a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2022/00019

Datum:

01-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding op 7 januari 2022 in de webshop van adverteerder (www.debommelmeubelen.nl), die luidt, voor zover hier van belang:

“Eetkamerstoel Marley (1+1 gratis) 159,-”.

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster legt een screenshot over van de aanbieding door adverteerder van eetkamerstoel Marley in oktober 2021. Toen kostte deze stoel € 79,-. In de bestreden uiting van januari 2022 wordt voor deze stoel geadverteerd met “1+1 gratis” en de prijs van € 159,-.  Deze actieprijs is dus het dubbele van de in oktober geldende reguliere prijs. Adverteerder heeft klaagster desgevraagd meegedeeld dat de prijs van de stoel de voorgaande weken geleidelijk was gestegen. Klaagster gelooft niet in een geleidelijke prijsstijging, nu deze “toevallig” uitkomt op verdubbeling van de eerdere prijs.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder voert aan dat haar inkoopprijzen (en die van de gehele branche) sinds de uitbraak van Covid-19 flink zijn gestegen als gevolg van “torenhoge” containerprijzen en stijgende grondstofprijzen. Vanaf januari 2021 zijn de consumentenprijzen van eetkamerstoel Marley ongeveer eens in de twee à drie maanden gestegen. De verkoopprijsstijging van 100% is dus goed te verklaren, aldus adverteerder. Op de vraag van het secretariaat van de SRC of adverteerder ter aanvulling op dit verweer meer inzicht kan geven in de concrete stijging van de inkoopprijzen, bijvoorbeeld door middel van inkoopfacturen of een pricing tool, stelt adverteerder dat “de onderbouwing van zijn verhaal al een jaar lang in het nieuws” is. Adverteerder verwijst daarbij (met links) naar drie artikelen over gestegen grondstoffen- en/of containerprijzen en stijgende prijzen door tekorten.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) In de bestreden uiting van januari 2022 wordt eetkamerstoel Marley aangeboden voor “(1+1 gratis) 159,-”. De voorzitter begrijpt klaagsters bezwaar tegen deze uiting zo dat volgens haar in werkelijkheid geen sprake is van een ‘1+1 gratis’- aanbieding, nu de actieprijs van € 159,- voor twee stoelen ‘toevallig’ het dubbele is van de prijs van € 79,- die in oktober 2021 voor één stoel gold.

2) De voorzitter is van oordeel dat door het – niet betwiste – gegeven dat de actieprijs tweemaal zo hoog is als de (een kleine) drie maanden eerder geldende reguliere verkoopprijs, de schijn ontstaat dat de prijs met het oog op de actie ‘1+1 gratis’ is verhoogd. Adverteerder heeft deze schijn niet, althans niet voldoende, kunnen wegnemen. Hij heeft slechts in het algemeen verwezen naar de als gevolg van de uitbraak van Covid-19 gestegen inkoop- en verkoopprijzen. Daarmee is echter niet aannemelijk gemaakt dat de prijs van eetkamerstoel Marley voor de actie reeds € 159,- bedroeg en er dus daadwerkelijk sprake is van een ‘1+1 gratis’-actie. In feite betaalt de consument dezelfde prijs voor twee stoelen als voorafgaand aan de actie.

3) Op grond van het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat de uiting gepaard gaat met onduidelijke informatie over het te behalen prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken