a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00603

Datum:

15-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van KitchenAid (https://kitchenaid.responsemanager.eul_nl) voor zover hierop de volgende actie stond:
EINDEJAARSACTIE – Keukenrobot. Gratis Bakset t.w.v. €99 incl. BTW (…)
Richtprijs Bakset KX403BX: 99 € (incl. BTW)”.

 

Samenvatting van de klacht

De bewering in de reclame-uiting dat de gratis bakset een waarde heeft van € 99,- is onjuist. Op internet kost dezelfde bakset minder dan € 30,-. Klager acht de uiting om die reden misleidend.

 

Samenvatting van de reactie van KitchenAid

De bakset wordt door een derde partij geproduceerd onder een merklicentie. De prijs van € 99,- weerspiegelt de adviesprijs van de derde partij zoals die aan KitchenAid is meegedeeld. Kitchen­Aid heeft niet de mogelijkheid om af te wijken van de adviesprijs van de licentiehouder en kan niet ingrijpen in de relatie met de licentiehouder als gevolg van de Europese mededingingsregels.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter constateert dat de klacht specifiek is gericht tegen een uiting van Kitchen­Aid. Dat Cookware indirect is betrokken bij de actie waarop de reclame-uiting ziet, geeft in dit geval geen aanleiding om ook laatstgenoemde (nog langer) als partij in deze procedure te beschouwen.

 

2)  In de reclame-uiting staat dat het gratis item een waarde heeft van € 99-,- (“t.w.v. €99,-“). In de uiting wordt vervolgens nader omschreven dat het een “richtprijs” is . Uit het verweer volgt dat dit bedrag in feite de door een licentiehouder vastgestelde adviesprijs is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting. Deze wekt daardoor de indruk dat het om de reële verkoopwaarde gaat, mede doordat wordt gesproken over een richtprijs. De gemiddelde consument zal in deze context de prijs opvatten als een verwijzing naar het bedrag dat men gebruikelijk voor de bakset betaalt indien men deze los koopt. Klager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat men in het laatste geval een aanzienlijk lager bedrag dan de adviesprijs betaalt. Het had op grond van het voorgaande op de weg van KitchenAid gelegen om duidelijk te maken dat de in de uiting genoemde referentiewaarde een adviesprijs is. Haar juridische relatie tot de licentiehouder van de bakset staat hieraan niet in de weg.

3)  Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt KitchenAid aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken