a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2020/00405

Datum:

10-09-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een telemarketinggesprek, waarbij klager is benaderd door bewusteconsumenten.nl.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager werd op 8 mei 2020 telefonisch benaderd door adverteerder met de mededeling dat adverteerder een bestaand contact van klager is en dat men klager “zoals afgesproken” belt, omdat de situatie op de energiemarkt veranderd is. Klager is echter geen klant van adverteerder, noch is er sprake van een leverancierscontact tussen beiden. Klagers telefoonnummer is opgenomen in het Bel-me-niet register en naar zijn mening is dit register overtreden.  

 

Het oordeel van de voorzitter 

 
Adverteerder heeft niet weersproken dat hij klager telefonisch heeft benaderd, dat klager geen klant van adverteerder is en dat klagers telefoonnummer is opgenomen in het Bel-me-niet register. Gelet hierop is niet voldaan aan de voorwaarde voor telemarketing, neergelegd in artikel 2 lid 1 Code voor Telemarketing (CTM) 2020. Deze bepaling luidt immers:
“Telemarketinggesprekken door adverteerders of intermediairs zijn toegestaan als de consument niet is opgenomen in het Bel-me-niet register”, waarbij “Bel-me-niet register” in artikel 1 CTM 2020  is gedefinieerd als:
“Een register waarin de contactgegevens van de consument worden opgenomen, die daarmee te kennen geeft dat hij ongevraagde communicatie, anders dan door organisaties waar de consument klant van is, via telemarketing niet wenst te ontvangen”. 
 
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 
 

De beslissing

Adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel 2 lid 1 CTM 2020. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken