a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2019/00621

Datum:

11-11-2019

Uitspraak:

Vrijblijvend advies

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een, in een blanco vensterenvelop, huis-aan-huis verspreide brief, die is gericht aan “de bewoner(s) van dit pand”.

Bovenaan de brief staan de naam en het logo (3 kruizen) van de gemeente Amsterdam, en
“Bezoekadres:
 Oudezijds Voorburgwal 300
 1012 GL Amsterdam   

Postbus 232
1002 AB Amsterdam

Telefoon 14 020

amsterdam.nl”. 

Daaronder staan de datum (26 september 2019) en “Onderwerp: Het bestrijden van de klimaatcrisis”, en de volgende tekst:

“Geachte inwoner van Amsterdam,

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een motie aangenomen die de klimaatcrisis en de ecologische crisis erkent en die het stadsbestuur oproept dit uit te dragen. Middels deze brief informeren wij u wat dit voor u betekent.

Klimaatverandering bedreigt plant- en diersoorten op onze hele planeet met uitsterven en betekent nu al het einde van levens en levenswijze van vele mensen. Er is een reële kans dat de leefbaarheid van Amsterdam binnen enkele decennia sterk zal afnemen. Daarom spreekt het stadsbestuur uit dat nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om een einde te maken aan beleid dat klimaatverandering laat toenemen.

 

Het effect van klimaatverandering op de inwoners van Amsterdam

Toenemende klimaatverandering zal ervoor zorgen dat het steeds warmer wordt op onze planeet. De langere en intensere periodes van droogte die hiermee gepaard gaan, zullen zorgen voor voedselschaarste en mogelijk een stijging van voedselprijzen. Tegelijkertijd zullen zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden zorgen voor een sterke toename in kosten om de bewoonbaarheid van Amsterdam te verzekeren. Er is een reële kans dat dit soort effecten wereldwijd tot sociale instabiliteit, hongersnoden, massamigratie en conflict zullen leiden. Hoewel andere landen hier zwaarder door worden getroffen dan Nederland zal dit, vanwege onze economische verbondenheid met deze landen, ongetwijfeld invloed hebben op uw toekomst. Het is belangrijk dat dat u bewust wordt gemaakt van deze realiteit en maatregelen treft om hiermee om te gaan.

Wat kunt u hieraan doen?
Optreden tegen klimaatverandering is een taak die bij ons allemaal ligt. Op dit moment doet de Rijksoverheid onvoldoende om de rampzalige effecten van klimaatverandering te vermijden en de leefbaarheid waar u recht op heeft te garanderen. De gemeente Amsterdam doet dagelijks haar best om de stad zo leefbaar mogelijk te maken voor u. Helaas is onze invloed op de Rijksoverheid beperkt. Als individu kunt u, behalve aanpassingen aan uw levensstijl, ook niet genoeg doen om verdere klimaatverandering op tijd te stoppen. 

Wat u wel kunt doen als burger, is gebruikmaken van uw demonstratierecht en kenbaar maken aan de Rijksoverheid dat zij alle politieke en economische middelen in dient te zetten om klimaatverandering te stoppen. De gemeente adviseert u daarom om op maandag 7 oktober 2019 naar het Rijksmuseum te komen en mee te doen aan de wereldwijde opstand die dan plaats zal vinden, de zogenoemde ‘Opstand voor het Leven’. Het stoppen van klimaatverandering valt of staat met een Rijksoverheid die op leidende en daadkrachtige wijze handelt naar de belangen van haar burgers.

 

Wij zijn niet de gemeente

Helaas moeten we je ook mededelen dat deze brief NIET is geschreven door de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft echter wél de klimaatcrisis erkend en daarom hebben wij, leden van Extinction Rebelllion Nederland, ongevraagd besloten de gemeente te helpen om deze dringende boodschap over te dragen. Extinction Rebellion is een open sociale beweging die zich onder andere inzet om overheden de waarheid te laten vertellen omtrent de klimaatcrisis. Daarnaast organiseren wij gratis lezingen door het hele land waarin we de laatste wetenschappelijke feiten over klimaatverandering bespreken.

Op maandag 7 oktober organiseren wij voor het Rijksmuseum een vredige opstand, die kenmerken heeft van een festival en waar meer dan duizend burgers, zoals jij en ik, aan deel zullen nemen. Tegelijkertijd zullen er soortgelijke acties over de hele wereld plaatsvinden in steden zoals Londen, Parijs, Berlijn, Kaapstad, Sidney en New York.

Als je meer wilt weten over ons, onze eisen en principes of benieuwd bent naar hoe je mee kan doen op 7 oktober, ga dan naar www.extinctionrebellion.nl of scan de onderstaande QR-code. Je bent nodig.

Met gepaste woede, maar vooral met liefde,

Extinction Rebellion Nederland”.

Daaronder staan het logo van Extinction Rebellion Nederland, een QR-code met de  teksten “extinctionrebellion.nl”, en “#ExtinctionRebellionNL”, “#ActNow” en “#ClimateStrike”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat die volledig in de stijl, met logo en contactgegevens, van de gemeente Amsterdam is, maar in werkelijkheid afkomstig blijkt te zijn van Extinction Rebellion Nederland.

 

Het verweer

Er is geen verweer gevoerd.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op, dat klager de uiting onvoldoende herkenbaar vindt als reclame voor de denkbeelden van Extinction Rebellion Nederland en dat deze daardoor misleidend is.  


In artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) staat dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij bestemd is.

Naar het oordeel van de Commissie is dit bij deze uiting niet het geval.
De uiting bestaat uit een blanco envelop en een brief.
Aan de envelop is niet te zien dat het reclame betreft. Pas als men deze heeft geopend en de brief helemaal leest, wordt duidelijk dat deze niet afkomstig is van de gemeente Amsterdam, maar van Extinction Rebellion Nederland, en in feite een oproep is om deel te nemen aan een demonstratie. In de eerste anderhalve pagina van de brief wordt de lezer, door het in het oog springende logo van de gemeente Amsterdam, het telefoonnummer en internetadres van de gemeente Amsterdam en de teksten: “De
gemeente Amsterdam doet dagelijks haar best om de stad zo leefbaar mogelijk te maken voor u. Helaas is onze invloed op de Rijksoverheid beperk.” en “De gemeente adviseert u daarom om op maandag 7 oktober 2019 naar het Rijksmuseum te komen […]” moedwillig op het verkeerde been gezet.

Nu men door de blanco envelop niet zal verwachten dat het hier reclame betreft, en uit de brief evenmin direct blijkt dat het hier om reclame voor Extinction Rebellion Nederland gaat, is de reclame onvoldoende duidelijk als zodanig herkenbaar, en is in strijd met artikel 11.1 NRC gehandeld.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 11.1 NRC. Zij adviseert adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken