a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2022/00151

Datum:

31-03-2022

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Propageren denkbeeld (ideele reclame)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een poster in van Forum voor Democratie waarop staat:  

“Gaskraan weer open, energieprijs omlaag

Stem FVD

16 maart”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder wekt de suggestie dat zij met een zetel in de Nijmeegse gemeenteraad de Groningse gaskraan open kunnen zetten en zo de energierekening omlaag brengen. Dit is niet iets waar de gemeenteraad over besluit en hiermee maken zij valse reclame om stemmen te winnen.

 

Het oordeel van de voorzitter  

1. Op de poster verwoordt Forum voor Democratie een standpunt over de gaswinning in Groningen en roept op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op die partij te stemmen. De uiting is onmiskenbaar politiek van aard. Bij de beoordeling van een uiting van een politieke partij geldt dat men een politieke mening duidelijk mag maken. Daarbij is het toegestaan dit op een eenzijdige wijze te doen om de aandacht te vestigen op het standpunt van de partij. Uitingen die met het oog op een politiek debat duidelijk een bepaalde visie van een politieke partij verkondigen, zullen door het publiek als opiniërende uiting worden opgevat, dat wil zeggen als een subjectieve politieke mening.

2. Het is niet aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie om een politieke partij te verbieden in haar uitingen voor de gemeenteraadsverkiezingen te refereren aan standpunten over landelijke kwesties, ook al worden die niet door iedereen juist bevonden, zolang de wijze waarop dat gebeurt binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. In verband met het laatste dient te worden beoordeeld of de uiting, voor zover hier van belang, niet in strijd is met formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk (proportioneel en subsidiair) zijn in het belang van het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen (artikel 10 EVRM). Bijvoorbeeld als een uiting oproept of aanzet tot discriminatie. In dat geval kan de uitingsvrijheid worden beperkt. De voorzitter van de Reclame Code Commissie dient zich bij de beoordeling of tegen deze achtergrond een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting in dit geval gerechtvaardigd is, extra terughoudend op te stellen wegens de ruime vrijheid van meningsuiting die geldt bij het verspreiden van een politiek denkbeeld.

3. Naar het oordeel van de voorzitter is de uiting bedoeld om kiezer te informeren over het standpunt van de partij over de gaswinning in Groningen en is het aan de kiezer om te bepalen welke waarde hij/zij toekent aan deze en andere politieke visies. Op grond van het bovenstaande is er geen grondslag om de uiting ontoelaatbaar te achten nu de vrijheid van meningsuiting in dit geval prevaleert. Om die reden wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken