a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00529/I

Datum:

02-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een advertorial voor de Nest Cam en de Nest Doorbell op tweakers.net (https://tweakers.net/plan/3272est-cam-en-nest-doorbell-testpanel-de-bevindingen-van-8-tweakers-op-een-rij.html). Hiervan maakt een video deel uit waarin een presentator ingaat op de ervaringen van gebruikers met deze producten. Daarbij worden beelden van de producten getoond alsmede enkele beelden die met die producten zijn gemaakt, waarbij – kort – het uitzicht vanaf een huis op een straat is te zien en een achtertuin met zicht op het huis van buren (gelegen achter een schutting).

 

Samenvatting van de klacht

In de video die deel uitmaakt van de advertorial, is een camera gericht op de openbare weg en op het huis van buren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrijft voor dat dit niet is toegestaan, tenzij daar een gegronde reden voor is. Uit de video blijkt niet wat die gegronde reden is. In de video wordt niet erop geattendeerd dat een camera niet op de openbare weg gericht mag zijn. De camerabeelden overtreden daardoor de “privacywet”. In de video had minimaal een disclaimer of waarschuwing moeten staan met betrekking tot de naleving van de wettelijke privacyregels.

 

Samenvatting van het verweer van Tweakers

Dat in de video enkele seconden camerabeelden van een tuin en de openbare weg zijn te zien, brengt niet mee dat de uiting in strijd met enige reclamecode is. De consument die de producten gebruikt, is er verantwoordelijk voor dat dit binnen de wet- en regelgeving gebeurt. De AP en, uiteindelijk, de rechter houden hier toezicht op. Tweakers is niet gehouden te vermelden dat het mogelijk in strijd met de privacywetgeving zou zijn als de producten (ook) de openbare ruimte filmen.

 

Samenvatting van het verweer van Google

Tweakers maakt een overzichtsartikel en zet dat op haar platform met daarbij een zogenaamde ‘recap video’ die is gemaakt met hulp van panelleden. In de ‘recap video’ van de reviews van de panelleden wordt drie keer een beeld getoond van een openbare weg dan wel van een deel van een huis van een buurman. Google betaalt voor de product review door Tweakers, maar heeft geen invloed op de uitkomst daarvan. Google vraagt zich af of klager in deze procedure aan het juiste adres is, nu hij in België woont. Daarnaast geldt dat de AP moet oordelen over een klacht over een vermeende schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Google betwist overigens dat het enkele opnemen van de gewraakte beelden in de ‘recap video’ van Tweakers een schending van de AVG is. De beeldfragmenten bevatten niet zonder meer privacygevoelige informatie noch zou daarmee dan vaststaan dat dit een schending van de AVG oplevert. Er ontbreekt een link tussen beeld en een persoon aangezien geen persoon wordt getoond. Mochten de in de ‘recap video’ opgenomen beeldfragmenten als een schending van de AVG aangemerkt kunnen worden, dan brengt dat nog niet mee dat in de uiting reclame wordt gemaakt voor het overtreden van privacyregels. Op geen enkele manier wordt men in de uiting aangezet tot het schenden van enige privacyregel. De naleving van de regels is ook een ieders eigen verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van Google als leverancier van die producten. Er in geen verplichting om in product reviews of in reclame erop te wijzen dat een camera niet op de openbare weg mag zijn gericht, of om op de privacy regels te wijzen. Overigens wijst Google de kopers van de aangeprezen producten op verschillende manieren nadrukkelijk op hun plicht om privacyregels in acht te nemen, bijvoorbeeld in de digitale Installatiegids van de producten en op een pagina met tips om de privacy van anderen te beschermen bij het gebruik van de bewuste producten.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter neemt nota van de uitdrukkelijke mededeling van klager in reactie op het verweer van Tweakers, dat de klacht uitsluitend tegen Google is gericht. Gelet hierop, en nu het specifiek gaat om aanprijzing van producten van Google, zal Tweakers niet (langer) als partij in deze procedure worden beschouwd.

2)  De voorzitter ziet geen aanleiding consequenties te verbinden aan het feit dat klager in België woont. De klacht is gericht tegen een reclame-uiting die op Nederland is gericht in de vorm van een advertorial in een Nederlands publicatiekanaal. De voorzitter is bevoegd hierover te oordelen.

3)  De video, die een onderdeel is van de totale reclame-uiting en waartegen de klacht in het bijzonder is gericht, is voor een groot deel samengesteld uit reviews van gebruikers van de aangeprezen producten. Deze reviews worden door een presentator met elkaar verbonden, waarbij kort ook enkele beelden zijn te zien die blijkbaar door de gebruikers zijn gemaakt. Deze beelden hebben een illustrerend karakter. Zij tonen hoe sommige gebruikers de beelden zien die met de aangeprezen producten zijn gemaakt. Daaruit blijkt dat sommige gebruikers de camera van de producten deels op de openbare weg respectievelijk op een achtertuin hebben gericht. De uiting zelf bevat geen enkele aansporing om een camera op vergelijkbare wijze op de openbare weg of op een achtertuin te richten. Gelet hierop kan in het midden blijven of bedoelde beelden een situatie tonen die, zoals klager stelt, in strijd is met de AVG en het beleid van de AP. Het enkele tonen van een beweerdelijk verboden situatie in reclame is immers niet per definitie in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Er is geen bepaling die het verbiedt in reclame gebruik te maken van illustrerende beelden die (mogelijk) niet in overeenstemming zijn met de AVG en met het beleid van de AP. Van het enkele tonen van dergelijke beelden gaat ook nog geen aansporend karakter uit met betrekking tot het richten van een camera. Overigens stelt Google terecht dat deze procedure niet ertoe geëigend is om een inhoudelijk oordeel te geven over de vraag óf is voldaan aan de AVG (vgl. dossier 2020/00524). Verder stelt Google terecht dat er geen verplichting is om in product reviews of in reclame erop te wijzen dat een camera niet op de openbare weg mag zijn gericht. Meer in het algemeen bestaat geen verplichting om in reclame te wijzen op de naleving van de privacy regels. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om producten op de juiste wijze te gebruiken. Het eventueel niet naleven van privacyregels kan niet aan een adverteerder worden tegengeworpen indien deze dit gedrag in reclame niet aanmoedigt. Nu van een dergelijke aanmoediging geen sprake is, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken