a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2021/00435/A

Datum:

08-11-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van Save the Children. De voice-over, die blijkbaar een leraar voorstelt, heet de kinderen welkom in de klas en geeft aan dat één van de kinderen de klas niet in mag omdat zijn papa en mama soms wat radicale ideeën hebben en hem beter niet te veel geleerd kan worden.
Vervolgens wordt door een voice-over gezegd dat niemand van Save the Children ooit zoiets zou zeggen, omdat zij er onvoorwaardelijk zijn voor kwetsbare kinderen. Afgesloten wordt met een verwijzing naar de website.

Samenvatting van de klacht

In de radio commercial is een leerkracht te horen die tegen één van de leerlingen zegt dat hij de klas niet in mag, omdat zijn ouders banden hebben een foute organisatie zoals IS. Het is niet duidelijk wat er precies wordt gezegd, maar het is een belediging voor het hele professionele onderwijsveld. Leerkrachten of docenten zouden nooit zoiets zeggen tegen leerlingen. Het is zwaar discriminerend naar het onderwijspersoneel. Mensen in het onderwijs hebben het beste voor met alle leerlingen en daarom is de reclame zo storend. De gedachten die adverteerder heeft over kinderen is goed, maar dit moet anders worden overgebracht.

Samenvatting van het verweer

In de radiocommercial neemt adverteerder bewust zeer uitgesproken afstand van situaties die voor haar absoluut onacceptabel zijn. Dat is de essentie van de boodschap. Daarbij worden bewust voorvallen genoemd die helaas nog de harde werkelijkheid zijn, zoals kinderen die onderwijs ontzegd worden of kinderen die niet met hun ouders herenigd worden nadat ze in conflicten van elkaar gescheiden zijn geraakt. Voor deze kinderen zet adverteerder zich onvoorwaardelijk in. Het is vanzelfsprekend geenszins de bedoeling een vergelijk te trekken met persoonlijke omstandigheden van de luisteraars. Het uitsluiten van kinderen is juist waar adverteerder elke dag tegen strijdt. Door deze tegenstelling bewust zo hard neer te zetten, wordt een beroep gedaan op het morele kompas van de luisteraar om zich ook tegen dit gedrag te verzetten en zich achter de missie van adverteerder te scharen.

Het oordeel van de voorzitter

De radiocommercial gaat over een kind dat klaarblijkelijk de klas niet in mag van de leraar. Als reden geeft de leraar dat de ouders van het betreffende kind radicale ideeën zouden hebben. Duidelijk is dat de mededelingen in de commercial dienen te worden geplaatst in het kader van het denkbeeld dat kinderen niet dienen te worden uitgesloten, ongeacht in welke situatie zij verkeren.
Het gebruikte voorbeeld dat een leraar een leerling de klas niet inlaat, betekent niet dat daarmee een negatief beeld wordt geschetst van het hele professionele onderwijsveld zoals klaagster stelt. De voorzitter ziet verder geen reden om te oordelen dat de radiocommercial een vorm van discriminatie bevat of nodeloos kwetsend is. Dat sommigen luisteraars bezwaar zullen hebben tegen de wijze waarop de boodschap in deze commercial wordt gebracht, brengt niet mee dat de uiting ontoelaatbaar is.
Zij beslist dan ook als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken