a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2022/00183

Datum:

14-04-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website https://installatiebedrijfhoogkerk.nl voor zover daarop ten tijde van het indienen van de klacht voor het plaatsen van een groepenkast met 6 groepen, 2 aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar een prijs “v.a. € 575,-“ werd genoemd onder vermelding van: “Incl montage en btw”. 


Samenvatting van de klacht

Klager zag op de website van adverteerder dat dit bedrijf voor € 575,- een groepenkast kon vervangen. In de offerte die klager van adverteerder kreeg, stond echter niet € 575,- maar € 677,60. Adverteerder deelde aan klager mee dat de prijzen op de website zijn verouderd en dat de beheerder van de website dit zou actualiseren. Nadat het werk was afgerond, bleek nog steeds op de website het bedrag van € 575,- te staan. Het was hoe dan ook niet mogelijk om voor deze prijs de bewuste groepenkast te laten plaatsen. Klager stelt dat hierdoor sprake is van een lokkertje. Adverteerder noemt een concurrerende prijs op de website om klanten te lokken. Deze krijgen bij vragen over het verschil in de prijs te horen dat de prijs op de website een oude prijs is.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft aan klager, in reactie op zijn vraag over het verschil tussen de offerte en de prijs op de website, meegedeeld dat laatstgenoemde prijs (€ 459,00) een oude prijs is die niet meer kan worden aangeboden. Adverteerder heeft de webdesigner gevraagd de prijzen aan te passen. Dit is op 3 februari 2022 gebeurd. Klager maakt een fout in zijn aannames doordat hij het bedrag exclusief btw heeft gepakt (€ 560,00) en dit heeft vergeleken met de prijs die op de website stond (€ 459,00). Het verschil is exact € 101,00. Echter de offerte inclusief btw is € 677,60, en het prijsverschil was dus € 218,60 in plaats van € 101,-. Klager heeft zich vergist door eerst uit te gaan van de prijs exclusief btw en na het sturen van de factuur een prijs inclusief btw te noemen.  Adverteerder heeft besloten de prijzen van de website te halen, om “dit soort gedoe” te voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter gaat voorbij aan de bedragen die adverteerder in het verweer noemt, nu deze bedragen niet goed te plaatsen zijn. Daarentegen is de prijs op de website duidelijk en concreet. De uiting noemt de vanafprijs van € 575,- inclusief montage en btw. Adverteerder dient het werk voor deze vanafprijs te kunnen uitvoeren.

2)  Niet in geschil is dat het ten tijde van het indienen van de klacht in geen enkel geval mogelijk was het werk voor € 575,- inclusief montage en btw te laten uitvoeren. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de prijs als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hetgeen adverteerder aanvoert, kan aan deze conclusie niet afdoen. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  De voorzitter neemt tot slot nota van de mededeling van adverteerder dat zij geen prijzen meer op haar website noemt. Dit blijkt bij ambtshave controle juist te zijn, Gelet hierop zal de voorzitter de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, doen voor zover nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken