is om de term “slechts 70DB” te gebruiken.
Desalniettemin kan verweerder de argumentatie van klager goed begrijpen. In toekomstige uitingen zullen verweerder en haar leverancier hier rekening mee houden.
 

Het oordeel van de voorzitter 

Met betrekking tot de verschillende uitingen oordeelt de voorzitter als volgt.

Ad 1.

Deze uitingen zijn afkomstig van verweerder sub 1.

Klager maakt bezwaar tegen deze uitingen, omdat daarin is vermeld “Stofzuiger met slechts 70 dB(A)” respectievelijk “Stofzuiger met slechts 76 dB(A)”, terwijl stofzuigers met een geluidniveau boven 57dB niet stil zijn, aldus klager.

In reactie op de klacht heeft verweerder sub 1 meegedeeld dat zij het (subjectieve) begrip ‘stil’ op de AEG-website waar mogelijk heeft weggehaald, naar de voorzitter begrijpt ter voorkoming van onduidelijkheden als de onderhavige. Gelet op deze mededeling en nu verweerder sub 1 klagers bezwaar tegen de woorden “met slechts 70 dB(A)” respectievelijk “met slechts 76 dB(A)” niet (duidelijk) heeft weersproken, acht de voorzitter elk van beide uitingen voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk al bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op verweerders reactie op de klacht zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.  

Ad 2.

Deze uiting is afkomstig van verweerder sub 2.

Blijkens het verweer onderschrijft verweerder sub 2 dat geluid van “Slechts 70DB” nog steeds als hinderlijk kan worden ervaren. Daarbij wijst zij op het volgens haar door Electrolux ingenomen standpunt, dat de term “slechts 70DB” gerechtvaardigd is in relatie tot het merendeel van de stofzuigers (vanaf 76dB), dat als luid wordt getypeerd.

Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de niet nader toegelichte mededeling “slechts 70DB” voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk al bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op verweerders mededeling dat zij in toekomstige uitingen rekening zal houden met de argumentatie van klager, zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht beide uitingen onder 1 in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder sub 1 voor zover nog nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

De voorzitter acht uiting 2 eveneens in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder sub 2 voor zover nog nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken