a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2019/00040

Datum:

19-02-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een Google Ad waarin onder meer staat “Moose Knuckles | 50% op de wintercollectie” en “Shop de najaarscollectie van Moose Knuckles met korting bij Rico Moda. op=op. Sale bij Rico Moda”.

 

Samenvatting van de klacht

In de Google Ad staat dat adverteerder 50% korting geeft op de wintercollectie van Moose Knuckles. Nadat klager op de advertentie had geklikt, kwam hij op de website van adverteerder. Daar zag klager kleding waarop geen korting werd gegeven. Ook nadat klager een jas in zijn winkelmandje had geplaatst, kreeg hij geen korting. Klager vindt de uiting op grond van het voorgaande misleidend en stelt dat hij recht heeft op de korting. Toen hij contact had opgenomen met adverteerder werd hem op onbeleefde toon verteld dat hij geen korting kreeg omdat er een fout was gemaakt. Klager legt een video over waarin de bestreden reclame-uiting is te zien en de pagina’s die men vervolgens ziet door op de advertentie te klikken.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de aanvulling daarop)

Klager wenst een jas te verkrijgen uit de permanente collectie van Moose Knuckles. Deze collectie was en is niet in de uitverkoop. De url bij de advertentie bracht potentiele klanten naar een specifieke pagina van de webwinkel waar uitsluitend Moose Knuckles uitverkoop artikelen beschikbaar waren. Hier stonden niet de jassen die klager wenst te kopen. Ook indien klager op andere wijze de webwinkel had bezocht, was het onderscheid tussen normaal geprijsde en uitverkoop artikelen transparant. Artikelen die in de uitverkoop zijn, hebben namelijk diverse markeringen waaruit blijkt dat deze met reductie worden verkocht. Klager heeft geen recht op korting en heeft ook geen bestelling geplaatst. Als de Moose Knuckles artikelen niet meer in de uitverkoop beschikbaar zijn, heeft dat niet tot gevolg dat de reclame op Google automatisch verdwijnt. Wel vervalt dan de Moose Knuckles uitverkoop pagina in de webwinkel en had bij het gebruik van de url het resultaat “404 – pagina niet gevonden” moeten worden getoond. Uit de door klager overgelegd video blijkt dat hij abusievelijk naar de algemene Moose Knuckles pagina in de webwinkel is doorgeleid. Dit was een tijdelijke technische storing (url uit de advertentie en daarbij behorende link kwamen niet overeen).

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter gaat bij de beoordeling van de klacht uit van de volgende feiten en omstandigheden waarover partijen niet van mening verschillen. Op 23 januari 2019 zag klager na een zoekopdracht de Google Ad van adverteerder die in deze procedure ter beoordeling staat. In de Google Ad staat onder meer: “50% op de wintercollectie” en “Shop de najaarscollectie van Moose Knuckles met korting bij Rico Moda. op=op. Sale bij Rico Moda”. Door op (de link in) de Google Ad te klikken, kwam klager terecht op het gedeelte van de website van adverteerder dat bestaat uit een webshop voor Moose Knuckles artikelen. De daar getoonde collectie viel niet onder de kortingsactie. Op het moment dat klager de Google Ad zag, waren er geen Moose Knuckles artikelen meer waarvoor de kortingsactie gold.

2)  De voorgaande feiten en omstandigheden rechtvaardigen geen andere conclusie dan dat adverteerder op misleidende wijze reclame heeft gemaakt. Door in de Google Ad in al-gemene zin te zeggen “50% op de wintercollectie” en “Shop de najaarscollectie van Moose Knuckles met korting bij Rico Moda”, zal de gemiddelde consument verwachten dat de gehele wintercollectie onder de kortingsactie valt. Deze verwachting wordt vervolgens ingevuld doordat men via de link in de Google Ad de webshop voor Moose Knuckles artikelen bereikt met daarin blijkbaar ook artikelen van de wintercollectie. Dat die collectie niet onder de kortingsactie valt, kan de gemiddelde consument niet weten. Pas indirect zal dit blijken bij het bezoeken van de webshop doordat vermeldingen ontbreken waaruit blijkt dat korting wordt gegeven en doordat bij het plaatsen van een artikel in het winkelmandje geen korting wordt gegeven. Deze indirecte aanwijzingen nemen de misleiding niet weg. Daar komt bij dat op het moment dat klager de Google Ad zag, de artikelen waarop korting werd gegeven al waren uitverkocht. Ook dit kon de gemiddelde consument niet weten. Het had in ieder geval op de weg van adverteerder gelegen om in de Google Ad duidelijk te maken dat niet op de gehele wintercollectie van Moose Knuckles korting werd verleend om onjuiste verwachtingen bij de consument te voorkomen. Ook indien bij het uitverkocht raken van het laatste artikel wel, zoals de bedoeling van adverteerder is, de melding “404 – pagina niet gevonden” verschijnt, kan de gemiddelde consument op grond van de Google Ad nog steeds menen dat de gehele wintercollectie van Moose Knuckles met 50% korting wordt verkocht en kan hij met dat doel op andere wijze de webshop van adverteerder trachten te bereiken voor een transactie.

3)  Blijkens het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt over de kortingsactie en daarmee over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarmee is overigens niet gezegd dat klager alsnog recht heeft op het kopen van een Moose Knuckles kledingstuk met 50% korting. De voorzitter oordeelt over de juistheid van een reclame-uiting maar niet over civielrechtelijke aspecten in verband met een mogelijke consumentenkoop. De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken