a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2019/00027

Datum:

21-02-2019

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de “top 5 goedkoopste energiepakketten” op de website van Gaslicht.com, voor zover daarin bij het pakket van aanbieder Vandebron als “welkomstpremie” wordt genoemd: “€ 260”.

 

De klacht

In de uiting wordt bij het energiepakket van Vandebron een welkomstkorting van € 260,- aangeboden. Door met de muis op dit bedrag te gaan staan, verschijnt de mededeling “Deze welkomstpremie ontvangt u als u overstapt via Gaslicht.com”. Nadat klaagster via Gaslicht.com was overgestapt, bleek uit de bevestigingsbrief die zij ontving dat de welkomstpremie voor haar niet € 260,- maar € 220,- bedroeg. Navraag bij Gaslicht.com wees uit dat de hoogte van de welkomstpremie gekoppeld kan zijn aan het verbruik. Omdat dit niet in de uiting wordt vermeld, vindt klaagster de uiting misleidend.

 

Het verweer

Gaslicht.com voert aan dat de consument op de website duidelijk wordt geïnformeerd dat het aanbod in de top 5 van goedkoopste energiepakketten, en daarmee ook de welkomstpremie, kan variëren al naar gelang de persoonlijke situatie. Uit zowel de toelichting onder het informatie-icoontje bij de jaarkosten als uit de uitleg onder de link “Hoe is deze top 5 berekend?” blijkt namelijk dat de top 5 is gebaseerd op een voorbeeldsituatie met een standaard postcode en een gemiddeld verbruik. Verder verschijnt voor de consument die zich direct vanuit de top 5 wil aanmelden eerst de mededeling: “U meldt zich aan op basis van een gemiddeld verbruik. Vul hiernaast uw jaarverbruik in voor een passend aanbod.” Hoewel Gaslicht.com meent dat de uiting niet misleidend is, heeft zij voor de duidelijkheid aan de uitleg over de berekening van de top 5 een toelichting op de welkomstpremie toegevoegd. Tevens is de tekst onder de mouse-over gewijzigd in: “De welkomstpremie die bij een pakket wordt aangeboden kan variëren op basis van postcode en verbruik.” Gaslicht.com legt screenshots over van de inmiddels doorgevoerde aanpassingen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting staat als welkomstpremie bij het overstappen naar een bepaald pakket van energieaanbieder Vandebron genoemd: “€ 260”. De klacht stelt aan de orde of deze vermelding misleidend is omdat niet wordt vermeld dat de welkomstpremie lager kan uitvallen.

De Commissie overweegt als volgt.

2.

Het bedrag van € 260,- dat in de uiting wordt geadverteerd als welkomstpremie bij een overstap naar Vandebron, blijkt te zijn gebaseerd op een voorbeeldsituatie met een standaard postcode en een gemiddeld jaarverbruik. De hoogte van de welkomstpremie die de consument daadwerkelijk ontvangt wanneer hij via Gaslicht.com overstapt naar Vandebron is afhankelijk van zijn persoonlijke jaarverbruik en postcode. De welkomstkorting kan daardoor in de praktijk lager uitvallen dan het bedrag van € 260,- dat in de uiting wordt geadverteerd. Dit was bij klaagster het geval.

3.

Dat het geadverteerde bedrag van de welkomstpremie is gebaseerd op een gestandaardiseerde situatie, en de daadwerkelijk te ontvangen welkomstpremie kan variëren op basis van postcode en verbruik, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over de overstap via Gaslicht.com naar Vandebron. Deze essentiële informatie moet daarom op duidelijke wijze in de uiting worden vermeld, om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet en een besluit over de overstap neemt dat hij anders niet had genomen.

4.

De wijze waarop in de bestreden uiting de informatie over de variabele hoogte van de welkomstpremie wordt verstrekt, voldoet naar het oordeel van de Commissie niet aan de vereiste duidelijkheid. Onder de mouse-over bij het geadverteerde bedrag van € 260,- staat in absolute zin: “Deze welkomstpremie ontvangt u als u overstapt via Gaslicht.com.” En onder het informatie-icoontje dat staat bij het tarief per jaar wordt weliswaar toegelicht dat de jaarkosten geschatte kosten op basis van een gemiddeld verbruik zijn, maar hiermee wordt niet duidelijk gemaakt dat (ook) de geadverteerde welkomstpremie een gestandaardiseerd bedrag is.

5.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de bestreden uiting sprake is van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Een aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken is niet meer nodig, nu Gaslicht.com heeft laten zien dat zij inmiddels een toelichting op de welkomstpremie in de uiting heeft opgenomen.

6.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken