a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2020/00623

Datum:

11-02-2021

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uitingen

Het betreft -zo stelt klager- “een groot aantal reclame-uitingen” op webpagina’s van bol.com (ofwel productpagina’s), waarop producten van GAEV Dutch Design, namelijk manchetknopen, door bol.com zijn weergegeven, die “Niet leverbaar” zijn. Gezien de betreffende “grote hoeveelheid webpagina’s”, aldus klager, heeft hij hiervan “slechts een gedeelte”, namelijk zes pagina’s overgelegd.

Op elk van deze pagina’s staat, naast een afbeelding van een manchetknoop:
“Niet leverbaar

 Email mij eenmalig zodra dit artikel leverbaar is

             > Breng mij op de hoogte     Op verlanglijstje

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt”.   

In vijf van de zes overgelegde uitingen staat vervolgens:

“Anderen bekeken ook”, waaronder andere manchetknopen zijn afgebeeld met daarbij een naam en een prijs.   

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

GAEV Dutch Design handelt in juweliersartikelen en ontwerpt, fabriceert en verkoopt onder meer  manchetknopen. Zij is onder andere onder de naam ‘Manchetknopen.com’ wederverkoper geweest op het verkoopplatform van bol.com. In mei 2016 heeft GAEV Dutch Design besloten om haar producten niet langer via dit platform te verkopen. Zij heeft de overeenkomst met bol.com opgezegd, alle producten uit de backoffice van bol.com verwijderd en haar bol.com-account gesloten. Eind 2018 heeft GAEV Dutch Design besloten om een aantal producten toch weer op het verkoopplatform van bol.com te plaatsen, waarna zij op 18 april 2019 opnieuw heeft besloten om haar producten niet langer via dit platform verkopen. GAEV Dutch Design heeft destijds uitdrukkelijk aan bol.com kenbaar gemaakt dat de GAEV Dutch Design ‘winkel (de unieke pagina van GAEV Dutch Design op bol.com) moest worden gesloten en dat door bol.com geen gebruik meer mocht worden gemaakt van de unieke producten van GAEV Dutch Design, inclusief de foto’s en informatie over de producten.
In juni 2020 bleken “alle producten” van GAEV Dutch Design echter nog niet van het verkoopplatform van bol.com te zijn verwijderd, aldus klager. Zo waren 1.374 manchetknopen en de beschrijvingen, foto’s, productinformatie en EAN-nummers van producten van GAEV
Dutch Design nog steeds zichtbaar. Sinds juni 2020 heeft GAEV Dutch Design geregeld aan bol.com verzocht om de productpagina’s te verwijderen, maar nog steeds zijn verschillende productpagina’s zichtbaar.
 
De onderhavige klacht ziet op reclame-uitingen, die om de hierna te noemen redenen misleidend zijn, aldus klager.
 
Klager wijst op het in de klacht (pagina 3) opgenomen voorbeeld van de productpagina voor “Manchetknopen – Wijn & Kurkentrekker – Zilver”. De klacht richt zich specifiek tegen de volgende elementen:
i. het (laten) bestaan van de webpagina;
ii. de tekst “Niet leverbaar”;
iii. de tekst “Email mij eenmalig zodra dit artikel leverbaar is” in combinatie met de knop “Breng mij op de hoogte”;
iv. de tekst (en het teken bij) “Op verlanglijstje” en
v. de tekst “Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad
komt”.
 
Klager motiveert zijn klacht als volgt.
a. bol.com kan de producten nooit meer leveren, waardoor verschillende uitingen op de website van bol.com onjuist en misleidend zijn.
bol.com weet dat de producten van GAEV Dutch Design nooit meer via bol.com leverbaar zullen zijn. Deze producten worden exclusief door GAEV Dutch Design ontworpen, geproduceerd en verkocht. Behalve dat het online laten staan van de productpagina’s in het geheel misleidend is, bevatten deze pagina’s teksten die onjuist en daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn. Voor wat betreft voornoemde elementen ii tot en v licht klager dit als volgt toe.  
 
Ad ii. “Niet leverbaar”
Deze tekst laat alle ruimte voor de veronderstelling dat het getoonde product ooit wel weer leverbaar zal zijn. Er staat immers niet “Nooit meer leverbaar”. Een consument zal waarschijnlijk denken dat het product “op dit moment” niet leverbaar is.
 
Ad iii. “Email mij eenmalig zodra dit artikel leverbaar is”
Deze tekst geeft consumenten het idee dat het artikel ooit weer leverbaar zal zijn. Deze praktijk is extra stuitend, omdat bol.com “op een valse manier” e-mailadressen van consumenten vergaart door gebruik te maken van misleidende informatie over producten, aldus klager.
 
Ad iv. “Op verlanglijstje”
Deze woorden geven consumenten de indruk dat het product ooit weer leverbaar zal worden.
 
Ad v. “Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt”
Deze tekst is -in de context van een product dat nooit meer leverbaar zal zijn- onjuist en misleidend.
 
Elk van de teksten ii tot en met v is misleidend, omdat deze teksten gepaard gaan met onjuiste informatie ten aanzien van de beschikbaarheid van het product.
 
b. bol.com gebruikt lokkertjes door te liegen over de mogelijkheid dat klagers producten ooit nog leverbaar zullen zijn
Klager verwijst naar het bepaalde in de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 onder 5 (’lokkertjes’) .
In de bestreden reclame-uitingen is sprake van zulke ‘lokkertjes’. Sterker nog, wat bol.com doet gaat nog verder. In het in bijlage 1 onder 5 gegeven voorbeeld kan een adverteerder producten namelijk wel leveren. In dit geval weet bol.com dat zij de producten nooit kan leveren, maar impliceren verschillende teksten op de website van bol.com dat het specifieke product ooit wel weer leverbaar zal zijn.
 
c. bol.com gebruikt misleidende technieken om consumenten naar andere, vergelijkbare producten van concurrenten te leiden
In de richtsnoeren bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken staat dat het gebruik van technieken om aan de consumenten te laten blijken dat een product niet beschikbaar is, teneinde consumenten vervolgens naar wel beschikbare producten te leiden, misleidend kan zijn. Klager citeert:
“Bij een vergelijkingsinstrument kunnen verschillende technieken worden gebruikt om aan de consumenten te laten blijken dat een product niet beschikbaar is. Door bijvoorbeeld de techniek “dimmen” te gebruiken, worden door een vergelijkingsinstrument de afbeeldingen bij de aanbieding van een specifieke aanbieder weggehaald, terwijl de afbeeldingen van andere aanbieders blijven
staan. Dit kan tot gevolg hebben dat de consumenten veel minder vaak op de aanbieding zonder afbeeldingen klikken. Indien een dergelijke presentatie de consument kan misleiden, kan deze in strijd zijn met artikel 6, lid 1, onder b), als misleidend in verband met de beschikbaarheid van een product en met artikel 7, lid 2, van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken als op onduidelijke wijze
verstrekte informatie.”

Ook in dit geval maakt bol.com gebruik van misleidende technieken om de aandacht bij de nooit meer leverbare producten weg te leiden en de consumenten richting wel leverbare producten te leiden. Klager wijst op het eerdergenoemd voorbeeld van de productpagina voor “Manchetknopen – Wijn & Kurkentrekker – Zilver”, waarop staat: “Anderen bekeken ook”, waaronder andere manchetknopen zijn afgebeeld met daarbij een naam en een prijs.  

Uit deze afbeelding wordt duidelijk wat bol.com probeert te doen, aldus klager. Consumenten die bijvoorbeeld via Google zoeken naar “manchetknopen” of – in bovenbedoeld voorbeeld- “manchetknopen + wijn & kurkentrekker”, worden naar het verkoopplatform van bol.com gelokt.

De reden dat bol.com de productpagina’s niet verwijdert, is gelegen in zogenaamde Search Engine Optimalisatie (SEO), aldus klager.

Als consumenten anno 2020 op zoek gaan naar een product, zoeken zij dit vrijwel altijd via een zoekmachine zoals Google Search. Het is daarom voor verkopende bedrijven belangrijk om hoog in de zoekresultaten te komen. Een manier om dit te bereiken, is het online zetten en houden
van pagina’s met zoekwoorden. Als een consument op zoek is naar manchetknopen, zal hij “manchetknopen” in Google Search invoeren. Omdat bol.com het woord “manchetknopen” op een groot aantal pagina’s heeft opgenomen, zal Google deze pagina’s van bol.com hoog in de zoekresultaten weergegeven. Als een consument eenmaal op een pagina van een niet leverbaar product van bol.com is beland, verwijst bol.com consumenten door, zoals uiteengezet, naar wel leverbare producten.
 
Het online houden van productpagina’s heeft voor bol.com dus een duidelijk doel: het lokken van consumenten naar het verkoopplatform van bol.com om aan consumenten vervolgens alternatieve producten te verkopen. Het bestaan van dit doel wordt bevestigd door het feit dat de producten van GAEV Dutch Design niet vindbaar zijn via de interne zoekfunctie van bol.com, maar wel via Google Search.
 
Conclusie:
Door middel van de hiervoor genoemde teksten op de productpagina’s van producten die door bol.com nooit meer zullen worden aangeboden en het online houden van productpagina’s, wordt  reclame die gepaard gaat met informatie die onjuist is en voor de gemiddelde consument onduidelijk en dubbelzinnig is ten aanzien van de beschikbaarheid van het product. Verder brengen het bestaan van de webpagina van het niet-leverbare product en de op de webpagina opgenomen informatie de gemiddelde consument ertoe om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Doordat bol.com de webpagina online laat staan, lokt bol.com consumenten – met name via zoekmachines zoals Google Search – naar haar verkoopplatform. Zodra consumenten op het verkoopplatform zijn aangekomen, probeert bol.com consumenten naar alternatieve producten te lokken.
 
Gelet op het bovenstaande acht klager de bestreden uitingen misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Alvorens in te gaan op de inhoud van klacht reageert bol.com kort op de achtergrond daarvan.
Op grond van artikel 9 lid 5 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com is bol.com gerechtigd tot het gebruik van de door klager geleverde (product)informatie. Desalniettemin heeft bol.com klager aangeboden om onverplicht de productpagina’s met artikelen van klager van de website te halen. Dit aanbod heeft klager geaccepteerd. Bij het offline halen van de productpagina’s heeft bol.com een Excelbestand van klager gebruikt. Enkele van deze (1374) pagina’s stonden vervolgens per abuis nog online, maar zijn, na een e-mail van klager, in juli 2020 meteen verwijderd.
Klager stelt dat er nog steeds productpagina’s beschikbaar zijn. De pagina’s, genoemd in bijlage 1 van de klacht, worden echter niet genoemd in voornoemd Excelbestand. Bol.com betreurt het dat klager geen direct contact met bol.com heeft opgenomen. Zij had al honderden pagina’s verwijderd en stond dan ook welwillend tegenover het verwijderen van enkele aanvullende pagina’s die niet in het Excelbestand genoemd waren. Sterker nog, na ontvangst van de onderhavige klacht heeft bol.com de in de bijlage bij die klacht genoemde pagina’s direct verwijderd.
 
Inhoudelijk reageert bol.com als volgt.
Op de bol.com website worden 33 miljoen producten aangeboden, door bol.com en circa 39.000 verkooppartners. Een product kan (tijdelijk) niet verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld omdat het niet meer voorradig is en/of niet langer wordt aangeboden. In die gevallen worden de productpagina en verwijzingen daarnaar op geautomatiseerde wijze aangepast. Daardoor ziet de klant, als hij een product zoekt en de filter op de website aanzet op ‘Toon artikelen die niet leverbaar zijn’ (figuur 1 in het verweerschrift), in de zoekresultaten op bol.com ook producten met in rode letters ‘niet leverbaar’ (figuur 2 in het verweerschrift). Indien de klant vervolgens op een niet-leverbaar product klikt, ziet hij de ‘niet-leverbaar-pagina’, waar klager aan refereert (figuur 3 in het verweerschrift). Met deze aanpassingen wordt voorkomen dat een klant een bestelling plaatst, terwijl geen product geleverd kan worden en wordt geborgd dat geen verkeerde indruk wordt gewekt over de beschikbaarheid van een product.

Niet-leverbare producten kunnen tijdelijk niet leverbaar zijn. Regelmatig wordt een artikel opnieuw beschikbaar gemaakt op het bol.com platform, door eenzelfde of een andere verkooppartner. Dan is het belangrijk dat bijbehorende productomschrijvingen, content en reviews bewaard blijven, ter informatie van de klant. Ook na aankoop is de productpagina van waarde, voor bijvoorbeeld productspecificaties en gebruikershandleidingen.

Tot bovenbedoeld gebruik van product content, aangeleverd door partners, is bol.com ook gerechtigd op basis van voornoemd artikel 9 lid 5 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com.
Resumerend: de productpagina’s van niet leverbare producten bestaan dus ten behoeve van de klant en niet om haar te misleiden.
 
Van misleidende reclame is geen sprake, om de volgende redenen.
1.
De productpagina’s van niet leverbare producten zijn geen reclame in de zin van artikel 1 NRC.
2.
De in de klacht genoemde productpagina’s heeft bol.com reeds verwijderd.
Gelet op bovenstaande redenen 1 en 2 zou de klacht niet in behandeling moeten worden genomen.
3.
Mocht de Commissie hier anders over oordelen, dan verzoekt bol.com de Commissie de klacht af te wijzen, om de volgende redenen.

a.  Juiste tekst
De productpagina’s zijn niet misleidend, omdat
i.
Een klant geen onjuiste informatie krijgt over de beschikbaarheid van het artikel. Er staat
duidelijk:
“niet leverbaar”, hetgeen juist is
en
“Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt”, hetgeen een
duidelijk voorbehoud is over de beschikbaarheid van het product.
Gezien deze informatie tezamen wekt de tekst op de productpagina voor de gemiddelde consument niet de indruk dat een product altijd weer leverbaar zal zijn.
ii.
De tekst “Email mij eenmalig zodra dit artikel leverbaar is” in combinatie met de knop “Breng mij op de hoogte”, alsook de tekst en bijbehorend teken “Op verlanglijstje” maakt dit niet anders.
Dergelijke uitingen zijn er juist om de klant te helpen, aldus bol.com. In samenhang met de tekst “Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt” is er geenszins sprake van misleiding. Klagers stelling over het op een valse manier verzamelen van e-mail adressen is onjuist.
Bol.com is immers gebonden aan de verplichtingen op grond van de Telecommunicatiewet en de AVG, waarin onder andere staat dat persoonsgegevens die voor een bepaald doel verzameld zijn, niet voor een ander doel gebruikt mogen worden.
iii.
Bij het zien van de productpagina van een niet-leverbaar artikel wordt een klant er niet toe
gebracht om een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. Sterker nog, een transactie verrichten met betrekking tot het product dat op de productpagina staat en niet te koop is, is onmogelijk.
 
b. Geen “lokkertje”
Van een “lokkertje” als bedoeld in de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 onder 5 is geen sprake. Op de betreffende productpagina’s wordt immers geen prijs genoemd. De producten worden niet te koop aangeboden, worden niet gebruikt om klanten te “lokken” (hierna nader toegelicht) en aan de klant wordt duidelijk gecommuniceerd dat de producten niet geleverd kunnen worden.
 
c. Geen gebruik productpagina’s voor ‘oneerlijke’ doeleinden
Bol.com ontkent dat zij de productpagina’s online houdt voor haar Search Engine Optimalisatie en om consumenten naar andere, vergelijkbare producten te leiden. Zij voert hiertoe het volgende aan:
i.
Productpagina’s van niet leverbare producten worden niet actief onder de aandacht gebracht
bij de klant. Bol.com voert geen campagnes voor niet-leverbare producten. Niet-leverbare
producten zijn niet zomaar via Google Search te vinden, althans niet zonder zeer specifieke
zoekopdrachten waarbij Google – en niet bol.com – (de volgorde van) die zoekresultaten
bepaalt. Via bol.com zijn de productpagina’s verder alleen te vinden door een extra handeling,
namelijk het aanvinken van de filter-optie ‘Toon artikelen die niet leverbaar zijn’ (figuur 1 in het verweerschrift).
ii.
Er is geen logische reden voor bol.com om niet-leverbare producten aan te prijzen. Klanten worden dan gewezen op niet-leverbare producten, hetgeen het imago van bol.com over de beschikbaarheid van haar assortiment op negatieve wijze zou beïnvloeden.
iii.
De ‘anderen bezochten ook’-knop staat standaard op iedere productpagina en wordt niet als ‘lokmiddel’ gebruikt. Deze knop helpt de klant alleen maar verder met het vinden van een artikel en is dus geenszins misleidend of anderszins onrechtmatig.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt mondeling toegelicht. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel. 

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht is gericht tegen het feit dat in de bestreden uitingen op de hierboven, onder de “De bestreden uitingen” omschreven wijze producten van klager zijn weergegeven, terwijl bol.com weet dat deze producten, die exclusief door klager worden ontworpen, geproduceerd en verkocht, nooit meer via bol.com leverbaar zullen zijn, nu klager de samenwerking met bol.com heeft beëindigd. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.

Zij stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot die webpagina’s waarvan de Commissie kennis heeft kunnen nemen, doordat desbetreffende afdrukken door klager zijn overgelegd. Dit betreft de als bijlage 1 bij de klacht overgelegde zes pagina’s en het op de pagina’s 3 en 4 van de klacht opgenomen voorbeeld van de webpagina “Manchetknopen – Wijn & Kurkentrekker – Zilver”.

Bol.com heeft niet weersproken dat bovenbedoelde zeven webpagina’s ten tijde van het indienen van de onderhavige klacht op haar website stonden. Verder heeft zij bij verweer meegedeeld dat zij, na ontvangst van de klacht, de in de bijlage bij de klacht genoemde pagina’s direct verwijderd heeft.

In het verweer heeft bol.com zich ook op het standpunt gesteld dat de klacht niet in behandeling zou moeten worden genomen, omdat het om productpagina’s van niet leverbare producten gaat en daarom niet om reclame in de zin van artikel 1 NRC, en omdat de in de klacht genoemde productpagina’s reeds zijn verwijderd. Dit onderdeel van het verweer kan niet slagen, om de volgende redenen.
Ten eerste houdt elk van de bestreden webpagina’s een openbare aanprijzing in als bedoeld in artikel 1 NRC van één of meer daarop afgebeelde en omschreven goederen, namelijk manchetknopen, ook voor zover een deel van die manchetknopen als -kennelijk tenminste op dat moment- “Niet leverbaar” wordt aangeduid. Verder staat de stelling van bol.com dat de in de klacht genoemde productpagina’s reeds zijn verwijderd niet in de weg aan toetsing van deze pagina’s aan de NRC, nadat daarover, zoals in dit geval, een klacht is ingediend.
 

3.

In elk van de bestreden uitingen wordt over het betreffende product van klager gesteld:

“Niet leverbaar

 Email mij eenmalig zodra dit artikel leverbaar is

             > Breng mij op de hoogte     Op verlanglijstje

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt”.  

In het geheel van deze mededelingen ligt naar het oordeel van de Commissie de suggestie besloten dat het bewuste product op dit moment niet kan worden geleverd via bol.com, maar op enig moment weer wel, waarover men dan kan worden bericht door bol.com. Daarbij maakt bol.com één kanttekening, namelijk dat de consument er rekening mee moet houden dat het artikel “niet altijd” terug op voorraad komt.

In werkelijkheid heeft klager de samenwerking met bol.com beëindigd. Zijn producten zullen volgens klager nooit meer via bol.com kunnen worden geleverd. Naar het oordeel van de Commissie heeft bol.com niet althans niet voldoende gemotiveerd weersproken dat zij dit ook weet. Met andere woorden, de exclusief door klager ontworpen, geproduceerde en verkochte producten zullen in het geheel niet meer beschikbaar worden via bol.com. Niet aannemelijk is ook dat de betreffende producten opnieuw beschikbaar zullen worden gemaakt op het bol.com platform, door een andere verkooppartner.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de bestreden uitingen voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Niet voldoende duidelijk is dat de producten van klager in het geheel niet meer beschikbaar zullen worden via bol.com. De enkele mededeling “Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt” geeft wat dit betreft onvoldoende informatie.  

Nu elk van de uitingen de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie deze uitingen misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Zo zou de consument bijvoorbeeld kunnen besluiten om de aankoop van het betreffende product van klager uit te stellen, in de gedachte dat het product later waarschijnlijk weer via bol.com verkrijgbaar zal zijn. Het begrip “besluit over een transactie” moet immers ruim worden uitgelegd.

Overigens heeft bol.com gemotiveerd weersproken dat zij op “een valse manier” e-mail adressen zou verzamelen.

4.

Klager heeft zich ook beroepen op het bepaalde in de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 onder 5 (’lokkertjes’). Deze bepaling luidt:
“Producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder dat de adverteerder aangeeft
dat er een gegrond vermoeden bestaat dat hij deze producten of gelijkwaardige producten niet
tegen die prijs kan leveren of door een andere adverteerder kan doen leveren gedurende een
periode en in hoeveelheden die, rekening houdend met het product, de omvang van de voor
het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn (lokkertjes)”.
Van strijd met deze bepaling is naar het oordeel van de Commissie geen sprake, omdat op de betreffende productpagina’s bij de producten van klager geen prijs wordt genoemd, zoals bedoeld in bijlage 1 onder 5. 
 
5.

Verder heeft klager de bestreden wijze van reclame maken ter zitting aangeduid als een vorm van “bait and switch”, zoals vermeld in de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 onder 6.c. Volgens klager houdt bol.com de bestreden productpagina’s online teneinde consumenten (die op zoek zijn naar een specifiek product) naar productpagina’s op haar website te lokken en hen daarna, door te verwijzen naar wel leverbare producten via “Anderen bekeken ook”, producten van andere aanbieders dan klager te laten kopen.

Voornoemde bepaling luidt:
“Producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden en vervolgens:
(…)
 c. een exemplaar van het artikel met gebreken tonen, met de bedoeling een ander product
aan te prijzen (“bait and switch”)”.
Klagers beroep op deze bepaling gaat evenmin op, reeds omdat op de bestreden productpagina’s bij de producten van klager geen prijs wordt genoemd, zoals bedoeld in die bepaling.   

6.

Wat betreft het in de klacht genoemde element “i”, namelijk het (laten) bestaan van de bestreden webpagina’s, is ter zitting nog aan de orde gekomen dat het -volgens bol.com- in geval van tijdelijke niet-leverbaarheid van een artikel belangrijk is dat bijbehorende productomschrijvingen, content en reviews bewaard blijven, ter informatie van de klant. Verder vindt bol.com de productpagina ook na aankoop van waarde, voor bijvoorbeeld productspecificaties en gebruikershandleidingen.
Bovenstaand standpunt van bol.com maakt het oordeel van de Commissie over de in dit geval bestreden uitingen, waarin geen sprake is van slechts tijdelijke niet-leverbaarheid, niet anders.
 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de raadsman van klager klagers stelling dat bol.com met het online houden van de productpagina’s uitsluitend als doel heeft consumenten naar het verkoopplatform van bol.com te lokken nader toegelicht. Verkopende bedrijven kunnen hoog in de zoekresultaten van een zoekmachine zoals Google Search komen, door pagina’s met zoekwoorden online te zetten en te houden en bol.com zou haar hoge positie verliezen, als zij de bewuste productpagina’s verwijdert, aldus klager. Desgevraagd heeft klager het onderhavige punt ter zitting nader toegelicht in die zin dat het gaat om een “schets” van de “achtergrond”, zodat de Commissie het “misleidende karakter” van de bestreden reclame begrijpt.  
Gelet hierop en nu de klacht niet expliciet is gericht tegen één of meer zoekresultaten via een zoekmachine als Google Search, ziet de Commissie geen aanleiding om zich in dit oordeel verder uit te laten over voornoemde stelling.  
Ten overvloede overweegt de Commissie dat zij er ter zitting op heeft gewezen dat door een eenvoudige handeling kan worden voorkomen dat productpagina’s betreffende producten waarover bol.com niet kan beschikken, nog worden geïndexeerd ofwel gevonden via Google.     

7.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 3 acht de Commissie de uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken