a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2021/00155

Datum:

01-07-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden uiting

Het betreft een radioreclame van Energiedirect.nl, waarin het volgende gezegd wordt:

“Stroom valt niet uit schreef Dingens 3 over ons.

En dat vieren we bij energiedirect.nl.
Weer een review die bewijst dat we niet alleen goedkoop, maar ook goed zijn.
Energiedirect.nl, niet cheap, wel goedkoop.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager vindt deze radioreclame misleidend en voert daartoe het volgende aan.
Energiedirect is een leverancier; zij zorgt ervoor dat klanten een contract hebben om de opgenomen energie te betalen. Dit staat los van het werk van een netbeheerder, namelijk het daadwerkelijk leveren van de energie.
Een eventuele uitval door een storing en dergelijke valt buiten het werkpakket van een leverancier. Energiedirect moet dan ook niet met het werk van een netbeheerder pronken, aldus klager. Dat de in de reclame-uiting genoemde review is gegeven, betekent niet dat de inhoud van deze reclame-uiting juist is; veel mensen weten niet wat een leverancier en een netbeheerder doen.

 

Het verweer
 
Klager is kennelijk van mening dat hoewel het gaat om een review van een klant van energiedirect.nl, de review misleidend is en energiedirect.nl om die reden in strijd handelt met de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC).
 
De bestreden radiocommercial (uitgezonden van 8 tot 22 maart 2021) is onderdeel van een campagne met verschillende (korte) radio- en televisiecommercials, waarin energiedirect.nl zich op de energiemarkt positioneert als een goedkope energieleverancier die ook nog eens erg goed is.
Doel van de campagne is om de consument te prikkelen over de heersende conventie dat goed en goedkoop (vaak) niet samen kunnen gaan. Daarbij spelen reviews over energiedirect.nl, die mensen onder meer achterlaten op klantenvertellen.nl, een belangrijke rol.
 
De door energiedirect.nl in de campagne gebruikte reviews, waaronder de review in de
bestreden radiocommercial, betreffen alle eerder door consumenten geschreven reviews, die niet speciaal voor de campagne zijn opgesteld. Verder is de persoon waarvan een review is gebruikt geen (geldelijke) beloning aangeboden. De review in de bestreden commercial is afkomstig van een echt persoon die de review heeft achtergelaten nadat deze is overgestapt naar energiedirect.nl en de overstap als prettig heeft ervaren. Meer in het bijzonder heeft de betreffende persoon geen problemen ondervonden met de overstap en is daarbij niet zonder levering van elektriciteit en/of gas komen te zitten. Dit is een aspect waar consumenten zich zorgen over maken bij de keuze om wel niet naar een andere leverancier over te stappen.
De betreffende review voldoet aan de door de ACM gestelde voorwaarden inzake het gebruik van reviews als bepaald in de ACM Leidraad Bescherming van de online consument.
Anders dan klager stelt, is er geenszins sprake van een bewuste verkeerde voorstelling van rollen en verantwoordelijkheden van partijen in de energiemarkt door energiedirect nl. Evenmin is er sprake van het pronken met het werk van een netbeheerder of van het bewust dom houden van mensen door energiedirect.nl. Door het gebruik van de bewuste review wordt enkel aangegeven dat een overstap naar energiedirect.nl vlekkeloos is verlopen.
 

Het oordeel van de Commissie

In de tekst “Stroom valt niet uit schreef Dingens 3 over ons. En dat vieren we bij energiedirect.nl. Weer een review die bewijst dat we niet alleen goedkoop, maar ook goed zijn” ligt naar het oordeel van de Commissie de suggestie besloten dat adverteerder (onder meer) goed is, in die zin dat zij ervoor zorgt dat de stroom niet uitvalt. Energiedirect heeft echter niet weersproken dat een eventuele uitval door een storing en dergelijke buiten het werkpakket van een leverancier als energiedirect.nl valt en dat zodanige uitval van stroom tot het werk van de netbeheerder behoort, die verantwoordelijk is voor het leveren van de energie. Het verweer van Energiedirect.nl dat de mededeling (dat de klant niet zonder levering van energie is komen zitten) zag op het moment van de overstap, maakt dit oordeel niet anders. Overigens ontbreekt deze context in de commercial.
 
Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onjuist ten aanzien van de voordelen van het product van energiedirect.nl. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken