a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2020/00280

Datum:

23-09-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een Facebookpost van Zara, waarin bij een afbeelding van een vrouw die in het water staat, de volgende tekst staat: “De uitverkoop begint om 21.00 uur op onze APP go.zara/SALE-FB”.

De klacht

De uitverkoop startte onaangekondigd om 20.45 uur met als resultaat dat alles om 20.50 uur was uitverkocht.

Samenvatting van het verweer

Om te voorkomen dat de systemen overbelast zouden raken en er in één keer massaal aankopen zouden worden gedaan, heeft Zara enkele minuten voor de officiële start langzaam klanten toegelaten. Op dat moment waren er al 69.142 klanten ingelogd. Tussen de start van de uitverkoop en middernacht waren er meer dan 400.000 consumenten ingelogd. Het is mogelijk dat het gewenste product van klaagster kort na aanvang van de uitverkoop niet meer beschikbaar was. Zara kan dit niet controleren omdat klaagster niet de productcode(s) heeft doorgegeven ter verificatie. Indien Zara alle consumenten in één keer moment had toegelaten op het aangekondigde tijdstip, was de kans groot dat klaagster ook het door haar gewenste product niet had kunnen kopen, doordat de systemen niet alle aankopen in één keer konden verwerken of andere kopers sneller waren.
Volgens Zara is de klacht niet-ontvankelijk omdat klaagster niet heeft gesteld of onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij de Nederlandse Reclame Code (NRC) heeft geschonden. Klaagster omschrijft enkel een gebeurtenis en geeft niet aan dat en waarom dit strijdig zou zijn met de NRC. Daarbij is de NRC niet van toepassing is. De klacht richt zich namelijk niet tegen een reclame-uiting, maar tegen een feitelijke gebeurtenis of een aankondiging van Zara.
Voor zover er wordt geoordeeld dat er wel sprake is van reclame, is Zara van mening dat de reclame niet strijdig is met de NRC. Zo is deze niet oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC en daarmee niet in strijd met de vereisten van professionele toewijding omdat Zara juist in alle vakkundigheid en zorgvuldigheid, die in redelijkheid van haar mag worden verwacht, ertoe heeft besloten de uitverkoop geleidelijk te laten starten, om de app (en daarmee de uitverkoop) beschikbaar te houden bij de massale toestroom van consumenten. Er is hierbij gehandeld overeenkomstig eerlijke marktpraktijken en/of de standaard van goede trouw in de sector van de handelaar. Daarbij is er geen sprake van een wezenlijke verstoring van het economisch gedrag van de consument. Klaagster heeft hooguit iets niet kunnen kopen omdat andere consumenten sneller waren en het product al uitverkocht was. Ook is er geen sprake van misleidende reclame en agressieve reclame. In casu waren de producten hooguit niet beschikbaar voor klaagster. Klaagster heeft niet een besluit genomen over een transactie die klaagster anders niet had genomen en daarom is de reclame niet misleidend in de zin van artikel 8 NRC.

Het oordeel van de voorzitter

De formele verweren treffen geen doel nu uit de klacht duidelijk blijkt dat volgens klaagster sprake is van misleiding wegens het ontbreken van beschikbaarheid van actieproducten op het in de uiting aangekondigde tijdstip. Deze uiting is een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC, nu daarin een uitverkoop wordt aangekondigd. De uiting prijst dus een actie met een prijsverlaging aan.
Niet in geschil is dat adverteerder al voor het aangekondigde tijdstip de uitverkoop is gestart. Feitelijk impliceert dit dat de uiting geen juist tijdstip vermeldt over de aanvang van de uitverkoop. Er wordt immers een exact tijdstip genoemd dat afwijkt van de werkelijke start van de actie. In het geval van klaagster heeft dit ertoe geleid dat zij niet in staat was het door haar gewenste product te kopen omdat dit op het aangekondigde tijdstip al uitverkocht was.
Door de absolute mededeling “De uitverkoop begint om 21.00 uur op onze APP” zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat de uitverkoop daadwerkelijk op dat moment van start zal gaan. Dat de starttijd van de actie niet op dit exacte tijdstip zal beginnen, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet in de reclame-uiting duidelijk op de mogelijke afwijking van de starttijd worden gewezen of erop worden geattendeerd dat geen vast aanvangstijdstip van de actie geldt, bijvoorbeeld door te communiceren dat de actie omstreeks een bepaald tijdstip van start zou gaan.
Omdat de uiting in plaats daarvan een exact tijdstip zonder toelichting noemt, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie of onduidelijke informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt Zara aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken