a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00589

Datum:

19-04-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft twee commercials van Tel Sell, waarin de volgende producten worden aangeprezen:

Uiting A:          een videocommercial over de Livington Instant Heater.
                       De video duurt ongeveer 2:28 seconden;
Uiting B:          een videocommercial over de Starlyf Fast Heater.
                       De video duurt ongeveer 1:11 seconden.

In de commercials worden beelden getoond van het gebruik van genoemde apparaten en worden de kenmerken van de apparaten benoemd. De videocommercials zijn volgens klager op televisie te zien geweest en de video’s zijn ook op de website van adverteerder geplaatst.

 

De samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de bestreden uitingen nu adverteerder daarin beweert dat een apparaat, eenzelfde ruimte met dezelfde snelheid tot dezelfde temperatuur kan verhogen als een andere elektrische verwarming. Het apparaat van adverteerder lijkt hiermee energiezuiniger wanneer het een lager vermogen (in kiloWatt) verbruikt, maar het moet volgens klager langer aanstaan om hetzelfde verwarmingseffect te bereiken. Voor alle elektrische verwarmingen is de hoeveelheid geproduceerde warmte direct om te rekenen in kiloWattuur en deze omrekening is voor alle elektrische verwarmingen precies hetzelfde. Bij verwarming met minder kiloWatt dient er meer dan evenredig langer verwarmd te worden, omdat ook sprake is van langer warmteverlies door afkoeling uit de ruimte. Als gevolg hiervan is verwarmen met minder kiloWatt duurder.

In het bijzonder maakt klager bezwaar tegen de volgende zinsnede uit de commercial over de Livington Instant Heater (uiting A):

na seconde 13 – wordt beweerd dat de olieradiator “veel te veel stroom gebruikt”, hetgeen logisch is, omdat de olieradiator meer warmte maakt;
na seconde 30 – “De instant heater is heel energiezuinig”, dit omdat de heater minder warmte afgeeft, aldus klager;
na seconde 1:34 – “Extreem energiezuinig”, dit omdat de heater minder warmte afgeeft, aldus klager;
na seconde 2:07 – De olieradiator kost “ruim 1 euro per uur”. Met een kilowattuur prijs van ongeveer 22 cent kan hieruit volgens klager geconcludeerd worden dat deze radiator ongeveer 5 kiloWatt warmte afgeeft;
na seconde 2:18 – De “Instant Heater kost maar €0,45 per uur”, hetgeen juist is met een warmtecapaciteit van 2 kilowatt. Vervolgens wordt gezegd “dus dit bespaart je geld”. Dit is volgens klager niet juist aangezien de Instant Heater 2,5 keer zo lang aan moet staan om hetzelfde te bereiken als de olieradiator;
na seconde 2:26 – “En geniet meteen van goedkope warmte”. Volgens klager bestaat goedkope warmte niet omdat bij elektrische apparaten dezelfde warmte precies hetzelfde kost, namelijk de kilowattuur prijs.

Een positief kenmerk van het apparaat kan zijn dat het een straalkachel is en de naar het apparaat toegekeerde zijde van de personen verwarmt. De afgekeerde zijde blijft koud.

Voor zover de klacht is gericht tegen de Starlyf Fast Heater (uiting B) voert klager het volgende aan. Volgens de specificatie is het vermogen van de Starlyf Fast Heater maximaal 400 watt. Het is onmogelijk om een normale woonkamer te verwarmen met 400 watt. Een elektrisch apparaat lijkt alleen ‘energiezuinig’ wanneer het een lager vermogen gebruikt, maar moet bij minder watts langer aanstaan om dezelfde warmte in kilowattuur te maken. En dit zelfs langer, omdat tijdens het opwarmen met minder vermogen er ook sprake is van (langer) warmteverlies.

De samenvatting van het verweer

Infraroodverwarming is een vorm van elektrische verwarming. In tegenstelling tot de gebruikelijke convectieverwarming genereert deze stralingswarmte. De straling van de verwarming verwarmt niet de lucht, maar direct het lichaam, de muren en voorwerpen in de ruimte. Hierdoor genereert het een gelijkmatige warmte waardoor mensen zich comfortabel voelen.

De Instant Heater is heel energiezuinig omdat deze elektrische energie vrijwel zonder verlies omzet in warmte. Deze techniek wordt als bijzonder efficiënt beschouwd. Voor infraroodverwarming is aanzienlijk minder elektriciteit nodig dan voor convectoren en radiatoren. Het product heeft bovendien een bewegingsdetector om hem automatisch uit te schakelen als er niemand in de buurt is en zo gaat er geen onnodig geproduceerde warmte verloren. Uit een onafhankelijke test volgt dat deze kernbelofte wordt bevestigd. Uit de test is volgens adverteerder gebleken dat de Instant Heater erin slaagt om alle oppervlakken van de voorwerpen binnen vijf minuten met meer dan zes graden te verhogen (ook al was de begintemperatuur van de voorwerpen al relatief hoog). Ook het hoge rendement ten opzichte van gebruikelijke radiatoren is met deze test bevestigd.

Met betrekking tot de Starlyf Fast Heater (uiting B) geeft adverteerder klager gelijk, het is niet mogelijk om een ‘normale’ woonkamer te verwarmen met deze heater. Door een communicatiefout is de informatie op de website verkeerd geformuleerd. Het product wordt verkocht in 11 landen binnen Europa en in geen enkel ander land is deze fout gemaakt. De uitingen zijn onmiddellijk van de website verwijderd en adverteerder heeft ook stappen ondernomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.  

 

Het oordeel van de voorzitter

1.         De voorzitter vat de klacht aldus op, dat volgens klager sprake is van misleiding doordat in de twee videocommercials van adverteerder een hogere gegenereerde warmte wordt geclaimd, terwijl dit in werkelijkheid niet mogelijk is. Bij de beoordeling of de reclame-uiting misleidend is, dient te worden uitgegaan van de totale uiting. De voorzitter oordeelt over de twee bestreden uitingen als volgt.

2.         Naar het oordeel van de voorzitter blijkt uit de gehele videocommercial van de Livington Instant Heater (uiting A) en de context waarin de mededelingen worden gedaan, dat de boodschap van deze commercial is dat het apparaat als voordeel heeft dat het infrarood warmte uitstraalt die je meteen voelt. Het is hierdoor niet nodig om de hele kamer of ruimte op te warmen voordat je de warmte voelt. De claim dat het apparaat ‘energiezuinig’ is, wordt in de commercial toegelicht met infraroodbeelden waarop te zien is hoe een persoon (in plaats van een kamer of ruimte) wordt verwarmd. De voorzitter is van oordeel dat uit de commercial voldoende duidelijk blijkt wat adverteerder met de termen ‘energiezuinig’ en ‘besparing’ bedoelt. Door voornoemde context zal de gemiddelde consument naar het oordeel van de voorzitter begrijpen dat het om een relatieve claim gaat, te weten, indien het apparaat met andere vormen van elektrische verwarming wordt vergeleken die een hele ruimte verwarmen en daardoor meer elektriciteit verbruiken dan indien een persoon direct wordt verwarmd. Op grond van het voorgaande kan dit onderdeel van de klacht naar het oordeel van de voorzitter niet slagen.

3.         Voor zover de klacht is gericht tegen de videocommercial over de Starlyf Heater (uiting B) en de claim dat het mogelijk is om een woonkamer met deze heater te verwarmen, oordeelt de voorzitter als volgt. Adverteerder erkent dat het niet mogelijk is om een ‘normale’ woonkamer volledig te verwarmen met dit product. De uiting bevat daardoor geen juiste informatie over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.         De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de bestreden uiting onder B in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De voorzitter wijst de klacht af voor zover deze is gericht tegen de bestreden uiting onder A.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken