a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Dossiernr:

2018/00889

Datum:

25-02-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de webpagina https://rijschoolproficiat.nl/rijschool-eindhoven/rijopleidingen/bromfietsrijbewijs/compleet.php, voor zover deze de volgende teksten bevat: “Het praktijk-examen wordt zsm hierna ingedeeld en met een beetje mazzel kan je meestal binnen 2 weken (soms zelfs nog korter) rij-examen doen!” en “Mocht een instructeur wegens ziekte of om persoonlijke redenen verhinderd zijn, dan zorgt een kantoormedewerker voor vervanging door een ander instructeur. Er is altijd een standby instructeur aanwezig.”

 

De klacht

Klager vindt de uiting misleidend, omdat zijn dochter niet twee, maar acht weken heeft moeten wachten voordat zij het praktijkexamen voor het brommerrijbewijs kon doen. Op de dag van het examen kwam er niemand van de rijschool opdagen (en was er geen standby-instructeur), waardoor het nog eens drie weken langer duurde voordat het examen kon worden afgenomen. Klager had juist voor deze rijschool gekozen omdat zijn dochter daar

snel examen zou kunnen doen; zij had een scooter voor haar verjaardag gekregen en wilde daar op korte termijn op kunnen rijden.

 

Het verweer

Adverteerder is naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor de uiting. De klacht is per abuis gestuurd naar Rijschool Proficiat Haarlem in plaats van naar Rijschool Proficiat Eindhoven, die “niets” met ‘Haarlem’ te maken zou hebben. Adverteerder heeft (ook na herhaald verzoek daartoe) niet onderbouwd dat Rijschool Proficiat Eindhoven geen deel meer uitmaakt van Verkeersschool Proficiat B.V.    

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager heeft de uiting gezien op https://rijschoolproficiat.nl/. Deze website staat op naam van Verkeersschool Proficiat B.V. Deze website wordt door adverteerder gebruikt, echter de subpagina waar klager zijn klacht op heeft gebaseerd (rijschoolproficiat.nl/rijschooleindhoven) is niet langer te raadplegen. Nu een logische verklaring waarom adverteerder naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor de uiting is, ontbreekt, acht de voorzitter deze stelling van adverteerder ongeloofwaardig, en gaat hij er op basis van de gegevens uit het Handelsregister vanuit dat Rijschool Proficiat Eindhoven onderdeel is van Verkeersschool proficiat B.V.

Op de subpagina rijschoolproficiat.nl/rijschooleindhoven/rijopleidingen/bromfietsrijbewijs/compleet.php staat: “met een beetje mazzel kan je meestal binnen 2 weken (soms zelfs nog korter) rij-examen doen!”. Met deze zin wordt de indruk gewekt dat men bij adverteerder snel (mogelijk binnen twee weken) na het behalen van het theorierijbewijs het praktijkexamen kan doen. Hoewel de woorden “met een beetje mazzel” enig voorbehoud inbouwen, zal de gemiddelde consument niet verwachten dat het kennelijk ook acht weken kan duren tot het praktijkexamen kan worden afgelegd. Nu adverteerder niet inhoudelijk op de klacht heeft gereageerd, is van bijzondere omstandigheden die de uitloop naar acht weken rechtvaardigen niet gebleken. Gelet op het bovenstaande is onjuiste informatie verstrekt ten aanzien van de voordelen als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Voor wat betreft klagers tweede bezwaar met betrekking tot de “standby-instructeur” geldt dat adverteerder haar belofte (die zekerheid biedt met betrekking tot de continuïteit van de lessen en het examen) in het geval van klager niet heeft waargemaakt. Op dit punt is evenmin verweer gevoerd. De voorzitter acht de tekst “Mocht een instructeur wegens ziekte of om persoonlijke redenen verhinderd zijn, dan zorgt een kantoormedewerker voor vervanging door een andere instructeur. Er is altijd een standby instructeur aanwezig” (eveneens) misleidend in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC, en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken