a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2022/00349

Datum:

15-08-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

Samenvatting van de klacht

Klager heeft op 20 juni 2022 reclamedrukwerk ontvangen van Pearle Studio, gericht “Aan de bewoners van (klagers adres), terwijl hij ingeschreven staat bij postfilter.nl. Van verweerder heeft klager begrepen dat de post fulfilment partij van verweerder het adresbestand niet ontdubbeld heeft tegen postfilter.nl.

Verder heeft de klantenservice van verweerder klager meegedeeld dat er geen registratie is voor niet-klanten, zodat klagers AVG recht van bezwaar in verband met toekomstige mailings niet uitgevoerd kan worden.    

 

Samenvatting van het verweer

Zoals blijkt uit de bij de klacht overgelegde correspondentie, is door een fout in verweerders proces onverhoopt nagelaten om het Postfilter te controleren en hebben sommige personen onbedoeld reclamepost ontvangen.

Op 5 juli 2022 heeft verweerder aan klager meegedeeld dat zij stappen heeft ondernomen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Het gaat om de volgende procesverbeteringen:
Het proces voor het uitsturen van reclamepost aan niet-klanten is aangescherpt. Vanaf nu zal verweerder een extra controle uitvoeren op het toepassen van het Postfilter, voordat de mailing de deur uitgaat. Aanvullend is contact opgenomen met verweerders post fulfilment partij. Ook zij heeft een procesverbetering doorgevoerd, in die zin dat de ontdubbeling met postfilter.nl nu standaard onderdeel van het proces is geworden.

Verweerder betreurt het dat de onderhavige fout is gemaakt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.

Als niet weersproken staat vast dat klager van Pearle Studio direct mail in de zin van artikel 1 onder 8 van de Code voor het gebruik van Postfilter 2021 heeft ontvangen, terwijl klager ingeschreven staat bij postfilter.nl. Volgens het verweer is door een fout in verweerders proces nagelaten om het Postfilter te controleren en hebben sommige personen onbedoeld reclamepost ontvangen. Gelet hierop is artikel 5.2 van voornoemde code overtreden. Deze bepaling luidt:

“Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Niet-klanten wil gebruiken voor het verzenden van Direct Mail, dient hij altijd het Postfilter te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan Direct Mail te versturen aan een Niet-klant die is opgenomen in het bestand van het Postfilter”.

2.

De voorzitter heeft nota genomen van verweerders mededeling dat zij procesverbeteringen heeft doorgevoerd om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen, in de vorm van een extra controle op het toepassen van het Postfilter, voordat een mailing wordt verzonden en ontdubbeling met postfilter.nl als standaard onderdeel van het proces, door verweerders post fulfilment partij. Gelet op deze verbeteringen zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

3.

Voor zover de klacht inhoudt dat er, volgens een mededeling van de klantenservice van verweerder, geen registratie is voor niet-klanten, zodat -naar klager stelt- zijn AVG recht van bezwaar in verband met toekomstige mailings niet uitgevoerd kan worden, is er geen sprake van een klacht tegen reclame. De voorzitter acht zich daarom niet bevoegd zich inhoudelijk over dit klachtonderdeel uit te laten.     

4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het oordeel onder 1 is de reclame-uiting in strijd met artikel 5.2 Code Postfilter verzonden. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken