a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Dossiernr:

2020/00313

Datum:

13-10-2020

Uitspraak:

VAF vernietigd (=aanbeveling)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft het onderdeel “Duur” onder het kopje “Praktische informatie” op de webpagina over de Diplomaroute Gastouder op de website van Diplomaroute ROC Rivor (diplomaroute.nl), met daarin de volgende tekst:

“De duur van Diplomaroute Gastouder hangt af van jouw eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd om het hele programma te doorlopen, maar we zien dat snelle kandidaten hun diploma vaak al in enkele weken binnenhalen.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat hij van adverteerder heeft vernomen dat de diplomaroute niet te behalen is in een aantal weken, maar dat er moet worden uitgegaan van 6 maanden.

 

Samenvatting van het verweer

Zoals duidelijk op de website staat, is de duur van het examentraject afhankelijk van het tempo van de deelnemer. Blijkbaar is klager er niet in geslaagd zijn diploma binnen enkele weken te behalen en zal hij hierover teleurgesteld zijn. Er zijn voldoende deelnemers geweest die het diploma wel in enkele weken hebben behaald.

 

Het oordeel van de voorzitter

Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat klager een teleurgestelde klant is en dat de ervaringen van klager niet maatgevend zijn voor het examentraject dat zij aanbiedt, aangezien er wel deelnemers zijn die de diplomaroute binnen de genoemde termijn voltooien. Gelet hierop kan de reclame-uiting niet onjuist of misleidend worden geacht.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://www.diplomaroute.nl/onze-diplomaroutes/zorg-en-welzijn/mbo-diploma-gastouder/. Daarin staat onder het kopje “Praktische informatie” onder meer:

“Duur  De duur van Diplomaroute Gastouder hangt af van jouw eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd om het hele programma te doorlopen, maar we zien dat snelle kandidaten hun diploma vaak al in enkele weken binnenhalen.”

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat hij van adverteerder heeft vernomen dat de diplomaroute niet te behalen is in een aantal weken, maar dat er moet worden uitgegaan van 6 maanden.

Samenvatting van het verweer

Zoals duidelijk op de website staat, is de duur van het examentraject afhankelijk van het tempo van de deelnemer. Blijkbaar is klager er niet in geslaagd zijn diploma binnen enkele weken te behalen. Er is duidelijk sprake van een teleurgestelde klant.  Er zijn voldoende deelnemers geweest die het diploma wel binnen enkele weken hebben behaald.
 

Het oordeel en de beslissing van de voorzitter

 

De voorzitter heeft als volgt geoordeeld en beslist:

 

“Het oordeel van de voorzitter

Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat klager een teleurgestelde klant is en dat de ervaringen van klager niet maatgevend zijn voor het examentraject dat zij aanbiedt, aangezien er wel deelnemers zijn die de diplomaroute binnen de genoemde termijn voltooien. Gelet hierop kan de reclame-uiting niet onjuist of misleidend worden geacht.

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af”.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

 

Het bezwaar tegen de voorzittersbeslissing wordt als volgt samengevat.

 

Klager verwijst naar de bij het bezwaar overgelegde mails van 24 juni 2020 tussen (naar de Commissie begrijpt) klagers partner en Diploma Route, welke mails hij niet kon insluiten bij zijn originele klacht. Het eerste bericht aan Diploma Route ontbreekt, omdat dit via een contactformulier verliep.  
Uit de door Diploma Route verstrekte informatie valt op te maken, aldus klager dat:
<>–
dus niet waar, aldus klager.
 
Noch klager noch zijn partner is een teleurgestelde klant. Klagers partner won informatie in, omdat ze interesse heeft in de Diplomaroute. Voordat men aan een opleiding begint, is het fijn om te weten hoelang deze duurt, maar hier is adverteerder intern kennelijk nog niet geheel over uit.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar
 
Adverteerders reactie op het bezwaar wordt als volgt samengevat.
 
Vele deelnemers zijn erin geslaagd om het diploma binnen enkele weken te behalen. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende factoren van belang:
– Motivatie deelnemer
– Studietempo deelnemer
– Eventuele vrijstellingen deelnemer
– Afnameperiodes centrale examens.
Met de komst van de centrale examens Nederlands lezen en luisteren, waarbij adverteerder is gebonden aan de afnameperiodes van Cito, is de Diplomaroute minder flexibel geworden. Daarom diplomeren deelnemers met een vrijstelling doorgaans sneller.
De term ‘vaak’ en ‘in enkele weken’ is door de komst van de centrale examens “niet meer passend (wel correct)”, aldus adverteerder. Om die reden is de tekst op de website aangepast.
De nieuwe tekst luidt:
“De duur van de Diplomaroute voor Gastouder hangt af van jouw eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd om het examentraject te doorlopen. We bieden de mogelijkheid binnen de 8 maanden sneller te diplomeren. Maar dit hangt af van jouw motivatie en studieresultaten”.
Adverteerder vertrouwt erop dat deze wijziging volstaat en dat de uiting niet meer als misleidend wordt beschouwd.
 

Het oordeel van de Commissie

 

Het bezwaar van klager komt er op neer dat hij de zinsnede “maar we zien dat snelle kandidaten hun diploma vaak al in enkele weken binnenhalen” onjuist acht. Ter onderbouwing hiervan heeft klager, anders dan bij zijn oorspronkelijke klacht van 24 juni 2020, een aantal e-mails van (eveneens 24 juni 2020) overgelegd tussen (naar de Commissie begrijpt) klagers partner en adverteerder.
In een e-mail van 12:27 uur wordt namens adverteerder onder meer meegedeeld:
“De diplomaroute is inderdaad niet te behalen in een aantal weken, u moet inderdaad uitgaan van 6 maanden”.
Vervolgens is om 12:54 meegedeeld:
“(…) dit gaat dan voornamelijk om deelnemers die een vrijstelling ontvangen voor Nederlands en Rekenen zij gaan wat sneller door de diplomaroute”.
Nadat vervolgens om 13:00 uur aan adverteerder was gevraagd: “Hoe snel is iets sneller?” reageerde adverteerder om 13:46 uur, voor zover hier van belang, als volgt:
“Wij hebben nu een deelnemer gediplomeerd die met een vrijstelling in 4 maanden de diplomaroute heeft afgerond”, waarop klaagsters partner bij e-mail van 14:36 uur onder meer antwoordde:
“4 maanden (17 weken) is heel iets anders als “enkele weken””. 
 
In reactie op het bezwaar heeft adverteerder gesteld dat “vele deelnemers” erin geslaagd zijn om het diploma “binnen enkele weken te behalen”, waarbij een aantal door adverteerder genoemde factoren van belang is. Adverteerder heeft dit echter niet aannemelijk gemaakt, hetgeen wel op haar weg had gelegen, gezien klagers (onder verwijzing naar e-mailcorrespondentie) gemotiveerde betwisting van de zinsnede “maar we zien dat snelle kandidaten hun diploma vaak al in enkele weken binnenhalen”.
Gelet op het bovenstaande gaat de bestreden uiting gepaard met onjuiste informatie over de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  
 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

 

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.    

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken