a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00075/A

Datum:

23-03-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een TV-commercial waarin een gesprek te zien is tussen twee buren, bij de voordeur. Buurman X (met twee kinderen naast zich): “Hé Koen, ik zie dat je een alarm hebt.”

Buurman Koen: “Ja klopt, Ja, weet je, die kinderen zijn steeds vaker alleen thuis, hè?”

X: “Ja wij dachten daar ook al aan.”

K: “Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel.”

X: “Je hebt gelijk ook, ik ga het direct regelen.”

K: “Slim. Fijne dag, hè?”
X: “Jij ook, hai”

Vervolgens zegt de voice-over: “Verisure, omdat gemoedsrust telt. Met live view en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl.”

Intussen verschijnt in beeld de volgende tekst: “

Verisure Alarm met Zerovision en politie live view; beeld en audio opname; onmiddellijke interventie; met versnelde politieverbinding”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de tekst “met versnelde politieverbinding” in de uiting. De werkelijkheid is volgens klager dat de verbinding met de politie altijd via een particuliere alarmcentrale (‘PAC’) loopt. Er is dus geen sprake van een directe verbinding met de politie. Bovendien zal de politie geen voorrang geven aan een melding die via een PAC binnenkomt boven een die zij van de 112-alarmcentrale ontvangt. Volgens klager wordt met de uiting een “vals gevoel van veiligheid” gegeven.

 

Samenvatting van het verweer

Verisure is een dienstverlener op het gebied van beveiliging met een eigen meldkamer (PAC). Klager meent ten onrechte dat Verisure geen PAC zou hebben en dus ook geen directe verbinding met de politie. Alarmmeldingen van de Verisure alarmsystemen komen bij de PAC van Verisure binnen waarna opvolging plaatsvindt waarvan de aard afhankelijk is van de feiten en omstandigheden. Zo nodig schakelt Verisure na verificatie van de alarmmelding door haar PAC de politie in. Verisure maakt in voorkomend geval gebruik van live view en/of versnelde politieverbinding. Live view maakt het mogelijk dat de meldkamer van de politie de mogelijkheid krijgt om mee te kijken met de camerabeelden van het geverifieerde alarm, via de PAC. Verisure heeft een persbericht afkomstig van beveiliging.nl overgelegd waarin staat dat de tekst “Verisure, omdat gemoedsrust telt. Met live view en versnelde politieverbinding” een feitelijke claim is. De uiting is daarnaast vooraf aan de politie voorgehouden, en het in de uiting getoonde logo (waarop staat: “met versnelde politieverbinding”) is door de politie goedgekeurd. In de reclamesprot wordt nergens de suggestie gewekt dat een melding van de PAC van Verisure prioriteit krijgt boven een van de 112-alarmcentrale.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.
In de TV-commercial wordt gezegd: “…Met live view en versnelde politieverbinding”, terwijl in beeld de volgende tekst verschijnt:

“Verisure Alarm met Zerovision en politie live view; beeld en audio opname; onmiddellijke interventie; met versnelde politieverbinding”.

Klager betwist dat sprake is van een “versnelde politieverbinding”. Uit het verweer blijkt wat met deze “versnelde politieverbinding” wordt bedoeld: alarmmeldingen van de Verisure alarmsystemen komen bij de PAC van Verisure binnen, waarna de PAC beoordeelt of de politie wordt gewaarschuwd. Als de politie gewaarschuwd is, kan deze met behulp van “live view” meekijken (of -luisteren) met de camerabeelden van de PAC.  

2.

Het contact met de politie verloopt kennelijk altijd via de meldkamer van Verisure. Dit zal de gemiddelde consument op basis van de uiting niet verwachten. Met de gesproken en in beeld verschijnende tekst “met versnelde politieverbinding” wordt de indruk gewekt dat de politiemeldkamer automatisch wordt gewaarschuwd als het alarm afgaat. Van een directe lijn met de politie is echter geen sprake, en of er van een “versnelde politieverbinding” sprake is, hangt kennelijk af van de inschatting van de PAC van Verisure. Dit hoeft niet per se sneller te gaan dan wanneer men geen alarmsysteem van Verisure heeft. Om die reden acht de voorzitter de tekst “met versnelde politieverbinding” te absoluut.

3.

Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat in de reclame-uiting onduidelijke informatie is verstrekt over de van het gebruik te verwachten resultaten van het product en de dienst als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

Gelet op het voorgaande acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt Verisure aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken