a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00213

Datum:

15-06-2022

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de productinformatie van Bosch over de vaatwasser van het type SGS2HVW72E op onder meer de website www.veiligkopen.nu, voor zover daar wordt gezegd: “Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen”. Indien op de woorden “Extra Droog” werd geklikt, verscheen ten tijde van het indienen van de klacht de tekst “Geniet van perfecte resultaten. Plastic vaat hoef je niet langer met de hand na te drogen. Daarvoor zorgt het ExtraDry programma op je vaatwasser. Met een warmere laatste spoelgang en een langere droogtijd. Bedenk hoe handig dit kan zijn voor babyflessen of kinderservies.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een vaatwasser gekocht met een optie om vaat die moeilijk te drogen is volgens de reclame-uiting toch goed droog te krijgen. Adverteerder en de webwinkel stellen dat de droogfunctie van het apparaat prima werkt. Klager betwist dit en hij wenst een beter apparaat

 

Samenvatting van het verweer

Bij correct gebruik van de vaatwasser wordt de vaat over het algemeen goed droog. Dit geldt ook voor plastic vaat. Plastic producten hebben over het algemeen een langere droogtijd en dienen iets langer te drogen na afloop van het wasprogramma. Indien klager de gebruiksaanwijzing goed had opgevolgd, dan was de vaat goed droog geworden. De vaatwasser valt in de Droogklasse A, hetgeen inhoudt dat de vaatwasser in de standaard test van het autonome Europese testinstituut conform volgens de hoogste norm (EN60436) presteert. Voor zover bekend zijn er geen klachten van andere consumenten geweest over de droogfunctie van dit type vaatwasser. In reviews op de website van adverteerder heeft dit type vaatwasser een gemiddelde score van 4.6 op een schaal van 5. De vaatwasser voldoet aan hetgeen een consument redelijkerwijs mag verwachten van het apparaat. Indien de tekst van de uiting enigszins overdreven is, hetgeen adverteerder betwist, dan geldt dat een zekere mate van overdrijving toegestaan is volgens de uitspraken van de Reclame Code Commissie in de dossiers met nummer 2013/00438, 2021/00050 en 2019/00392. Adverteerder stelt dat de advertentietekst op grond van het voorgaande niet misleidend is. Desalniettemin heeft adverteerder de website aangepast door niet langer te spreken over “perfecte resultaten” en de tekst “Plastic vaat hoef je niet langer met de hand na te drogen” te verwijderen. In plaats daarvan luidt de uiting nu als volgt: “Met de Extra Droog optie op je vaatwasser wordt lastig te drogen vaat extra gedroogd voor betere droogresultaten. Dit dankzij een warmere laatste spoelgang en een langere droogtijd. Handig voor kinderservies of babyflessen.”

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Uit het dossier van deze zaak blijkt dat partijen uitvoerig contact hebben gehad over de droogresultaten van de door klager gekochte vaatwasser. Klager acht deze resultaten niet in overeenstemming met hetgeen wordt geadverteerd. Voor zover klager daarbij bezwaar maakt tegen de tekst “Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen”, kan de klacht niet slagen. Deze tekst beschrijft een functie waarover het apparaat beschikt, waarbij op algemene wijze wordt beschreven wat men van deze functie mag verwachten. Hierbij wordt niet over bepaalde materialen gesproken. De klacht ziet op de droogresultaten bij producten gemaakt van plastic. Dat materiaal komt aan de orde in de tekst die men ziet na het klikken op de woorden “Extra Droog”. De voorzitter zal de beoordeling daarom toespitsen op de tekst die men dan ziet.

2)  In deze tekst worden de resultaten van de droogfunctie bij plastic materiaal ‘perfect’ genoemd, hetgeen vervolgens wordt ingevuld door de toelichting dat men plastic vaat niet met de hand hoeft na te drogen en door de woorden: “Bedenk hoe handig dit kan zijn voor babyfles-sen of kinderservies”. De gemiddelde consument zal dit opvatten als een concrete claim over de van het apparaat te verwachten resultaten. Hierbij is geen sprake van herkenbare overdrijving. Voor zover adverteerder verwijst naar uitspraken waaruit volgt dat een zekere mate van overdrijving toegestaan is, kan dit adverteerder daarom niet baten. Door de concreet ingevulde claim zal de gemiddelde consument er geen rekening mee (hoeven te) houden dat adverteerder de droogresultaten bij plastic materialen mogelijk overdreven bedoelt voor te stellen. De gemiddelde consument die de droogeigenschappen van het apparaat belangrijk vindt, zal daardoor kunnen kiezen voor het apparaat in de veronderstelling dat dit daadwerkelijk in staat is plastic materialen zo op te laten drogen dat men deze droog uit de vaatwasser kan halen. Klager heeft voldoende onderbouwd dat de uiting hierdoor onjuiste verwachtingen wekt. Daarbij is van belang dat uit de door klager overgelegde tekst van de gebruiksaanwijzing van het apparaat blijkt dat adverteerder het zelf niet als een fout van het apparaat ziet indien kunststof serviesgoed niet droog uit de vaatwasser komt.

3)  Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik van het apparaat te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dit oordeel impliceert overigens niet dat klager civielrechtelijk aanspraak kan maken op een alternatief apparaat of op schadevergoeding. Het oordeel beperkt zich tot de constatering dat de reclame-uiting niet in overeenstemming is met de NRC. Nu adverteerder in dit kader heeft meegedeeld dat zij de productinformatie inmiddels zo heeft aangepast dat daarin geen specifiek droogresultaat voor plastic meer wordt geclaimd, zal de voorzitter gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken