a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2018/00762

Datum:

20-11-2018

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een dubbelgevouwen gele flyer van Zelfstroom waarbij op de voorkant, voor zover van belang, in witte letters staat:

“Herinnering:

Jouw dak is geselecteerd!”

Hieronder staat in kleinere letters:

“Bekijk jouw persoonlijke dakanalyse” met daaronder een pijl ter aanduiding om de flyer open te vouwen.

In de opengevouwen flyer staat onder andere:

“Bekijk jouw persoonlijke dakanalyse

Uit onze dakanalyse blijkt dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Ontdek in 2 minuten hoe voordelig zonnepanelen huren voor jou is.

Ga naar zelfstoom.nl/mijndakanalyse en log in met jouw code”

Onderaan de flyer staat in een blauwe balk de persoonlijke inlogcode waarmee op de website ingelogd kan worden.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager heeft de unieke code gebruikt om in te loggen op de website van adverteerder. Na het invullen van de code blijkt dat er te weinig gegevens zijn om te bepalen of het dak van klager geschikt is voor zonnepanelen. Er kan volgens klager dus geen dakanalyse worden gedaan. Dit is volgens klager “volledig in tegenspraak” met wat er in de flyer staat en hij voelt zich hierdoor misleid. 

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder heeft adressen van een derde partij, genaamd EDM ingekocht, die adressen met geschikte daken voor zonnepanelen selecteert, en deze gebruikt voor een directe mailing. Volgens adverteerder biedt EDM niet de mogelijkheid om online een complete dakanalyse uit te voeren waardoor ook wordt samengewerkt met Zonatlas NL B.V. (hierna: Zonatlas). Zonatlas beschikt over een databank waarin bijna alle daken van Nederland zijn opgeslagen. Wanneer een gebruiker de persoonlijke inlogcode invoert worden de adresgegevens van de gebruiker gekoppeld aan de data van Zonatlas. Volgens adverteerder kan het in de praktijk voorkomen dat er een verschil bestaat tussen de data van Zonatlas en die van EDM, waardoor iemand die de flyer ontvangt toch een melding op de website krijgt dat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Om voornoemde reden wordt geadviseerd om voor een definitieve uitslag telefonisch contact op te nemen zodat een adviseur mee kan kijken naar het dak, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de voorzitter
1) In onderhavige uiting staat uitdrukkelijk vermeld dat het dak van klager geschikt is voor zonnepanelen. Adverteerder erkent dat door een verschil in data van de partijen waar zij mee samenwerkt, het voor kan komen dat een ontvanger van de flyer toch geen geschikt dak voor zonnepanelen heeft.

2) De uiting wekt door de mededeling “bekijk jouw persoonlijke dakanalyse” en “uit onze dakanalyse blijkt dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen” onmiskenbaar de indruk dat klagers dak geschikt is voor zonnepanelen en dat hij door het invullen van de persoonlijke inlogcode binnen enkele minuten meer informatie zou verkrijgen over “hoe voordeling zonnepanelen huren voor jou is”. In werkelijkheid bleek het dak van klager niet geschikt en kon hij van het aanbod van adverteerder geen gebruik maken.

3) Blijkens het voorgaande is in de uiting onjuiste informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken