a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2019/00465

Datum:

14-08-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website www.consumentcentraal.nl.

Links bovenin de uiting staan de naam en het logo van ConsumentCentraal.nl, met daaronder de tekst “vergelijken, overstappen, besparen”. Rechts bovenin staat “Advertorial”.

Onder de vetgedrukte kop “U heeft nog tot 1 augustus om in aanmerking te komen voor een lager energietarief” staat een foto van een (gedeelte van een) blauwe belastingenveloppe, waarbij in kleine letters wordt vermeld: “Beeld: Regionale Dienst Energiecalculatie”.

Onder de foto staat:

“Regionale Dienst Energiecalculatie is een nieuw initiatief voor inwoners van verschillende gemeentes. Het doel van dit initiatief is om voor elk huishouden in Nederland een beter energietarief te vinden om zo de belastingverhoging te compenseren. Dit kan een huishouden een kostenbesparing opleveren oplopend tot € 365,- per jaar.

Tot 1 augustus is Regionale Dienst Energiecalculatie ook actief in uw gemeente. Wij adviseren u en alle inwoners van uw gemeente om zich aan te melden voor een gratis berekening. Dit kan tot 1 augustus.

(…)”

 

De klacht

Door het tonen van een belastingenveloppe doet adverteerder zich voor als overheidsdienst, aldus klager.

 

Het verweer

Adverteerder voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat naar objectieve maatstaven het enkele tonen van een belastingenveloppe in een reclamecampagne niet de suggestie in zich heeft dat de adverteerder een overheidsdienst is of zich als overheidsdienst wil voordoen. In de uiting wordt de link gelegd met de energiebelasting die door de fiscus wordt geheven en door de energiebedrijven aan de consument wordt doorbelast. Het doel van de reclamecampagne is mensen bewust te maken van de verschillen in prijsstelling en condities die energiebedrijven hanteren en hen in de gelegenheid te stellen na vergelijking, op basis van het advies van adverteerder, een nieuw, gunstiger energiecontract aan te gaan. Dit doel wordt in de uiting uitdrukkelijk uitgelegd: “Het doel van dit initiatief is om voor elk huishouden in Nederland een beter energietarief te vinden om zo de belastingverhoging te compenseren.” Het is bovendien algemeen bekend, aldus adverteerder, dat de overheid zich niet bezighoudt met reclamecampagnes op het gebied van energiecontracten en het beïnvloeden van mensen om contracten met (andere) energieleveranciers aan te gaan. Daarbij komt dat boven de uiting ‘advertorial’ staat, wat duidelijk maakt dat geen sprake is van een boodschap van overheidswege. Ten slotte voert adverteerder aan dat zij op haar website niet structureel de afbeelding van een belastingenveloppe toont, maar ook met andere afbeeldingen werkt, zoals bijvoorbeeld een gebroken spaarpot en een gasmeter.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat adverteerder zich naar klagers mening door de afbeelding van een belastingenveloppe voordoet als overheidsdienst. Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen en zij overweegt daartoe het volgende.

2.

Anders dan klager is de Commissie van oordeel dat het enkele gebruik van een afbeelding van een belastingenveloppe op een website bij de gemiddelde consument niet zonder meer de indruk wekt dat een overheidsinstantie de afzender van de uiting is. Bovendien blijkt uit de context van de afbeelding voldoende dat geen sprake is van een uiting die van de overheid afkomstig is. De Commissie doelt daarbij op de naam en het logo van ConsumentCentraal.nl in combinatie met de tekst “vergelijken, overstappen, besparen”, en op de tekst onder de afbeelding, waarin het doel van de uiting wordt uiteengezet. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat de afbeelding van de belastingenveloppe verband houdt met de mogelijkheid tot ‘kostenbesparing door een beter energietarief’ die adverteerder stelt te kunnen geven om de ‘belastingverhoging op energie te compenseren’.

3.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken