a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2020/00362

Datum:

23-09-2020

Uitspraak:

RCC (gedeeltelijke) toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende twee uitingen op de website van Suit Supply. Daarin staat onder meer:

A)
“Navy Houndstooth Havana Suit
Wool Linen Seersucker          €399 EUR”

en

“Details & Care”, na het aanklikken waarvan onder meer is te lezen:
“(…)
Material                       Wool Linen Seersucker
Composition                71% Wool, 27% Linen, 2% Elastane”

B)
“Blue Stripe Havana Suit
Alpaca Cotton Blend              €399 EUR”

en

“Details & Care”, na het aanklikken waarvan onder meer is te lezen:
“(…)
Material                      Alpaca Cotton Blend
Composition               38% Alpaca, 33% Cotton, 29% Polyamide”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Adverteerder handelt in strijd met een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie, te weten dossier: 2020/00088. Volgens klager worden met de woorden ‘Wool Linen Seersucker’ en ‘Alpaca Cotton Blend’ de combinaties van louter wol, linnen en seersucker (= katoen) respectievelijk alpaca en katoen gesuggereerd, terwijl de pakken in werkelijkheid een samenstelling hebben van 71% wol, 27% linnen, 2% elastaan en van 38% alpaca, 33% katoen en 29% polyamide. Deze precieze samenstellingen ontdekt men echter pas bij het klikken op ‘Details & Care’ (of in de winkel, wanneer je het label in de binnenzak nauwkeurig bekijkt). De reclame gaat gepaard met onjuiste informatie dan wel informatie die voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product (de samenstelling), aldus klager. Dit brengt de gemiddelde consument ertoe of kan hem ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Voorts merkt klager nog op dat het erop lijkt dat adverteerder in haar marketing van textielsoorten grotendeels een onderscheid maakt tussen ‘uitputtende labels’ (zonder het woord ‘blend’) en ‘niet-uitputtende labels’ (met ‘blend’), waarbij de toevoeging van polyamide verhuld wordt met het woord ‘blend’.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder is van mening dat van misleiding geen sprake is en dat adverteerder in de reclame-uitingen juiste en volledige informatie over de samenstelling van het product verstrekt. De reclame-uitingen dienen in hun geheel te worden beoordeeld en in de beperkte ruimte die er op de website direct onder de naam van het product beschikbaar is, wordt de ‘look & feel’ van het product weergegeven. Op deze specifieke plek is het niet de bedoeling een uitputtende lijst met gebruikte materialen weer te geven. Via het dropdown-menu ‘Details & Care’ kan de consument een uitputtend overzicht van de gebruikte textielmaterialen (in percentages) raadplegen.

Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen. Indien de samenstelling van belang is voor zijn aankoopbeslissing, dan mag worden verwacht dat hij zich bij de aankoop van een product verdiept in de samenstelling, zeker nu het gaat om de aankoop van een pak met een waarde van honderden euro’s. Een parallel kan worden getrokken met de etikettering van levensmiddelen, waarbij er volgens bestendige jurisprudentie vanuit gegaan mag worden dat de gemiddelde consument de informatie op de verpakking, waaronder de ingrediëntenlijst, raadpleegt. 

De samenstelling van de aangeboden producten is door adverteerder op duidelijke en begrijpelijke wijze kenbaar gemaakt. Dit geldt te meer doordat van de gemiddelde consument verwacht mag worden dat hij alle informatie die duidelijk en begrijpelijk wordt verstrekt (en niet enkel de informatie die ‘in eerste instantie’ wordt verstrekt) tot zich neemt, indien deze informatie relevant is voor de aankoopbeslissing.

Adverteerder merkt ten aanzien van uiting B) “Blue Stripe Havana Suit” op, dat deze uiting reeds is aangepast: in plaats van “Alpaca Cotton Blend”, staat er nu “Alpaca Cotton Polyamide”.

Ten aanzien van uiting A) “Navy Houndstooth Havana Suit” stelt adverteerder dat klager ten onrechte suggereert dat de term ‘seersucker’ katoen impliceert. Volgens adverteerder betreft seersucker de naam die gebruikt wordt voor het aanduiden van een soort gebobbelde stof. Deze stof kan van katoen zijn, maar dat hoeft niet. Aangezien de look & feel van seersucker onderscheidend is, heeft men getracht om door middel van de vermelding ‘seersucker’ de consument duidelijk te maken wat voor soort stof/weefsel de consument kan verwachten bij aankoop van het betreffende pak. Voorts kan de exacte samenstelling van het product eenvoudig onder ‘Details & Care’ in het dropdown-menu worden gevonden.

 

Het oordeel van de Commissie

1.
De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de bewuste uitingen misleidend acht omdat naar zijn mening met de woorden “Wool Linen Seersucker” en “Alpaca Cotton Blend” ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de betreffende jasjes louter uit wol, linnen en seersucker (volgens klager: katoen) respectievelijk louter uit alpaca en katoen zijn samengesteld. De Commissie overweegt ten aanzien van de bestreden uitingen als volgt.

2.
Uiting A) “Wool Linen Seersucker”
In de uiting staat in de aanhef “Wool Linen Seersucker”, terwijl onder ‘Details & Care’ staat dat de samenstelling van het jasje 71% wol, 27% linnen en 2% elastaan is.

Volgens klager verwijst de term ‘seersucker’ naar katoen. Vooropgesteld wordt dat klager er niet zonder meer vanuit mocht gaan dat sprake is van katoen, nu adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ‘seersucker’ ook van andere materiaalsoorten kan worden gemaakt.

Met inachtneming van het bovenstaande, is de Commissie van oordeel dat de vermelding van “Wool Linen Seersucker” niet misleidend is.

Gelet op het voorgaande is dit onderdeel van de klacht ongegrond.

3.
Uiting B) “Alpaca Cotton Blend”

In de uiting staat in de aanhef “Alpaca Cotton Blend”, terwijl onder ‘details & care’ staat dat de samenstelling van het jasje 38% alpaca, 33% katoen en 29% polyamide is.

De Commissie acht het aannemelijk dat de vermelding “Alpaca Cotton Blend” bij de gemiddelde consument de indruk zal wekken dat er sprake is van een combinatie of mengsel van (uitsluitend) de twee in deze vermelding genoemde materialen, namelijk alpaca en katoen. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, begrijpt de Commissie echter dat na aanklikken van ‘details & care’ blijkt dat het product niet alleen uit alpaca en katoen bestaat, maar ook uit polyamide, en wel voor 29%. Aldus is de in eerste instantie gewekte indruk onjuist.

In het onderhavige geval is er sprake van een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ingevolge artikel 8.4 onder f NRC dienen de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van het product, op duidelijke en begrijpelijke wijze kenbaar te worden gemaakt. Dat is in de bestreden uiting niet gebeurd, nu in eerste instantie een onjuiste indruk wordt gewekt over de samenstelling van het aangeprezen product.

Adverteerder heeft in het verweer aangegeven dat zij inmiddels aanpassingen in de uiting heeft doorgevoerd. Gelet hierop zal de Commissie een aanbeveling achterwege laten.

 

De beslissing

De Commissie acht de met B) aangeduide uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 onder f NRC.
Voor wat betreft de met A) aangeduide uiting wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken