a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2019/00424

Datum:

01-08-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een twitterbericht van Eneco van 5 juni 2019 met daarin tweemaal de (vrijwel gelijkluidende) tekst: “Verdien (nu) tot 100% van je stroomverbruik terug met (Eneco) StukjeZon®”.

Onderin het bericht staat:

“Ga aan de slag met Eneco StukjeZon®

www.eneco.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De bewering dat je met ‘StukjeZon’ (zonnepanelen in een zonnepark) tot 100% van je stroomverbruik kunt terugverdienen, is niet waar. Blijkens de website en de (overgelegde) informatie die klager via een chat van Eneco heeft ontvangen, wordt met een ‘StukjeZon’ voor 250 kWh aan stroom opgewekt. Een zonnepaneel (via ‘StukjeZon’) kost € 60,- en levert per jaar € 15,- korting op de energierekening op. Voor de duur van vijf jaar mogen maximaal twaalf panelen worden gekocht. Klager heeft voor zijn jaarlijkse stroomverbruik van 2500 kWh tien panelen nodig, waarmee hij gedurende vijf jaar € 150,- korting op zijn jaarnota ontvangt. De tien panelen kosten hem € 600,-, oftewel € 120,- per jaar. Gelet op deze investering is het voordeel bij tien panelen slechts € 30,- per jaar en niet de gesuggereerde € 150,- per jaar. Deze winst van € 30,- staat niet gelijk aan de “stroomverbruik winst”, aldus klager. Op grond van het vorenstaande vindt klager de bewering dat je met StukjeZon tot 100% van je stroomverbruik kunt terugverdienen onjuist.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Met StukjeZon wordt door de consument de energieopbrengst van een zonnepaneel gekocht. De gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel is 250 kWh per jaar. Een consument kan maximaal twaalf keer StukjeZon aanschaffen, dus een jaarlijkse energieopbrengst van 3.000 kWh. Omdat dit ongeveer het verbruik van een gemiddeld huishouden is, kunnen de meeste Nederlandse huishoudens (80%) met twaalf keer StukjeZon hun volledige stroomverbruik terugverdienen. De uiting op Twitter “Verdien tot 100% van je stroomverbruik terug” is daarom feitelijk juist en niet misleidend, aldus Eneco.

In de berekening waarmee klager de onjuistheid van de uiting probeert aan te tonen, gebruikt hij het stroomverbruik en de kosten van de energierekening (“stroomverbruik winst”) door elkaar. In de uiting staat niet dat de energierekening tot 100% wordt verlaagd en dit is ook niet wat de consument uit de uiting afleidt. Er staat duidelijk “stroomverbruik”. Op de website, waarnaar in de uiting wordt verwezen, wordt uitgelegd dat StukjeZon kan dienen om de jaarlijkse energierekening te verlagen, maar niet om de energierekening 100% terug te verdienen. Eneco is duidelijk over de kosten voor de aanschaf van StukjeZon (€ 60,- per paneel) en de jaarlijkse korting op de jaarnota (€ 15,-). Hierdoor is duidelijk dat het ‘terugverdienen’ begint op de jaarnota van het vijfde jaar. Een consument krijgt hiermee een financieel voordeel van 25%.

Het is niet van belang dat niet alle informatie over StukjeZon volledig wordt vermeld in het twitterbericht, aldus Eneco. Dit bericht is een trigger en verwijst naar de website, waarop het product volledig wordt uitgelegd.

Ten slotte voert Eneco als grond voor afwijzing van de klacht aan dat klager geen belang meer heeft bij de klacht omdat de campagne waarvan het twitterbericht deel uitmaakt inmiddels is beëindigd.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Centraal staat de vraag of de reclame-uiting “Verdien (nu) tot 100% van je stroomverbruik terug met (Eneco) StukjeZon®” onjuist en om die reden misleidend is in de zin van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

2.

De Commissie begrijpt dat de consument met ‘StukjeZon’ in feite in een zonnepaneel investeert. Het gaat om een investering van € 60,- per paneel. Eneco geeft bij een dergelijke investering gedurende vijf jaar een korting van € 15,- per jaar op de energierekening. Dit bedrag kan worden benut om daarmee de benodigde investering voor StukjeZon, de eenmalige ‘aanschafkosten’ van € 60,- per paneel, over een periode van vier jaar te verrekenen. Niet valt in te zien dat de consument daarnaast in deze periode 100% van het stroomverbruik kan terugverdienen. Dat zou immers, letterlijk genomen, impliceren dat Eneco daarnaast ook nog alle stroomkosten voor haar rekening dient te nemen. Eneco stelt dat het terugverdienen begint op de jaarnota van het vijfde jaar. Hieruit volgt dat het in de uiting dus niet gaat om het volledig (100%) terugverdienen van het stroomverbruik gedurende de contractperiode, maar om het terugverdienen van de investering in de zonnepanelen en het voordeel dat men vervolgens in het vijfde contractjaar krijgt door de vergoeding van € 15,- die men dan per saldo per paneel ontvangt. Deze bedoeling blijkt niet uit de uiting. De consument kan op basis van de mededeling dat hij tot 100% van zijn stroomverbruik kan terugverdienen gemakkelijk de indruk krijgen dat alle stroomkosten gedurende vijf jaar voor rekening van Eneco zijn.  

3.

Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de uiting “Verdien (nu) tot 100% van je stroomverbruik terug met (Eneco) StukjeZon®” onjuiste informatie geeft ten aanzien van de resultaten die verwacht kunnen worden van het gebruik van het product StukjeZon als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat de bestreden uiting een bericht op Twitter betreft, dat naar zijn aard beperkte ruimte biedt, neemt niet weg dat de informatie die in het twitterbericht staat juist moet zijn en de gemiddelde consument niet op het verkeerde been mag zetten.

4.

Aan het oordeel dat sprake is van een misleidende uiting doet ook niet af dat Eneco inmiddels het bestreden twitterbericht niet meer gebruikt om reclame te maken voor haar product StukjeZon. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of reclame wordt gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de NRC, en een ieder die meent dat een reclame in strijd is met de NRC kan daarover bij de Commissie een klacht indienen. Daarbij is niet van belang of de betreffende uiting ten tijde van de behandeling van de klacht daartegen nog steeds openbaar wordt gemaakt.

5.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.                          Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken