a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2022/00510

Datum:

22-12-2022

Uitspraak:

vrijblijvend advies (voorzitter)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat de bewuste uiting is gedeponeerd in zijn brievenbus, die voorzien is van een zogenaamde Nee/Nee-sticker.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Gelet op het standpunt van afzender zoals dat uit de overgelegde correspondentie blijkt, zal in de eerste plaats worden beoordeeld of de bewuste uiting een reclame-uiting is. Afzender betwist in een e-mail aan klager dat dit het geval is en beroept zich daartoe op de definitie van reclame op Wikipedia. Dit is echter niet de juiste maatstaf indien het gaat om toetsing aan de Nederlandse Reclame Code. Deze code kent in artikel 1 een eigen definitie van reclame die in feite wordt herhaald in artikel 1.1 sub a Code VOR, in welke code specifiek het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk is gereguleerd. Voor deze zaak is daarbij relevant dat de aanprijzing van denkbeelden onder de reikwijdte van de definitie van reclame in artikel 1.1 sub a Code VOR valt. Hiertoe dient volgens de vaste lijn van de uitspraken van de Reclame Code Commissie ook het verkondigen van een geloofsovertuiging te worden begrepen, waarvan hier sprake is gelet op de strekking van de uiting  Afzender dient zich ervan bewust te zijn dat ontvangers dergelijke uitingen zien als een reclame-uiting en dat zij door middel van het aanbrengen van een brievenussticker kenbaar maken dat zij, naast reclamefolders, ook dergelijke uitingen niet wensen te ontvangen.

2)  Klager heeft onweersproken gesteld dat de bewuste reclame-uiting is gedeponeerd in zijn brievenbus die voorzien is van een Nee/Nee-sticker. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code VOR dient afzender alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken en voor verdere naleving van de Code VOR. Nu afzender niet aan deze verplichting heeft voldaan, is artikel 3.1 Code VOR overtreden en beslist de voorzitter derhalve als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter adviseert afzender om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken