a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2020/00151

Datum:

08-04-2020

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Vattenfall waarin adverteerder meedeelt dat kinderen hun eigen spel en wereld hebben en dat zij zich geen zorgen zouden moeten maken over klimaatverandering. Verder wordt in deze commercial onder meer gezegd: “Daarom is Vattenfall vastberaden om het verschil te maken. Met als ultiem doel fossielvrij leven binnen één generatie.” Hierna worden enkele maatregelen genoemd die adverteerder met dat doel neemt. Tot slot wordt men voor meer informatie naar de website van adverteerder verwezen.

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klager

De commercial stelt dat kinderen hun eigen wereld hebben met hun eigen spel, en dat klimaatverandering daar niet bij hoort. Door meer CO2 zou de aarde opwarmen en het klimaat veranderen. Op alle mogelijke manieren wordt ons zo voorgehouden dat de mens door fossiele brandstof te gebruiken invloed op het klimaat zou hebben. Nog steeds wordt CO2 ten onrechte als grote boosdoener weggezet en worden in verband daarmee draconische maatregelen genomen, zoals ‘van het gas af’ en energie-neutraal worden. Een transitie die miljarden zal vergen, terwijl klimaatverandering gewoon blijft bestaan. Al eeuwenlang namelijk verandert het klimaat op aarde. Menselijk handelen heeft daar geen enkele invloed op. Ook niet het gebruik van fossiele brandstof. De reclame van adverteerder past in de indoctrinatie van milieuactivisten. Adverteerder gaat door met haar misleidende reclame dat de uitstoot van CO2 als gevolg van fossiele brandstof zorgt voor klimaatverandering. En adverteerder zou die klimaatverandering zelfs binnen één generatie teniet kunnen doen. Dus adverteerder beweert eigenlijk de facto dat ze de natuur onder controle heeft. Dergelijke advertenties zouden onmogelijk gemaakt moeten worden.

 

Het oordeel van de voorzitter

De televisiecommercial heeft als strekking dat adverteerder het nodig vindt te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Als reden hiervoor wordt klimaatverandering genoemd. Klager betwist dat klimaatverandering het gevolg is van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot die dit laatste meebrengt. Of dit standpunt juist is, kan in het midden blijven. Adverteerder geeft in de televisiecommercial een eigen visie over de relatie tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering teneinde te verklaren waarom zij ernaar streeft om binnen één generatie uitsluitend nog met fossielvrije brandstoffen energie op te wekken. Dit laatste is onmiskenbaar de boodschap van de televisiecommercial. Nu de reclame-uiting in feite slechts is bedoeld om de aandacht te vestigen op de energietransitie waaraan adverteerder stelt te willen bijdragen, kan de klacht niet slagen en wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken